Opleiding Hypnotherapie | SORAG Opleidingen en Cursussen

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een oude en inmiddels ook in de reguliere geneeskunde steeds meer geaccepteerde geneeswijze die op heel veel fronten toepasbaar is. Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij hypnose wordt ingezet als middel tegen psychische en lichamelijke klachten. Hypnose is daarom geen therapie op zich, maar kan met succes binnen andere therapievormen gebruikt worden. In deze cursus wordt vooral de psychotherapeutische toepassing van hypnose belicht. De mogelijkheden die hypnose biedt zijn verrassend uitgebreid, mede door de verschillende technieken die kunnen worden toegepast. Dit alles maakt hypnotherapie tot een universele behandelvorm.


Therapeuten met uiteenlopende professionele achtergronden maken tegenwoordig bij hun behandelingen gebruik van hypnose. Hypnotherapie heeft dan ook niets gemeen met theaterhypnose, dat alleen als vermaak bedoeld is. Hypnose kan toegepast worden binnen de geneeskunde, psychologie, psychiatrie, sport en zelfs bij mondhygiënistische behandelingen. De cliënt wordt door de hypnotherapeut door middel van voornamelijk mondelinge communicatie in een trance gebracht, maar behoudt de volledige controle over zichzelf. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, waarin contact gemaakt wordt met het onbewuste, waardoor een groot aantal verborgen en onbewuste processen in de geest aan het licht gebracht kunnen worden.

Naast moderne hypnotherapie wordt in deze cursus ook klassieke hypnotherapie behandeld, evenals Ericksoniaanse therapie, Transactionele analyse, Bio-energetica en Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Deze combinatie maakt het mogelijk om nagenoeg elke vorm van psychische problemen te kunnen behandelen en met een zo sterk mogelijk effect. Niet alleen aan het behandelen, maar ook aan het stellen van de juiste diagnose wordt uitgebreid aandacht besteed. Er wordt op een groot aantal psychische aandoeningen ingegaan, maar ook stoppen met roken, zelfbeheersing en zelfexpressie. Uiteraard komen het stellen van een diagnose, het toepassen van de verschillende hypnosetechnieken en verantwoord behandelen uitgebreid aan bod. Deze cursus geeft je niet alleen de mogelijkheid om hulpvragers met succes te behandelen, maar ook jezelf psychisch te verrijken.

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
Het wezen, de achtergronden en de historie van hypnose, verschillende hypnosetechnieken, begin en einde van de trance, intake en voorgesprek, hypnotisch taalgebruik, Ericksoniaanse therapie, Transactionele analyse, Bio-energetica, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), de denkbeelden van C.G. Jung, zelfbeheersing en zelfexpressie, vele psychische problemen en de behandeling daarvan, het beïnvloeden van negatieve processen en gewoonten, zoals stoppen met roken, alsmede de waarde van rituelen.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot:
SORAG-Psychologie specialist

Andere op Psyche en Psychologie toegespitste opleidingen zijn:
Stresscoaching
Ontspanningscoaching
NLP
Psychologie
Psycho- en Gedragscoaching
Praktische psychologie
Lichaamsgerichte Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
Mindfulness (based cognitive therapy)
In de cursus Moderne Hypnotherapie worden de volgende onderwerpen behandeld:

Les 1
Wat is hypnotherapie?
Wat is hypnose?
Tranceverschijnselen
Het onbewuste
De voorbereiding
Hoe breng je iemand in trance?
Beëindiging van trance
Kort overzicht van de geschiedenis van hypnose
De plaats van hypnotherapie binnen psychologische stromingen
Een stukje ontwikkelingspsychologie

Les 2
Wat is suggestie?
Intake en voorgesprek
Hypnotisch taalgebruik
Overdracht en tegenoverdracht
De fixatiemethode
De fascinatiemethode
Inductie en verdieping
Een stukje pedagogiek
Regressie
Brugtechnieken
De wetten van de hypnose
Hypnotische fenomenen
Ideomotorische vingersignalen
Werken met delen

Les 3
Ericksoniaanse therapie
Wat is moderne hypnose?
De werkwijze van Erickson
Persoonlijkheidsleer
Big Five
Een beoordelingsschaal gebaseerd op de Big Five
Transactionele analyse
Ouder - kind - volwassene
Structurele analyse van de ego-posities
Functionele analyse van de ego-posities
Contaminaties en uitsluitingen
Complementaire transacties
Gekruiste transacties
Strooks
Drivers
Stoppers
Mini-script
Drama-driehoek
Psychologische spelletjes

Les 4
Carl Gustav Jung
Het bewustzijn
Het persoonlijk onbewuste
Het collectief onbewuste
De archetypen
De persona
Anima en animus
De schaduw
Het zelf
Houdingen
Functies
Het extraverte denktype
Het introverte denktype
Het extraverte gevoelstype
Het introverte gevoelstype
Het extraverte gewaarwordingstype
Het introverte gewaarwordingstype
Het extraverte intuïtieve type
Het introverte intuïtieve type
Wat is NLP?
Representatiesystemen
Representatiesysteem-voorkeurtest
Predicaten
Herkaderen in 6 stappen
Ankers
Verankering van hulpbronnen
Safari-fantasie

Les 5
Wat is Bio-energetica?
Vibratie en beweeglijkheid
Warming-up oefeningen
Aarden
Adem halen
Zelfbeheersing en zelfexpressie
Contact
Seksualiteit
Bio-energetica in de therapeutische situatie
Hypnose in combinatie met Bio-energetica
Stoppen met roken

Les 6
Wat is borderline?
De verschijnselen en gevolgen
Criteria vanuit de DSM-IV
De geschiedenis van de borderline persoonlijkheidsstoornis
Neurotisch
Psychotisch
Wanen
Hallucinaties
Incoherentie
Echolalie
De oorzaken
Aanleg
Ervaringen
Omstandigheden
Biologische factoren
Psychologische factoren
Invaliderende communicatie
Sociale factoren
Leeftijd
De behandeling
Wat is burn-out?
Ontspanningsoefeningen
Ademhalingsoefening
Verborgen mechanismen
Parentificatie
Narcisme
Aangeleerde hulpeloosheid
Ben ik burn-out?
Een oefensessie
Verslag van een oefensessie
Nog een oefensessie
Persoonlijke ontwikkeling
Verlieskunde
Welke gevoelens kunnen voorkomen in een rouwproces
De fasen
Ontkenning
Protest
Onderhandelen
Depressie
Aanvaarding
Het leven stagneert
Het belang van rituelen
Rouwarbeid
Bevrijding
Mijn ervaring met rituelen
Keesje

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat 359 pagina's op A5-formaat

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

mbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding nodig

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

ACCREDITATIECODE KTNO

K5396

ECTS PUNTEN

6.5 ECTS
PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Moderne Hypnotherapie.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Hypnotherapie

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.