Wijs een ander op de pagina   Contactgegevens SORAG-Akademie   Contactgegevens SORAG-Akademie   SORAG-Akademie op Twitter   SORAG-Akademie op Facebook


Bij deze cursus ontvang je een proeflicentie van het VIG-computerprogramma, het Vademecum Integrale Geneeswijzen. Dit is het meest complete programma op het gebied van onder andere natuurlijke, homeopatische en orthomoleculaire geneesmiddelen, alsmede vitamines en veel informatie over natuurlijke behandelwijzen.
 


Je docent: Netty Nieuwlaat
Omschrijving Inhoudsopgave Details Proefles Inschrijven

Studieduur:
4 maanden

Lesgeld:
1 x € 220,00 ineens

Nu met 45.00% Korting
t/m 31-03-2018

1 x € 121,00 ineens
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Hoe benader ik een patiënt, hoe richt ik mijn praktijkruimte in, hoe moet ik mijn boekhouding voeren en welke verplichting heb ik ten opzichte van de belastingdienst? Zelf een praktijk starten of liever werken in een groepspraktijk? Het zijn maar enkele van de vele vragen die iemand zich kan stellen voordat met een medische praktijk begonnen wordt. De cursus Werken in de Natuurgeneeskundige Praktijk geeft hierop een antwoord.


Een praktijk starten en draaiende houden verschilt in weinig opzichten van het leiden van een onderneming. Je moet kiezen voor een bepaalde ondernemingsvorm en daarbij alle voor- en nadelen kennen. Het kennen van je sterke en zwakke punten is ook een punt van overweging, iets dat aan de orde komt wanneer je een ondernemingsplan moet maken. Bij het aanvragen van een financiering bij een bank wordt dat meestal vereist en is het verkrijgen van een lening vaak afhankelijk van de degelijkheid van je ondernemingsplan.

Maar er zijn ook nog andere vraagstukken, zoals: hoe richt ik mijn praktijkruimte in, hoeveel kost dat en welke investeringen zijn zinvol? Moet ik een praktijkruimte huren of kopen en zijn de maandlasten op te brengen? Hoe moet ik mij als nieuw gevestigd therapeut presenteren en op welke wijze kan ik samenwerken met andere hulpverleners in de gezondheidszorg? Op deze vragen vind je in deze cursus een antwoord.


In vier maanden leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je van het begin tot het eind van de behandeling met verschillende soorten patiënten om kunt gaan. Ook leer je hoe je een therapeutisch gesprek kunt opbouwen en de bevindingen hierin kunt omzetten naar een goede behandeling of anderzijds naar een collega kunt verwijzen. Het voeren van de patiëntenadministratie is een ander facet dat in deze cursus aan de orde komt, evenals de manier waarop je de financiële boekhouding kunt voeren.

 

Meer informatie over deze cursus of een studieadvies? Klik hier >>>
 

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD

Zakelijke praktijkvoering, marktverkenning en concurrentie-analyse, praktijk nieuw starten of overnemen, de patiëntenadministratie, rechtsvorm, aansprakelijkheid, subsidies, financiële administratie, belastingzaken, indeling van de praktijk, patiënten in soorten, leren omgaan met een patiënt.


Deze cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot:

Opleiding Gezondheid specialist
Opleiding Homeopathie specialist
Opleiding Reflexologie specialist
Opleiding Bachbloesem specialist
Opleiding Kruiden- en Voeding specialist
Opleiding Orthomoleculair Voeding specialist
Opleiding Massage- en Ontspanning specialist
Opleiding Personal Coaching specialist
Opleiding Psychologie specialist
Opleiding Spiritueel Gezondheid specialist
Opleiding Natuurgeneeskunde specialist
Studieduur:
4 maanden

Lesgeld:
1 x € 220,00 ineens

Nu met 45.00% Korting
t/m 31-03-2018

1 x € 121,00 ineens
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Inhoudsopgave

In de cursus Werken in de Natuurgeneeskundige Praktijk worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

Inleiding
Waarom start je een praktijk?
Zakelijke doelstellingen
Therapeutische doelstellingen
Gecombineerde doelstellingen
Sterkte/zwakte-analyse

 

Marktverkenning
Afbakenen van de doelgroep
Het vaststellen van je doelgroep
De concurrentie
Vestigingslocatie
De locatie van de praktijk

 

De ondernemingsvorm van de praktijk
De eenmanszaak
De maatschap
De vennootschap onder firma
De commanditaire vennootschap
De besloten vennootschap
Naamloze vennootschap
De stichting
De vereniging
De coöperatieve vereniging
Advies van een accountant
De kamer van koophandel
Wet milieubeheer

 

Zelf starten of een praktijk overnemen?
Het overnamebedrag
Gevaren bij overname

 

Pro en contra van de groepspraktijk

 

Financiering
Eigen vermogen
Deelneming
Lening van familie of vrienden
Bankfinanciering
Vormen van bankleningen
Alternatieve financieringsvormen
Subsidiemogelijkheden
Renteaftrek

 

Het ondernemingsplan
De persoon van de therapeut
Opleiding en ervaring
Werk en motivatie
Prioriteitenlijst
Marktverkenning
De prijsstelling
Duur van een consult
Te verwachten jaaromzet
Promotie
Investeringsbegroting
Eigen inbreng
Begroten van de bedrijfskosten
Afschrijvingen
Financieringsbehoefte en rentekosten
Liquiditeitsprognose
Inkomensveranderingen eerste jaar

 

De administratie
Boekhouding: zelfdoen of uitbesteden?
De wijze van inboeken
De openingsbalans
Winst- en verliesrekening
Grootboekrekeningen
Boekhouding en BTW
Voorwaarden voor boekstukken
De jaarstukken
BTW
Wat is BTW precies?
Wanneer wel of niet BTW-plichting?
BTW-tarieven
Kleine ondernemers regeling
Ontheffing van administratieve verplichtingen
Factuurstelsel en kasstelsel
Aanmelden als ondernemer

 

Inkomstenbelasting
Melden van je bedrijf
De aangifte inkomstenbelasting
Aantonen van de kosten
Werkkleding
Telefoonkosten
Kosten van de praktijkruimte
Afschrijving
Verhuiskosten
Reiskosten
Autokosten
Kantine- en dinerkosten
Congressen en studiereizen
Vakliteratuur
Het volgen van cursussen
Boekhoud- en accountantkosten
Bedrijfsverzekeringen
Het belastbaar bedrag
Ondernemingsaftrek
Investeringsaftrek
Fiscale oudedagsreserve
Premie voor periodieke uitkeringen
Te verrekenen verliezen
Persoonsgebonden aftrek
De nieuwe belastingwetgeving
De heffingskortingen

 

Verzekeringen
Ziekte- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering
Ongevallenverzekering
Zorgverzekering
Brandverzekering
Bedrijfsschadeverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Wel of geen tussenpersoon

 

Wettelijk regeling beroepsuitoefening
Kaderwet
Hoofdlijnen
Alliantie Natuurlijke Geneeswijzen
Additief therapeut vrij beroep
Kwaliteitsbescherming
Titelbescherming
Lichte en zware regelingen
Registratie
Voorbehouden handelingen
Tuchtrecht
Maatregelen wegens ongeschiktheid
Verdere ontwikkeling van de Wet BIG

 

Wettelijke bescherming van de patiënt
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
De rechten van de hulpverlener
Recht op informatie
De wijze van overbrengen van de informatie
Noteren van de gegevens
Toestemmingsvereiste

 

Intrekken of wijzigen van de toestemming
Minderjarigen
Wilsverklaring
Vertegenwoordiging van de patiënt
Privacy van de patiënt
Inzagerecht van de patiënt
Onjuiste gegevens in het patiëntendossier
Kopie van het patiëntendossier
Klachtrecht

 

De praktijkruimte
De behandelruimte
Meubilair en aankleding
Verwarming en ventilatie
Wachtruimte en toilet
Gemakkelijke bereikbaarheid

 

De patiëntenadministratie
Geautomatiseerde administratie
Wet bescherming persoonsgegevens
Betaling van het honorarium
Non-betaling
Afspraken

 

Medicijnverstrekking

 

Patiëntenbenadering
Inzicht in jezelf als therapeut
Zelfonderzoek
De eigen mening
Je eigen gevoelens
Empathie

 

Het therapeutisch gesprek
Vereisten voor een goed therapeutisch gesprek
Voorbereiden van het therapeutisch gesprek
Kleding van de therapeut
Het gespreksbegin
Gespreksopening bij een eerste consult
Aangaan van het contact en het contract
Het stellen van vragen
Moeilijke gespreksopening
Gespreksopening bij een volgend consult
De verwachting van de patiënt
Verbeteren van de probleemverkenning
Explorerende vraagstelling
Tussenwerpsels
Non-verbale houding
Confrontatie
Interpretatie
Verzamelen van specifieke informatie
Structureren van het gesprek
Interviewplan
Het anamnestisch interview
Reden van de hulpvraag
Nader informatie over de hoofdklacht
Psychische toestand
Huidige leefsituatie
Ziektegeschiedenis
Levensgeschiedenis
Toekomstplannen
Gespreksproblemen
Zwijgen
Waarom-vragen
Vragen van de patiënt
Informeren over de ziekte en de behandeling
Einde van het gesprek
De verwijzing
 

Studieduur:
4 maanden

Lesgeld:
1 x € 220,00 ineens

Nu met 45.00% Korting
t/m 31-03-2018

1 x € 121,00 ineens
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie
STUDIEDUUR
4 maanden
OMVANG
282 pagina's op A5-formaat
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
STUDIEBELASTING
bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU
mbo-niveau
CURSUSAANVANG
je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten
VOOROPLEIDING
geen specifieke vooropleiding nodig
STUDIEMATERIAAL
het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan geen examen voor worden afgelegd
ERKENNING
geaccrediteerd, erkend en aangeraden door Stichting GezondZorg, KTNO en BATC
LESGELD
1 x € 220,00 ineens

Nu met 45.00% Korting
t/m 31-03-2018

1 x € 121,00 ineens

 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:
Werken in de Natuurgeneeskundige Praktijk.pdf

Wijs een ander op deze proefles