Opleiding Homeopathie specialisatie | SORAG Opleidingen en Cursussen

Homeopathie specialisatie

Deze cursus is helemaal vanuit de klassiek homeopathische gedachte samengesteld en brengt je dan ook terug naar de essentie van de homeopathie, zoals die ooit door Samuel Hahnemann ontwikkeld is. Maar daarnaast besteden we ook veel aandacht aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de klassieke homeopathie, want 'klassiek' betekent niet dat we niet zouden openstaan voor nieuwe ervaringen. Homeopathie is immers een ervaringswetenschap en daarom voortdurend volop in beweging. Ook bekijken we de behandeling van een aantal patiënten, waarbij we een aantal van hen soms maandenlang volg.

Om optimaal met klassieke homeopathie te kunnen werken is een brede basiskennis van alle vormen van homeopathie (onder andere de complex en klinische homeopathie) noodzakelijk. Deze cursus kan daarom ook alleen gevolgd worden door cursisten die ten minste de Basiscursus Homeopathie van de SORAG-Akademie of een gelijkwaardige opleiding doorlopen hebben.


Welke potentie moet ik adviseren en hoe lang kan iemand het beste een bepaald homeopathisch geneesmiddel innemen? Wat betekent een bepaalde reactie op een middel? Wat is een gunstige reactie en wat is een teken van een verkeerde keuze? Past een bepaald middel onvoorwaardelijk bij iemands constitutie als het klachtenbeeld overeenkomt met het geneesmiddelbeeld? Hoe spreek je een homeopathische benaming uit? Het zijn slechts enkele van de vele vragen die je als homeopaat regelmatig tegenkomt. In de twee modulen van de Specialisatiecursus Homeopathie vind je hierop een antwoord en leer je tevens deze kennis in de praktijk toe te passen.

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
Het ontstaan en de achtergronden van klassieke homeopathie. De techniek van het repertoriseren en het werken met een repertorium. De keuze van een potentie, de gebruiksduur, mogelijkheden van herhaald gebruik van een homeopathisch geneesmiddel. Interacties en bijwerkingen van geneesmiddelen alsmede de waarde van geneesmiddelreacties. Symptomatologie en sleutelsymptomen, constitutietypen en hun behandeling. De juiste schrijfwijze en uitspraak van de homeopathische geneesmiddelnamen. Bespreking van een belangrijk aantal geneesmiddelen, hun indicaties en generaliteiten.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot:
SORAG-Homeopathie specialist

Andere op Homeopathie en Kruidengeneeskunde toegespitste opleidingen zijn:
Homeopathie
Homeopathie introductie
Homeopathie Materia Medicacursus
Kruidengeneeskunde Hbo
In de Specialisatiecursus Homeopathie worden de volgende onderwerpen en geneesmiddelen behandeld:

Het leven van Samuel Hahnemann (1)
Plotseling oudste zoon
Studie aan de universiteit
De eerste medische praktijk
Hahnemanns eerste huwelijk
Begin van een lange trektocht

Ontwikkeling van de homeopathie (1)
Hippocrates
Paracelsus
Hahnemann
Homeopathie gaat de wereld over
Homeopathie in soorten
Klassieke homeopathie
Klinische homeopathie

De ‘Organon der Heilkunst’

Symptomatologie (1)
Definitie van een symptoom
Symptomen nooit bestrijden
Ordening van symptomen en modaliteiten
Verzamelen van gegevens
Diagnosen in soorten
Klinische diagnose
Individuele diagnose
Bijkomende symptomen
Sleutelsymptomen

Bereidingswijzen en potenties (1)
Definitie van homeopathisch geneesmiddel
Geneesmiddelregistratie
Bereidingswijzen verschillen
Grondstofbereiding
Tegengaan van kwaliteitsverlies
Winnen van oplosbare grondstoffen
Bereiden van onoplosbare grondstoffen

Homeopathie in de praktijk
Schizofrenie
- Veratrum album
- Anacardium
- Cannabis sativa
- Hyoscyamus
- Lachesis
- Stramonium
- Zincum metallicum

Het leven van Samuel Hahnemann (2)
Ontdekking van het similium
Ontstaan van het ‘apothekerslexikon’
Eerste toepassing van Hepar sulfuris
Steeds meer financiële problemen
Eerste publicaties over het similium
Vertrouwen in Hahnemann geschokt

Ontwikkeling van de homeopathie (2)
De wet van Thorbecke
De eerste homeopathische therapeuten
Scepsis tegenover de homeopathie
Sterke toename homeopaten
De geneesmiddelvoorziening

Symptomatologie (2)
Volledige symptomen
Vragenlijst
Oorsprong van de klachten
Verborgen oorzaken
Plaats van de klachten
Manier waarop de klachten zich voordoen
Modaliteiten
De gewaarwording

Bereidingswijzen en potenties (2)
De LM-potenties
Belang van het schudden
Dispenseervormen
Dosering
Kwaliteitseisen bij de productie
Registratie homeopathische geneesmiddelen
Houdbaarheid

De wet van de gelijksoortigheid en de analytische psychologie
Fundamenteel verband tussen overeenkomstige verschijnselen

Emoties en homeopathie
Angst
Jaloersheid
Melancholie
Stress en nervositeit
Woede en agressie

Het leven van Samuel Hahnemann (3)
Planten verzamelen en testen
Organon een totale gids
Opnieuw kritiek
Opnieuw verhuizen
Docent aan de universiteit
Homeopathie met succes toegepast
Voorwaarden voor de proefnemingen
Prins Karl von Schwarzenburg
Opnieuw een heksenjacht

Symptomatologie (3)
De gemoedssymptomen
Angst en vrees
Levensdrift
Tussen de regels oorzaken vinden
Jezelf inhouden
De rustige opvlieger

Intellectuele symptomen

Lichamelijke symptomen
Lokale en algemene symptomen
Vormen van gewaarwording
Seksualiteit en slaap
Lichamelijk onderzoek

Keuze van potentie en duur van de toediening
Wijze van toediening
Duur van het gebruik
Intermitterende toediening
Hoge potenties voor dagelijks gebruik

Homeopathie en chirurgie
De apothecaris en de chirurgen
Afgang en hernieuwde opkomst
Nodig en onnodig
Ziekte wordt niet genezen
De wet van Hering
Moeilijke afweging

Ongeduld
Ongeduld in soorten
- Aconitum
- Argentum nitricum
- Arsenicum album
- Aurum
- Bryonia
- Calcium carbonicum
- Chamomilla
- Colocynthis
- Hepar sulfuris
- Ignatia
- Jodum
- Kalium carbonicum
- Lachesis
- Lycopodium
- Medorrhinum
- Natrium muriaticum
- Nux vomica
- Platina
- Psorinum
- Pulsatilla
- Rhus toxicodendron
- Sepia
- Silicea
- Staphisagria
- Sulfur

Het leven van Samuel Hahnemann (4)
De nieuwe praktijk geopend
Scheuring in het homeopathisch front
Hahnemann weduwnaar
Cholera-epidemie
De ontmoeting met Mélanie
Vertrek naar Parijs
Eindelijk welstand
Hahnemanns dood

Symptomatologie (4)
Symptoomduiding volgens Hahnemann
Indeling van de symptomen
De opvallende, merkwaardige symptomen
Psychische en mentale symptomen
De generaliteiten

Geneesmiddelreacties
Geen enkele reactie
Geringe beginreactie
Beginreactie neemt snel af
Beginreactie houdt enige tijd aan
Beginverergering
Een positieve geneesmiddelreactie
Bijsymptomen
Nieuwe verschijnselen
De wet van Hering
Hoe vaak en wanneer herhalen

Homeosiniatrie
Het belang van pijnpunten
Het ontstaan van de homeosiniatrie
Praktische toepassing van de homeosiniatrie
Nut van frequente toepassing
Homeosiniatrie in de praktijk

Hart en bloedsomloopstoornissen
Indicaties
Digitalis purpurea D4

Nerveuze hartbezwaren
Indicaties
Spigelia anthelmia D4

Lever- en galblaasontsteking
Indicaties
Chelidonium D4

Nier- en blaasontsteking
Indicaties
Terebinthina D4

Bronchitis en bronchiale astma
Indicaties
Drosera D4

Infecties en ontstekingen
Indicaties
Echinacea D4

Contra-indicaties
Reuma en zenuwpijnen
Indicaties
Ledum palustre D4

Uitputting en depressie
Indicaties
Zincum valerianicum D8

Maagklachten
Indicaties
Nux vomica D6

Blindedarmontsteking
Indicaties
Lachesis muta D12

Hartkramp met hartangst
Indicaties
Ammi visnaga D6

Aandoening wervelkolom
Indicaties
Harpagophytum D4

Aandoeningen urogenitale gebied
Indicaties
Belladonna D4

De voortgezette behandeling
Voortgaande behandeling
Niet vinden van het juiste middel
Interval tussen de consulten
Manier van werken bij een volgend consult
De langdurige behandeling
- eerste principe
- tweede principe
- derde principe
- vierde principe
- vijfde principe
- zesde principe

Behandelproblemen
Extra problemen
Geneeslijk en ongeneeslijk
Resterende krachten bepalen werking
Sterkere reactie
Geneesmiddelen afbouwen
Terminale patiënten
De dood als natuurlijk gegeven
Angst voor de dood
Steeds betere pijnbestrijding
Te weinig of te veel symptomen
Minimum aan symptomen
Overdaad aan klachten

Biochemische geneesmiddelen
Calcium fluoricum
Calcium phosphoricum
Calcium sulfuricum
Ferrum phosphoricum
Kalium muriaticum
Kalium phosphoricum
Kalium sulfuricum
Magnesium phosphoricum
Natrium muriaticum
Natrium phosphoricum
Natrium sulfuricum
Silicea

Vaccinatie
De werking van een vaccin

De voorbeschiktheid, het Miasma

De constitutietypen
De psorische constitutie
Calcium carbonicum
Kalium carbonicum
Natrium muriaticum
Magnesium carbonicum
Phosphorus
Silicea
Sulfur
Alumina
Antimonium crudum
Arsenicum album
Barium carbonicum
Cuprum
Zincum
Lycopodium
Mezereum
Sarsaparilla

De sycotische constitutie
Thuja
Natrium sulfuricum
Acidum nitricum

De syfilitische constitutie
Mercurius solubilis (vivus)
Acidum nitricum
Aurum
Jodum
Kalium bichromicum
Kalium jodatum
Plumbum
Thallium

De tuberculinische constitutie
Phosphorus
Stannum metallicum

De nosoden
Psorinum
Medorrhinum
Syphilinum (Luesinum)
Tuberculinum

ME
Wat is ME nu eigenlijk?
Invaliderende ziekte
Vele mogelijke oorzaken
Infectie met twee gezichten
Geen ziekte tussen de oren
Veelheid van symptomen
Situaties die een inzinking uitlokken

Het stellen van de diagnose
De puntenlijst van Richardson
Goede informatie van essentieel belang
Patiënt weigert realiteit te aanvaarden
Nut van vroege diagnose

Het behandelplan
Versterken van de afweer
Positieve invloeden op het welbevinden
Negatieve invloeden op het welbevinden
Opstellen van leefregels
Het nut van goede voeding
Vitaminen en mineralen
- Vitamine Introductiecursus homeopathie
- Vitamine B5
- Vitamine B6
- Vitamine B11
- Vitamine C
- Vitamine E
- Zink
- IJzer
- Onverzadigde vetzuren
- Eiwitten

Homeopathische behandeling
Calcium carbonicum
Chelidonium
Cimicifuga
Ferrum phosphoricum
Kalium nitricum
Luffa
Lycopodium
Phytolacca
Selenium
Arsenicum jodatum
China
Cocculus
Gelsemium
Hepar sulfuris
Manganum aceticum
Natrium muriaticum
Opium
Stannum metallicum
Zincum metallicum

Homeopathie en tandheelkunde (1)
Gebit en zwangerschap
Veranderingen in de hormoonbalans

De ontwikkeling van het gebit
Problemen bij het doorkomen van tanden
Moeilijk doorkomen
- Aconitum
- Belladonna
- Borax
- Chamomilla
- Ferrum phosphoricum
- Kalium bromatum
- Kreosotum
- Mercurius solubilis
- Podophyllum
Het wisselen
Niet tot ontwikkeling komen van de tandkiemen

Onderhoud van het gebit
De opbouw van de tand
Spijsverteringsklachten bij een slecht gebit
Suiker grote boosdoener
Preventie uitermate belangrijk
Poetsen is noodzakelijk
Natuurlijke fluor
Poetsen met tandpasta

Tandvleesontsteking
Tandvleesontsteking met zweervorming
Behandeling van tandvleesontsteking
- Acidum nitricum
- Apis
- Belladonna
- Carbo vegetabilis
- Hepar sulfuris
- Lycopodium
- Mercurius solubilis
- Natrium muriaticum
- Phosphorus
- Pulsatilla

Homeopathie en tandheelkunde (2)
Tandbederf
Voorkomen van cariës
De homeopathische behandeling
- Acidum hydrofluoricum
- Antimonium crudum
- Calcium fluoratum
- Kreosotum
- Mercurius solubilis
- Natrium carbonicum
- Natrium muriaticum
- Phosphorus
- Sepia
- Silicea
- Staphisagria
- Thuja
Tandmergontsteking
Parodontitis
Klachten van de tandhalzen
Tand- en kiespijn
- Aconitum
- Ammonium carbonicum
- Arsenicum album
- Belladonna
- Bryonia
- Causticum
- Chamomilla
- China
- Coffea
- Colocynthis
- Hypericum
- Lachesis
- Magnesium carbonicum
- Magnesium phosphoricum
- Mercurius corrosivus
- Mercurius solubilis
- Nux vomica
- Petroleum
- Plantago
- Pulsatilla
- Rhus toxicodendron
- Silicea
- Stannum
- Thuja
Klachten na gebitsextractie
- Aconitum
- Apis
- Arnica
- Belladonna
- Bryonia
- Crotalus horridus
- Hamamelis
- Hepar sulfuris
- Hypericum
- Kreosotum
- Lachesis
- Mercurius solubilis
- Millefolium
- Phosphorus
- Phytolacca
- Pulsatilla
- Silicea
- Trillium pendulum
Tandkasontsteking
Overgevoelige tanden
Pijn na boren
Zenuwbehandeling
Abcesvorming
Apexresectie
Het gebit en het lichaamsevenwicht

Repertoriseren (1)
De eerste materia medica
Werken met de materia medica
Repertoria in soorten
Repertorium van Von Boenninghausen
Het repertorium van Kent
Bewerkingen van Kents repertorium
Het repertorium van Boericke
Het repertorium van Stauffer
Het repertorium van Dorcsi
Kaartsystemen
Repertorium voor de computer

Repertoriseren (2)
Repertorium gebaseerd op materia medica
Het repertorium van Kent
De hoofdstukken
- mind
- vertigo
- head
- eye
- vision
- ear
- hearing
- nose
- face
- mouth
- teeth
- throat
- external throat
- stomach
- abdomen
- rectum
- stool
- urinary organs
- bladder
- kidneys
- prostate gland
- urethra
- urine
- genitalia
- genitalia male
- genitalia female
- larynx and trachea
- respiration
- cough
- expectoration
- chest
- back
- extremities
- sleep
- chill
- fever
- perspiration
- skin
- generalities
logische ordening
gradaties in waarde
- graad 1
- graad 2
- graad 3
vergelijking van symptoomreeksen
repertorisatie volgens Hahnemann
de techniek van Von Boenninghausen
Kent het meest gedetailleerd

Homeopathie en wetenschap
Dubbelblind onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek

Organotherapie
Belangrijke toepassingsregels
- lage verdunningen
- middelmatige verdunningen
- hoge orgaanverdunningen
De belangrijkste indicaties

Repertoriseren (3)
Afkortingen

Uitvoeren van de repertorisatie
Karakteriserende symptomen
De essentie van de verschijnselen
Waardebepaling
Kwaliteit van de symptomen

Een praktijkvoorbeeld
Het repertoriseren

Nog een voorbeeld van repertoriseren

Andere repertoriseertechnieken
Repertorium der causaliteiten
Meer karakteristieke symptomen
Computerrepertorisatie
Het Matmedi-programma
Vademecum integrale geneeswijzen
Gids homeopathische en natuurgeneesmiddelen
Het generaliteitenoverzicht
Plumbum metallicum
- generaliteiten
- relaties
- indicaties
Berberis vulgaris
- generaliteiten
Ervaring opdoen

Gemmotherapie (1)
Ontstaan en ontwikkeling
Grondstoffen en verwerking
Werking van gemmotherapeutica
Homeopathie of fytotherapie
Verschijningsvorm en dosering
De belangrijkste gemmopreparaten
- Abies pectinata
- Acer campestris
- Aesculus hippocastanum
- Alnus glutinosa
- Alnus incana
- Ampelopsis weitchii
- Berberis vulgaris
- Betula pubescens
- Betula verrucosa
- Buxus sempervirens

Gemmotherapie (2)
- Calluna vulgaris
- Carpinus betulus
- Castanea vesca
- Cedrus libani
- Cercis siliquastrum
- Citrus limonum
- Cornus sanguinea
- Corylus avellana
- Crataegus oxyacantha
- Fagus sylvatica
- Ficus carica
- Fraxinus excelsior
- Ilex aquifolium
- Juglans regia
- Juniperus communis
- Ligustrum vulgare
- Olea europaea
- Pinus montana
- Platanus orientalis
- Populus nigra
- Prunus amygdalis
- Quercus pedunculata
- Ribes nigrum
- Rosa canina
- Rosmarinus officinalis
- Rubus fructicosus
- Rubus idaeus
- Secale cereale
- Sequoia gigantea
- Sorbus domestica
- Succus betulae
- Syringa vulgaris
- Tilia tomentosa
- Ulmus campestris
- Vaccinium vitis idaea
- Viburnum lantana
- Viscum album
- Vitis vinifera

De uitspraak van homeopathische namen (1)
Latijn, Grieks en homeopathisch
uitspraak van Latijnse letters
de plaats van de klemtoon
lijst homeopathische namen en hun uitspraak (1)

Homeopathie voor huisdieren (1)
Dosering en toediening
Frequentie van toedienen
Het ingeven van de middelen
Gebruik bij zwangerschap en tijdens het spenen

De praktijk

Het stellen van een homeopathische diagnose
Voorbeeld van een signalement
Voorbeeld van een anamnese
Wanneer is een dier ziek?

Homeopathische behandeling van dieren in de praktijk (1)
Ontstoken traanbuisjes
- Euphrasia D4
- Silicea D12
Uitwendige gehoorgang
Oormijt
- Psorinum D30
- Sulfur D12-D30
- Calendula D4
Uitwendige oorontsteking
- Calendula D4
- Mercurius solubilis D12
- Hepar sulfuris D6
Oorrandzweren
- Silicea D12
- Silicea D30
Middenoorontsteking
- Belladonna D6
- Graphites D6
- Hepar sulfuris D6-D12
- Hydrastis D6-D12
- Kalium bichromicum D6-D30
- Mercurius solubilis D12-D30
De neusspiegel
- Sepia D6
- Natrium muriaticum D12
- Petroleum D12
- Alumina D8
Lipplooieczeem
- Hepar sulfuris D6
- Silicea D6
- Calendula Ø

De uitspraak van homeopathische namen (2)
Lijst homeopathische namen en hun uitspraak (2)
Andere manieren van uitspreken

Stoppen met roken
Sociale schade door roken
Problemen bij stoppen
Hulpmiddelen om te stoppen
Homeopathische ondersteuning

Homeopathie voor huisdieren (2)
Keelontsteking
- Apis D4
- Belladonna D4
- Mercurius solubilis D6
- Baptisia D4
Bronchitis
- Aconitum D6
- Bryonia D6
- Tartarus emeticus D6
- Sulfur D6
Aderverkalking
- Arsenicum jodatum D12
- Barium carbonicum D30
- Secale cornutum D4-D60
- Viscum album D4-D12

Hartaandoeningen
Hartinfarct
- Cactus D4
- Latrodectus mactans D6-D12
- Naja tripudians D6-D12
Hartkramp
- Arnica D4-D12
- Cactus D30
- Crataegus D4-D12
Te langzame hartwerking
- Digitalis D6
Te snelle hartwerking
- Strophantus D4
- Crataegus D6
- Naja tripudians D6

Gebrek aan eetlust
- Chininum arsenicosum D4
- Lycopodium C30
- China D6
- Ferrum metallicum D5

Maagslijmvliesontsteking
- Arsenicum album D6
- Phosphorus D6
- Pulsatilla D4-D6

Braken
- Acidum sulfuricum D6-D200
- Bryonia D6
- Cocculus D6
- Ipecacuanha D6
- Nux vomica D6

Haarballen
- Sulfur C30
- Olie

Verstopping
- Alumina D8
- Bryonia D4-D6
- Calcium carbonicum D12
- Graphites D4-D12
- Nux vomica D6
- Opium D6

Wormbesmetting
- Abrotanum D4
- Calcium carbonicum D200
- Carduus marianus D4
- Cina maritima D4
- Filix mas D4-D30
- Natrium phosphoricum D4

Gewrichtsontsteking
- Belladonna D4-D6
- Bryonia D6
- Rhus toxicodendron C30

Loopsheid en krolsheid
- Asa foetida D4
- Avena sativa Ø
- Cimicifuga D4
- Cyclamen D30
- Ignatia D6-D200
- Lilium tigrinum D30
- Murex purpureus D30
- Pulsatilla D30

Borstontsteking
- Belladonna D4
- Apis D4
- Lachesis D12

Haaruitval
- Graphites D8
- Kalium phosphoricum D6
- Lycopodium D12
- Natrium muriaticum D12
- Sepia D6-D12
- Silicea D12
- Sulfur D6
- Thallium aceticum D12

Huidontsteking
Roodheid van de huid
- Aconitum D6-D12
- Belladonna D6-D12
Zwelling en/of blaasvorming
- Apis mellifica D6-D12
- Cantharis D6-D12
- Rhus toxicodendron D6-D12
Ettering
- Hepar sulfuris D6-D12
- Silicea D12-D30
- Sulfur D12-D30

Angst
- Argentum nitricum D12
- Belladonna D30
- Hyoscyamus niger D30-D200
- Lachesis D200
- Nux vomica D30
- Opium C30
- Platinum D30
- Pulsatilla D200
- Stramonium D6-D30

Reisziekte
- Nux vomica D30
- Cocculus D6
- Petroleum D200

Epilepsie

Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel
- Aconitum D6
- Belladonna D6
- Cimicifuga D4-D6
- Cuprum metallicum D15
- Hypericum D4-D6
- Opium D6

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat een gedrukt lespakket van 1010 pagina's op A5-formaat

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

hbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

tenminste Homeopathie (Basiscursus) of een gelijkwaardige erkende opleiding 

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

ACCREDITATIECODE KTNO

K7158

ECTS PUNTEN

13 ECTS

 

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Specialisatiecursus Homeopathie.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Homeopathie specialisatie

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.