Opleiding Homeopathie voor Dieren specialisatie | SORAG Opleidingen en Cursussen

Homeopathie voor Dieren specialisatie

De Specialisatiecursus Homeopathie voor Dieren is een vervolg op de Basiscursus Homeopathie voor Dieren. In de Specialisatiecursus worden de onderwerpen die aan de orde zijn geweest in de Basiscursus verder uitgediept en ook wordt er veel aandacht besteed aan de psyche van het dier, het belang van een goede voeding en een aantal aanvullende therapieën die kunnen worden toegepast bij de behandeling van dieren.


Deze cursus geeft je een volledig inzicht in de vele mogelijkheden die homeopathie biedt bij de behandeling van dieren. Behalve de verschillende behandelmogelijkheden bij ziekte van een dier komen ook preventieve maatregelen aan de orde die ervoor kunnen zorgen dat de kans op ziekte verkleind wordt. Je leert onder andere hoe je bij dieren een homeopathisch en lichamelijk onderzoek uit kunt voeren, het juiste geneesmiddel kunt repertoriseren en welke constitutiemiddelen eventueel toegepast kunnen worden.

Het toedienen van geneesmiddelen bij verschillende dieren komt eveneens aan de orde, evenals de behandeling van koorts en pijnbestrijding. Daarnaast besteden we aandacht aan specifieke ziekten van honden, katten en paarden, honden- en kattengedrag, voedingsgedrag, de voortplanting en het opgroeien van pups en kittens en de daaraan verbonden gezondheidsrisico's. Voorts wordt een groot aantal aandoeningen en hun behandeling besproken en tref je een uitgebreid overzicht aan van belangrijke homeopathische remedies en hun werkingsgebied.

Na het volgen van de Specialisatiecursus Homeopathie voor Dieren ben je in staat om op verantwoorde wijze in een diergeneeskundige praktijk te werken. Ook wanneer je als homeopaat mensen begeleidt kan het behandelen van hun huisdier vaak heel heilzaam werken.

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
Het ontstaan van de homeopathie en het werk van Samuel Hahnemann, de toepassing van constitutiemiddelen, het toedienen van geneesmiddelen bij honden, katten en paarden, alsmede het toedienen van oog- en oordruppels, de duur van de medicatie en het toepassen van fytotherapie en gemmotherapie. Het homeopathisch en lichamelijk onderzoek, alsmede het stellen van een diagnose en repertoriseren worden besproken, evenals de behandeling van aandoeningen van onder andere de ogen, de oren, het bewegingsapparaat, de huid, het hart en de bloedvaten, de schildklier en neurologische afwijkingen, specifieke ziekten van honden, katten en paarden, honden- en kattengedrag, voedingsgedrag, voortplanting en het opgroeien van pups en kittens. Ook koorts en pijnbestrijding worden besproken, evenals ademhaling, hartfrequentie, polsslag en temperatuur, de zin en onzin van vaccinaties en een aantal belangrijke homeopathische remedies en hun werkingsgebied.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot:
SORAG-Diergezondheid adviseur

Deze cursus is ook opgenomen in het Cursusvoordeelpakket:
Homeopathie voor Dieren

Andere op Dier natuurgeneeskunde toegespitste opleidingen zijn:
Medische Basiskennis Honden en Katten
Homeopathie voor Dieren
Natuurgeneeskunde voor Dieren
In de Specialisatiecursus Homeopathie voor Dieren worden de volgende onderwerpen behandeld:

Homeopathie
Samuel Hahnemann
Registratie homeopathische geneesmiddelen
Complexmiddelen
Homeopathische diergeneesmiddelen
Houdbaarheid van homeopathische geneesmiddelen
Het toedienen van homeopathische middelen
Het toedienen van oogdruppels
Het toedienen van oordruppels
De gebruiksduur
De wet van Hering
Hoe vaak toedienen en wanneer herhalen?
Complexe symptomen
Potentiekeuze
De werking

Fytotherapie
Fytotherapeutica
Voorbeelden van fytotherapeutica
De dosering

Gemmotherapie
De werking van gemmotherapeutica
De toepassing
Gebruik tijdens de zwangerschap en lactatie
Voorbeelden van gemmotherapeutica

Aandoeningen bij dieren
De ogen
De oren
Koorts
Voetzoolontsteking
Gebroken nagels
Overmatige eeltgroei
Likgranuloom
Artrose
Ontsteking van het kniegewricht
Legg- calvé-Perthes
Heupdysplasie
Achterhandzwakte
Hernia
Spondylose
Ademhaling, hartfrequentie, pols en temperatuur

Vaccinaties, nuttig of niet?
Het post vaccinaal syndroom (PVS)
Mogelijke gevolgen van vaccins
Auto-immuunziekten
Homeopathie na vaccinaties
Dosering
Preventie met homeopathie

Het paard
Het paard en zijn evolutie
Het paard en zijn gezondheid
Paard en homeopathie
De spijsvertering
Koliek

Constitutiemiddelen
Arnica
Arsenicum album
Ignatia
Lycopodium
Natrium muriaticum
Phosphorus
Sepia
Sulfur

Het homeopathisch onderzoek
Het signalement
De tractus anamnese
Het lichamelijk onderzoek
Het totaalbeeld van het dier

De lichaamscellen
De weefsels
De biochemie van het lichaam
Een dier en zijn eenheid
Hormonen
De hypofyse

Mok bij paarden
Hoefbevangenheid
Spat

Hondengedrag
De hond in het gezin
De pup
De inprenting
De socialisatieperiode
De rangordeperiode
Gedragsproblemen bij de hond

Kattengedrag
De inprentingsperiode
De socialisatieperiode
Het voortplantingsgedrag
Het voedingsgedrag
De kat en de mens
Zindelijkheid
(Schijn)agressie
De oude kat
Beroerte

Allergieën
De behandeling van allergie
Allergische astma
Hooikoorts
Allergische inhalatiedermatitis
Netelroos

De alvleesklier
Suikerziekte
Verhoogde bloedsuikerspiegel
Lage bloedsuikerspiegel

De schildklier
Hypothyroïdie
De bijschildklieren

Lever en galblaas
Lever- en galaandoeningen
De lever bij het paard
Complexmiddelen

Biochemische zouten
Biochemie en homeopathie
Het gebruik

Reiki bij dieren

Fading puppy syndroom

Epilepsie
Soorten aanvallen

Het hart
Hartafwijkingen
Cardiomyopathie
Te trage hartwerking
Hartspierontsteking
Pericarditis
Oorzaken van hartgebreken
Complexmiddelen

Maten: inhoud en gewicht

De materia medica
Repertorium
Von Boenninghausen
Kent
Boericke
Repertoria voor de computer
Repertoria voor de veterinaire homeopathie
Engelse termen
Organotherapie
Toepassing van organotherapie
Organotherapeutica in soorten

Pijn
Pijnbestrijding
Complexmiddelen

Jeuk
Huidsymptomen
Pigmentverlies
Weefselversterf
Huidzwellingen

Homeopathische remedies en hun werkingsgebied

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat een gedrukt lespakket van 520 pagina's op A5-formaat

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

mbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

tenminste Basiscursus Homeopathie voor Dieren of een gelijkwaardige opleiding

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

 

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Specialisatiecursus Homeopathie voor Dieren.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Homeopathie voor Dieren specialisatie

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.