CRKBO Geregistreerd SORAG Opleidingen en Cursussen

foto

SORAG Opleidingen en Cursussen, is geregistreerd in het CRKBO register
en voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen in het kort
beroepsonderwijs. De cursussen en opleidingen die wij aanbieden zijn
daarmee vrijgesteld van BTW.


CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

- Zorgvuldigheidsbeginsel

- Rechtszekerheidsbeginsel

- Kenbaarheidsbeginsel

- Redelijkheidsbeginsel

- Betrouwbaarheidsbeginsel

Middels registratie voldoen wij aan de strenge kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en zijn daarmee goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO.

Wij staan geregistreerd onder de naam Coöperatie SORAG-Akademie U.A.