Wijs een ander op de pagina   Contactgegevens SORAG-Akademie   Contactgegevens SORAG-Akademie   SORAG-Akademie op Twitter   SORAG-Akademie op Facebook

 

 

 

 


Je docent: Margot Ligteringen
Omschrijving Inhoudsopgave Details Proefles Inschrijven

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 50.00% Korting
t/m 31-03-2018

1 x € 180,00 ineens
of
6 x € 32,50 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

De puberteit, die eigenlijk al begint rond het 10de jaar, is niet de gemakkelijkste periode voor een kind en zijn ouders. Anderzijds is het voor ouder en kind een boeiende periode, maar daarvoor moet je wel in staat zijn om met de optredende veranderingen mee te gaan en deze te doorgronden. Daarover gaat het in deze cursus. Opgroeiende kinderen worden steeds minder afhankelijk van hun opvoeders. Langzaamaan nemen ze het heft in eigen hand en beslissen ze zelf wat ze doen. Ouders zien graag dat het kind handelt zoals volwassenen zouden handelen en normaal gesproken zullen de normen en waarden die opvoeders hun kinderen meegeven, door het kind overgenomen worden.
 

Het lijkt tegenwoordig echter slecht gesteld met de normen en waarden in onze samenleving. Veel van wat we kinderen geleerd hebben, vinden we niet terug en het lijkt dan ook of er veel verloren gaat. We herkennen onze kinderen niet meer voor wat betreft hun gedrag. Diep van binnen weten we dat het huidige gedrag van jongeren wezenlijk niet veel verschilt van hoe wij ons gedroegen toen we zelf jong waren. Stiekem roken op de hoek, een eerste drankje, op je tenen ’s nachts de trap oplopen omdat je veel te laat thuis bent gekomen. Wel zijn de meesten het erover eens dat de situatie naar de andere kant is doorgeslagen. Er komt meer extreem gedrag voor en de grenzen van het toelaatbare worden steeds vaker opgezocht of zelfs overschreden, vooral door kinderen tussen de 10 en 18 jaar. Opvoeden lijkt dan ook veel moeilijker geworden. Vaak voelen opvoeders zich machteloos als het gaat om het gedrag van hun kind.


Niets is fijner dan herkenning te vinden bij anderen als het gaat over gevoelens van onmacht. Ouders en opvoeders zien dat er veel moet gebeuren op het gebied van communicatie met jongeren. Echter, het gedrag begrijpen en sturen is veel moeilijker. Momenteel gaat de meeste aandacht uit naar het probleemgedrag van jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Ze vormen een lastig te sturen groep waar moeilijk mee te communiceren is. Pubers vormen de belangrijkste groep binnen deze leeftijdscategorie. Toch bestaat de puberteit uit verschillende perioden waarin we al kunnen gaan werken aan deze opgroeiende mens: de peuterpuberteit, de prepuberteit en de werkelijke puberteit. Al deze stadia komen in deze cursus aan de orde.

 

In deze cursus wordt het begrip puber van verschillende kanten bekeken. Over wie spreken we eigenlijk als we het over pubers hebben? Het gedrag van deze leeftijdscategorie wordt daarom uitvoerig besproken. Ook de verleidingen van de sociale media, drank- en drugsgebruik, straattaal, misbruik door loverboys en andere gevaren komen aan de orde. Daarnaast worden veel tips gegeven, zoals positieve aandacht geven aan pubers. Zo komen conflicten vermijden en het gedrag reguleren aan bod. Tips over opvoeden zijn bruikbaar voor ouders, maar ook voor andere opvoeders en coaches. In deze cursus wordt een groot aantal praktijkvoorbeelden beschreven. Pubercoaching is een cursus die geen enkele coach die met kinderen en ouders werkt mag missen, maar is ook interessant voor ouders om meer te weten te komen over hoe zij met hun opgroeiende puber het beste om kunnen gaan.

 

Meer informatie over deze cursus of een studieadvies? Klik hier >>>

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 50.00% Korting
t/m 31-03-2018

1 x € 180,00 ineens
of
6 x € 32,50 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Inhoudsopgave

In de cursus Pubercoaching komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 

Les 1

 

Inleiding         

Omgeving is belangrijk  

Zorg en liefde noodzakelijk        

Gevoel dat er iemand voor je is  

            Praktijkvoorbeeld          

Moeilijk grip op de puber krijgen

 

Aandacht        

            Praktijkvoorbeeld          

Weinig tijd voor pubers  

Begeleiden naar volwassenheid 

            Praktijkvoorbeeld          

 

Definitie van puberteit           

Verschuivende leeftijdsgrens     

            Puberteit          

            Tienertijd          

            Adolescentie    

Cultuurbepalend           

Cultuurverschillen         

Multiculturele samenleving        

            Praktijkvoorbeeld          

 

Begrippen      

Peuterpuberteit 

Prepuberteit     

Puberteit          

 

Eerste oriëntatie        

De hersenen    

Hersenen te verdelen in drie delen

Verbinding tussen de hersencellen belangrijk     

            Praktijkvoorbeeld          

Ontwikkeling van onderwijsprogramma’s

De puberhersenen        

Neurotransmitters         

Periode van veel veranderingen  

            Praktijkvoorbeeld          

 

Puberteit nader bekeken       

Overheid          

Kerndoelen binnen het basisonderwijs   

            Praktijkvoorbeeld          

Het horen bij een groep telt       

Ingewikkelde maatschappij       

Kerndoelen staan op zich         

Kerndoel: lichaam en gezondheid          

Onderdelen van kerndoel           

 

De ontwikkeling nader bekeken        

Onderscheid    

 

Lichamelijke ontwikkeling    

Overleven vanuit oerkracht                    

De piramide van Maslow           

Geslachtskenmerken    

            Praktijkvoorbeeld          

Menstruatie      

Remmingen door de menstruatie           

Een open houding is belangrijk  

Zaadlozing       

Andere fysieke veranderingen    

Hersenen         

Lengte en gewicht        

Acne   

Kijken naar opvallende kenmerken         

Afdekken van het gezicht          

De oorzaken van acne  

Komen en gaan van acne          

Acne en voeding           

De behandeling van acne          

De taak van de ouder/opvoeder bij acne 

Zweten 

Seksueel gedrag

            Praktijkvoorbeeld          

Primaire geslachtskenmerken   

Bewustwording van sekseverschillen      

Ouders en de beeldvorming over seks    

Seksuele opvoeding      

Hetero- of homoseksueel          

Voorlichting over hetero- en homoseksualiteit     

 

Samenvatting 

 

Les 2

 

Maatschappij in beeld           

Het nieuwe communiceren        

Fatsoensnormen hebben altijd gegolden

 

Identiteit         

Een persoon kunnen we nooit los zien van anderen        

Kwijtraken van de wortels van de identiteit          

 

Verzet tegen normen en waarden    

Gevestigde waarden     

Eerste signalen van afstand nemen

            Praktijkvoorbeeld          

Pubers gaven altijd al zorgen     

Stijging van de welvaart 

Gevolgen van de welvaart          

Meer inkomsten, meer uitgaven 

De huidige maatschappij           

Opvoeden nu en vroeger

            Praktijkvoorbeeld          

De eigen gang gaan      

Regels 

 

Normen en waarden  

Sociale omgeving van een kind  

Regels binnen de groepering     

Normvervaging  

Waarden nemen af       

Opvallende kenmerken  

 

Pubers in historisch perspectief        

De oudheid      

Filosofen in de oudheid 

De Romeinen   

De Verlichting  

De twintigste eeuw       

Het heden        

Nieuwe inzichten over pubergedrag        

Rijping van de hersenen

 

De geestelijke ontwikkeling  

De groei van de hersenen          

De bouw van de hersenen         

De hersenschors en de kleine hersenen

De functies van de hersenen

 

Het leren        

Balans 

            Praktijkvoorbeeld          

Leren staat centraal      

Denkprocessen

De frontaalkwab

Leren emoties te beheersen      

            Praktijkvoorbeeld          

Vermogen om te leren  

Basisemoties   

Aangeleerde emoties    

Veel beslissingen worden genomen op basis van gevoel

Verstoring van het denken onder invloed van emoties      

            Praktijkvoorbeeld          

Afname van de empathie door heftige emoties    

            Praktijkvoorbeeld          

Kicks, plezier en genot 

            Praktijkvoorbeeld          

Kicks en kortetermijngevoel      

            Praktijkvoorbeeld          

Impulsief gedrag           

            Praktijkvoorbeeld          

Meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid      

            Praktijkvoorbeeld          

Pubers zijn ervan overtuigd dat hun gedrag acceptabel is

            Praktijkvoorbeeld          

Pubers kunnen niet veel tegelijk doen    

Puber moet eigen gedrag kritisch bekijken         

            Praktijkvoorbeeld          

Toename van zelfkennis

Verschil tussen jongens en meisjes      

 

Het slaapritme

Verschillen in slaapbehoefte      

            Praktijkvoorbeeld          

Noodzakelijke slaap     

Voortdurend slaaptekort

Veranderend slaap-waakritme   

 

Creativiteit     

 

Samenvatting 

 

Les 3

 

De sociale ontwikkeling        

Socialisatie      

Gezag 

Op school in aanraking komen met verschillende mensen

            Praktijkvoorbeeld          

Kinderen hebben met verschillende mensen en groepen te maken           

Sociale types   

Sociaal gedrag 

Steeds anderen betrokken bij de ontwikkeling    

Sociaal wenselijk gedrag          

            Praktijkvoorbeeld          

Sociale vaardigheden    

            Praktijkvoorbeeld          

Omschrijving van socialisatie     

Sociale behoefte          

Verandering in de sociale behoefte bij het ouder worden

Kinderen ontwikkelen zich altijd samen met anderen      

 

Sociale ontwikkeling bij pubers        

Zoeken naar de juiste koers door de puber         

            Praktijkvoorbeeld          

Vriendschappen in de puberteit 

            Praktijkvoorbeeld          

Pubermeisjes   

Eerste verlangens en gevoelens van liefde          

Samenstelling van de groep      

            Praktijkvoorbeeld          

Zelfvertrouwen  

            Praktijkvoorbeeld          

Steun vanuit de vriendengroep   

Heftige emoties

De eigen mening          

Inzicht in anderen         

 

Jeugdcultuur  

Hangjongeren   

            Praktijkvoorbeeld          

            Praktijkvoorbeeld          

Tolerantie in de buurt    

Luidruchtigheid en vernielzucht  

De rol van de ouders bij hangjongeren    

 

Pubers en de maatschappij   

Welke groepen veroorzaken problemen?

            Praktijkvoorbeeld          

Straatcultuur    

Afwijkend gedrag als reactie op kritiek   

Inzicht in gedrag van anderen belangrijk 

            Praktijkvoorbeeld          

Respect           

Opgroeien onder andere omstandigheden          

Het beeld van pubers is niet veranderd   

Het gedrag van volwassenen tegenover pubers   

Buitenshuis werken      

Afwezigheid van beide ouders    

Verbeterde welvaart      

Veranderde relaties      

Veranderde betekenis van vriendschap   

Hechting in de jonge kinderjaren

Plichtsbesef     

Vooroordelen van volwassenen  

            Praktijkvoorbeeld          

Pubers tegenover volwassenen

            Praktijkvoorbeeld          

Grote behoefte aan zorg

Pubers tegenover pubers          

Onderling kleineren       

Negatieve behoefte om op te vallen        

De wereld van pubers en volwassenen ligt niet zo ver uit elkaar   

Pubers en ouders         

Instanties en hulpverlening        

Pubers en het onderwijs

            Praktijkvoorbeeld          

Het belang van een harmonische sociale ontwikkeling    

Activiteiten die normaal sociaal gedrag in de weg staan

Jeugdcriminaliteit         

Oorzaken van jeugdcriminaliteit 

            Praktijkvoorbeeld          

Terroriseren van de politie         

            Praktijkvoorbeeld          

Individualisme   

Allochtone pubers        

Pubers over pubers       

Acceptatie van het gedrag van leeftijdsgenoten   

Voor een harmonische sociale ontwikkeling is veel nodig

 

Les 4

 

Het belang van coachen        

Steeds meer hersenonderzoek  

Steeds meer verhardende maatschappij 

Omgeving tegenwoordig steeds minder stabiel   

Is overmatig alcoholgebruik van jongeren geen probleem voor iedereen?   

            Praktijkvoorbeeld          

Ethische vraagstukken waarop moeilijk een antwoord te geven is

            Praktijkvoorbeeld          

Creatieve oplossingen bedenken

 

Communicatie

Het communicatieproces          

            Praktijkvoorbeeld          

De manier van spreken is belangrijk       

Het verbale en non-verbale communicatieproces 

Een positieve boodschap          

            Praktijkvoorbeeld          

Communicatieve vaardigheden   

De vaardigheden op een rijtje     

            Spreken           

            Non-verbaal      

            Luisteren         

            Lezen  

            Schrijven          

Regels stellen is belangrijk       

Straattaal         

Onacceptabel woordgebruik      

 

De coach in gesprek  

Gesloten vragen           

Open vragen     

Informatieve vragen       

Algemene vragen          

Ad rem reageren          

Zorgvuldig een gesprek opbouwen         

Voorbereiding   

Een aanleiding 

Vastleggen van gegevens          

Als praten niet lukt       

Lezen  

 

De coach        

Een leraar spreekt makkelijker met een puber    

Afscheid nemen van de kinderjaren        

Hygiëne           

            Praktijkvoorbeeld          

Seksuele voorlichting    

Problemen rond de seksualiteit 

Steunen van de puber en de ouders       

Burgerschap    

Volwassenen als ‘frontaalkwab’ voor de puber    

            Praktijkvoorbeeld          

De puber hulp bieden    

            Zorg voor een veilige omgeving   

            Orde en structuur bij de dagelijkse werkzaamheden       

            Orde en rust in het hoofd scheppen bij de puber 

            Duidelijke agenda met overzicht van vaste activiteiten door de week heen

            Gebruik handvatten om routine op te laten doen 

            Praktijkvoorbeeld          

Hulp van de school       

Hulp bij het plannen      

Kinderen leren samenwerken    

Het vergroten van de competenties        

 

Sterk afwijkend gedrag         

Aangeboren stoornissen of gedragsproblemen    

Pubers, je houdt van ze en je verwenst ze          

 

Les 5

 

De opvoeder  

Grote rol van media bij taboes   

Risicovol gedrag een halt toeroepen       

Antwoorden op een bepaalde manier van gedragen         

Puberteit bij jongens begint later

            Praktijkvoorbeeld          

Kennisnemen van het gedrag van pubers

Je als opvoeder kwetsbaar opstellen      

Geef de puber de mogelijkheden om zelf te kiezen         

Groepsdruk van leeftijdgenoten  

Afwijkend gedrag constateren    

Het zelfinzicht bevorderen         

Nagaan wat de puber wil           

Geef aan wat je wel en wat je niet tolereert        

Regels onder de loep nemen     

De puber vertrouwen geven        

Lang laten uitslapen     

Aandacht en complimenten geven         

 

Boosheid        

            Praktijkvoorbeeld          

Boosheid herkent iedereen van zichzelf  

Hoe kijk je tegen boosheid aan  

Boze pubers in het onderwijs    

Nemen van een time-out belangrijk        

 

Depressiviteit 

Vastlopen van pubers   

Zelfbeschadiging          

Proberen de situatie om te buigen         

            Praktijkvoorbeeld          

Denken aan zelfmoord  

Vage klachten en pijnen

 

Complimenten geven

Overeenkomstige factoren zoeken         

 

Een andere opvoeder

Vader of moeder gaat een nieuwe relatie aan     

 

Financiën       

Pubers gaan meer geld uitgeven

            Praktijkvoorbeeld          

 

Pubers van niet-Nederlandse afkomst           

Afwijkend gedrag door weinig geld en verveling   

De leefsituatie leren kennen      

Ernstig afwijkend gedrag bij autochtone pubers  

 

Oriëntatie en innerlijke processen    

Negatieve ontwikkelingen beïnvloeden    

Stappenplan bij hulp door een coach     

            Opbouwen van een vertrouwensbad met de cliënt           

            Signaleren van problemen         

            Stellen van een diagnose          

            Opzetten van een plan van aanpak        

            Begeleiden van de cliënt           

            Geven van feedback      

            Eventueel bijstellen van het plan van aanpak      

            Afsluiten          

Aan de oppervlakte brengen van innerlijke processen      

Communicatie blijft een belangrijke factor          

Communicatie noodzakelijk voor een goede interactie     

De roos van Leary        

            Praktijkvoorbeeld          

Ik kies ervoor om het zo te doen

            Aangeleerde vaardigheden        

            Het aanbrengen van kennis       

Samen groeien 

 

Verleidingen  

Roken en alcoholgebruik           

Veranderend eetpatroon

Doorbreken van taboes 

            Praktijkvoorbeeld          

            Praktijkvoorbeeld          

Bewustwordingsproces 

Soorten verslaving        

Extra gevoelig voor de kick        

Opgroeien in een sterk veranderende maatschappij

            Praktijkvoorbeeld          

            Praktijkvoorbeeld          

Voorbeeldgedrag bij verslavingen           

Afzetten tegen ouders is van alle tijden  

 

Alcohol           

Alcoholgebruik onder pubers hoog         

            Praktijkvoorbeeld          

Comazuipen en ziekenhuisopname       

Wat doet alcohol met de puber?

Verkeerde uitwerking van alcohol           

Een stukje geschiedenis over alcohol    

Alcoholmisbruik onder pubers   

            Praktijkvoorbeeld          

Wanneer spreken we over alcoholmisbruik?       

Het syndroom van Korsakov      

Risico op jonge leeftijd  

Alcoholverslaving          

Vormen van verkeerd alcoholgebruik      

            Alcoholvergiftiging         

            Binge drinken   

Rol van de overheid       

Grote gevolgen van alcoholmisbruik       

Alcoholpreventie           

            Praktijkvoorbeeld          

Jongeren bewust maken van de gevaren van alcoholgebruik

De houding als opvoeder           

Het gesprek blijft belangrijk       

 

Les 6

 

Roken 

Roken lijkt stoer en gezellig      

Rookgedrag door de eeuwen heen         

            Praktijkvoorbeeld          

Roken is verslavend      

Nicotine           

Roken is slecht voor de gezondheid       

Gevolgen van roken kunnen ingrijpend zijn         

De gevaren van roken    

            Nicotine           

            Teer     

            Koolmonoxide  

Roken veroorzaakt hart- en vaatziekten en kanker          

Rookgedrag in cijfers    

Ik wil niet dat je rookt    

De eerste sigaret          

De laatste sigaret         

Stoppen met roken       

Rookbeleid       

Een waterpijp roken      

 

Drugs  

            Praktijkvoorbeeld          

Drugsgebruik door nieuwsgierigheid       

Sigaretten zijn legale drugs       

            Praktijkvoorbeeld          

Soorten drugs  

Invloed op lichaam en geest      

Partydrug GHB 

Verschillende drugs, hetzelfde gedrag    

Drugsgebruik onder de  jaar strafbaar     

Zo jong mogelijk informeren       

Problemen op school nemen toe           

Iedere drug heeft specifieke bijwerkingen

Open vragen     

            Praktijkvoorbeeld          

De effecten van drugs   

De effecten van drugs bij jongeren groter

Betere informatie          

 

Games

Games zijn verslavend  

Gamen nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding        

Gewelddadige games   

Gameverslaving

Sommige games leiden tot financiële problemen

Verschillende inzichten 

Hulp bieden aan gameverslaafden          

Goede begeleiding van groot belang       

 

Internetverslaving      

Vooral pubers zijn internetverslaafd        

 

Gokverslaving

Winnen verergert de gokverslaving         

Ook de toto vormt een gevaar    

 

Sociale media

Definitie sociale media  

Leren via de sociale media        

Mobiele telefoon           

            Hyves  

            Facebook        

            Skype  

            LinkedIn           

            Google 

            Google Plus     

            You Tube         

            Live Messenger

            Twitter 

            Whatsapp        

            Bluetooth         

            Pingen (BlackBerry Messenger)

            Multifunctionaliteit oorzaak populariteit   

            Praktijkvoorbeeld          

Mobiel vormt een lopend vuurtje 

            Praktijkvoorbeeld          

Media (weg)wijs zijn     

Veilig gebruik van sociale media

Cyberpesten    

            Bezemen         

            Cyberbaiting     

            Bangalijst        

            Haatfilmpjes     

            Online schelden en bedreigen

            Hacken

            Happy slapping

Cyberpesten altijd anoniem       

Ingrijpen bij cyberpesten           

De school speelt een belangrijke rol om cyberpesten tegen te gaan        

 

Loverboys      

Gevaar voor kwetsbare meisjes 

Afhankelijkheid van de loverboy 

Prostitutie en loverboys 

Subtiel te werk gaan bij loverboys          

Loverboys die meisjes tot prostitutie dwingen     

Signalen van gedwongen prostitutie       

Hulp bieden      

Terugkrijgen van vertrouwen in het leven 

Voorlichting aanpassen aan de geest van de tijd

 

Over gewicht gesproken        

Schuldgevoel van de ouders      

            Praktijkvoorbeeld          

Steeds meer kinderen met overgewicht  

            Praktijkvoorbeeld          

Obesitas ook door veranderde leefstijl    

De gevolgen van obesitas          

Oog voor een gezond eetpatroon           

Eetstoornissen 

Anorexia nervosa

Anorexia is een ernstige aandoening

Zo snel mogelijk deskundige hulp inroepen        

Boulimia nervosa          

 

Tot de dood erop volgt....      

Ik kan het zelf samen met jou   

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 50.00% Korting
t/m 31-03-2018

1 x € 180,00 ineens
of
6 x € 32,50 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie
STUDIEDUUR
6 maanden

OMVANG
484 pagina's op A5-formaat
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
STUDIEBELASTING
bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU
hbo-niveau
CURSUSAANVANG
je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten
VOOROPLEIDING
toegankelijk vanaf mbo-niveau
STUDIEMATERIAAL
het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan desgewenst worden afgelegd

ERKENNING
geaccrediteerd, erkend en aangeraden door de Stichting GezondZorg, KTNO, BATC en VBAG

LESGELD
1 x € 360,00 ineens
6 x € 65,00 per maand

Nu met 50.00% Korting
t/m 31-03-2018

1 x € 180,00 ineens
6 x € 32,50 per maand

 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:
Pubercoaching.pdf


Wijs een ander op deze proefles