Opleiding Iriscopie | SORAG Opleidingen en Cursussen

Iriscopie

Bij deze cursus ontvang je gratis een e-book in pdf formaat met irisfoto’s

Iriscopie heeft zich in de loop der jaren van 'in de ogen kijken' ontwikkeld tot een wetenschap waarmee in veel gevallen een uitgebreide diagnose kan worden gesteld. In het oog, dat bij iedereen net zo uniek is als een vingerafdruk, tref je een groot aantal fenomenen aan. Deze fenomenen kunnen duiden op een bepaalde aangeboren constitutie, maar ook op in de loop van het leven verworven aandoeningen. Het mooie van iriscopie is dat je daarbij ook vast kunt stellen welke aandoeningen er zich mogelijk in de toekomst bij iemand kunnen manifesteren. Die wetenschap stelt je in staat om een cliënt de weg te wijzen naar een manier van leven die het ontstaan van toekomstige klachten tot een minimum beperkt.


In deze cursus krijg je op een unieke wijze inzicht in de mens achter zijn of haar iris. Bij het bespreken van de verschillende organen en orgaansystemen wordt namelijk niet alleen gekeken naar de fysieke aspecten, maar ook naar de psychische achtergronden. Bij elke vorm van ziekte en lijden is er een verbinding met achterliggende psychische oorzaken of gevolgen. Daarom tref je bij de bespreking van een groot aantal aandoeningen ook een uitleg over het leerproces dat de ziekte feitelijk vormt. Ziekte manifesteert zich niet alleen als last, maar heeft ons namelijk ook veel te leren over onze wijze van leven en reageren. Daarnaast komen in deze cursus ook de reflexgebieden van bepaalde organen en orgaangroepen uitgebreid aan bod.

Uiteraard wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de grote hoeveelheid tekens en afwijkingen die in de iris zijn waar te nemen. Je leert daarbij stap voor stap welke betekenis deze tekens en afwijkingen hebben. Omdat deze cursus vanuit een spiritueel oogpunt is geschreven wordt er ook aandacht besteed aan je eigen ontwikkeling als basis van het therapeut zijn.

Bij de laatste les van deze cursus ontvang je een e-book in PDF in formaat met irisfoto's die aan de praktijk zijn ontleend.

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
De orgaankaarten, het 'ik' als bestuurscentrale, zwarte en witte tekens, ziektefasen en iriskleuren, de verschillende constitutievormen, de diathese (aanleg voor bepaalde aandoeningen), orgaantekens en pupilvervormingen. De organen en orgaanstelsels, zoals de spijsverteringsorganen, de luchtwegen, de zintuigen, het hart en de bloedvaten, het bewegingsapparaat, de urinewegen en de seksualiteit alsmede de huid. Ook is er aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling als therapeut.


Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot:
SORAG-Natuurgeneeskunde specialist

Andere op Natuurgeneeskunde uitoefenen toegespitste opleidingen zijn:
Werken als therapeut
Natuurgeneeskunde
Chronische Ziekten

In de cursus Werken met Iriscopie worden de volgende onderwerpen behandeld:

Inleiding
Identiteit
De mens is meer dan zijn lichaam
Leven op aarde is in beweging
Genezen
Een dubieuze onderzoeksmethode
Het wezenlijke irisverhaal
Zelfontdekkingen
Diagnosebeperkingen
Klacht als signaal respecteren
Het lichaam als tolk van de ziel
De betekenis van iriscopie hierin
Welke uitdagingen horen bij jou?

De opbouw van het oog
Anatomie van het oog
De iris
Het netvlies
Blinde vlek en gele vlek
Bindvlies en hoornvlies
Het straallichaam
Opbouw van de iris
Stroma
Ontstaan van de tekens in de iris
Prikkelgeleiding via zenuwbanen
Spiegels van lichaam en ziel

Wat nodig is om te diagnosticeren
Wees voorzichtig met je conclusie
Niet uitgaan van absolute zekerheden
Eigen uitgangspunten en motivaties inschatten
Gelijkwaardige uitwisseling

Stromingen in de iriscopie
Orgaantaal
De taak van het lichaam

Overgeërfde levensuitdagingen

Irisindeling
Wat is niet te zien?

De orgaankaarten
Verschuiving van energieladingen

De mens in het oog
Het ik als bestuurscentrale
Uitdagingen als stimulansen
Grenzen niet star handhaven
Het lichaam als werktuig van het ik
De rol van de omgeving

Verleden en toekomst

Vergelijken van de ogen

Wit en zwart

De betekenis van wit
Wat is aandacht?
Druk verkeer

De betekenis van zwart
Factor A. noodkreet
Factor B. verslaving
Factor C. weefselverlies
Afwezigheid van leven
Eenmaal dood, altijd dood?
Psychoses

Ziektefasen en iriskleuren
De zes ziektefasen

Fase 1 = wit pigment
Positieve hitte
Negatieve hitte
Nierwerking

Fase 2 = geel pigment
Betekenis voor het lichaam
Betekenis met betrekking tot het karakter van de
persoon
Inefficiënte stofwisseling
Hypofunctie
Grensgezondheid
Gebrek aan helderheid
Verdediging en afweer

Fase 3 = oranje(rood) pigment
Invloed van de pancreas
Pancreaswerking
Allergische reacties
Groenige irissen
De invloed van de maag
Verslavingseffect
De rode spie

Fase 4 en 5 = bruin pigment
Boosheid
Actieve achteruitgang
Verschil tussen bruin en blauw
Blauwe irissen met bruin pigment
De twee-kleureniris
Invloed van ziekteverwekkers
Nog vijf soorten bruine pigmentaties
De bruine viltlaag
Bruine vegen
Woedestrepen
Bruine tophi
Psoraspots

Fase 6 = Donkerbruin tot zwart pigment
Teerpigment
Sambalpigment

Verbetering van de gezondheid

De constituties
Hippocrates
De menstypen van Hippocrates
E. Kretschmer
W.H. Sheldon

De irisconstitutietypen

De neurogene constitutie
Het neurogene mensbeeld
Neurogene ziektetendensen

Lymfatische constitutie
Lymfatisch mensbeeld
Lymfatische ziektetendensen

Bindweefselzwakke constitutie
Bindweefselzwakke mensbeeld
Bindweefselzwakke ziektebeelden
Net-iris
Net-iris mensbeeld

Hematogene constitutie
Hematogene ziektetendensen

Biliaire constitutie
Biliair mensbeeld
Biliaire ziektetendensen

Diathesen
Energie en trillingsgetal
Is er sprake van toeval?
Energieën kunnen we waarnemen
Aurafotografie
Wanneer botsen energieën?
Confrontaties zijn nodig

Urinezure diathese
De twee basale nierfuncties
Ziektebeelden van een urinezure diathese
Mensbeeld van een urinezure diathese
Schrijnend verdriet
De schaduwzijde van de mens
Rouwprocessen
Groot-houden en sterk-zijn
Kwetsbaar durven zijn
Vicieuze cirkel
Leerproces van de urinezure diathese
Het onderbewuste opnieuw ervaren
Therapie bij een urinezure diathese
Rauwkost
Vasten
Het nut van vitaminen en mineralen
Vitamine C
Van binnen en van buiten schoner

Lipemische diathese
Ziektebeelden van een lipemische diathese
Mensbeeld van een lipemische diathese
Leerproces van een lipemische diathese
Therapie bij een lipemische diathese

Larviert-tetanische diathese
Ziektebeelden van een larviert-tetanische diathese
Mensbeeld van een larviert-tetanische diathese
Leerproces van een larviert-tetanische diathese
Therapie bij een larviert-tetanische diathese

Hydrogene diathese
Ziektebeelden van een hydrogene diathese
Mensbeeld van een hydrogene diathese
Leerproces van een hydrogene diathese
Therapie bij een hydrogene diathese

Orgaantekens
Groepen van orgaantekens

Genotypische tekens
Defecttekens
Fysieke betekenis van defecttekens
Karakterbeschrijving van defecttekens

Crypten
Fysieke betekenis van crypten
Karakterbeschrijving van crypten

Gesloten lacunes
Fysieke betekenis van gesloten lacunes
Karakterbeschrijving van gesloten lacunes

Open lacunes
Fysieke betekenis van open lacunes
Karakterbeschrijving van open lacunes

Bladlacunes
Fysieke betekenis van bladlacunes
Karakterbeschrijving van bladlacunes

Tweelinglacunes
Fysieke betekenis van tweelinglacunes
Karakterbeschrijving van tweelinglacunes

Wabelacunes
Fysieke betekenis van wabelacunes
Karakterbeschrijving van wabelacunes

Ladderlacunes
Fysieke betekenis van ladderlacunes
Karakterbeschrijving van ladderlacunes

Torpedolacunes
Fysieke betekenis van torpedolacunes
Karakterbeschrijving van torpedolacunes

Kwallacunes
Fysieke betekenis van kwallacunes
Karakterbeschrijving van kwallacunes

Reuzenlacunes
Fysieke betekenis van reuzenlacunes
Karakterbeschrijving van reuzenlacunes

Transversalen
Fysieke betekenis van transversalen
Karakterbeschrijving van transversalen

Psoraspots
Fysieke betekenis van psoraspots
Karakterbeschrijving van psoraspots

Fenotypische tekens

Gevasculariseerde draden
Fysieke betekenis van gevasculariseerde draden
Karakterbeschrijving van gevasculariseerde draden

Aberrabele vezels
Fysieke betekenis van aberrabele vezels
Karakterbeschrijving van aberrabele vezels

Solaarstralen
Fysieke betekenis van een solaarstraal
Karakterbeschrijving van een solaarstraal

Groeven
Fysieke betekenis van groeven
Karakterbeschrijving van groeven

Neurastheniekerring

Suikerrandje

Pterygium
Fysieke betekenis van een pterygium
Karakterbeschrijving van een pterygium

Operatielittekens

Grijze staar of cataract

Glaucoom of groene staar

Tweekleureniris

Calcium-sodiumring
Fysieke betekenis van een calciumsodiumring
Karakterbeschrijving van een calciumsodiumring

Tekens van de krauserand

Vage krauserand
Fysieke betekenis van een vage krauserand
Karakterbeschrijving van een vage krauserand

Spitse krause-uitlopers
Fysieke betekenis van spitse krause-uitlopers
Karakterbeschrijving van spitse krause-uitlopers

Te kleine krause
Fysieke betekenis van een te kleine krause
Karakterbeschrijving van een te kleine krause

Vergrote krause
Fysieke betekenis van een vergrote krause
Karakterbeschrijving van een vergrote krause

Vierkante krause
Fysieke betekenis van een vierkante krause
Karakterbeschrijving van een vierkante krause

Zigzag-krause
Fysieke betekenis van een zigzag-krause
Karakterbeschrijving van een zigzag-krause

Lokaal uitgezakte krause
Fysieke betekenis van een lokaal uitgezakte krause
Karakterbeschrijving van een lokaal uitgezakte krause

Lokaal ingedrukte krause
Fysieke betekenis van een lokaal ingedrukte krause
Karakterbeschrijving van een lokaal ingedrukte krause

Dubbele krause
Fysieke betekenis van een dubbele krause
Karakterbeschrijving van een dubbele krause

Maagring
Fysieke betekenis van een maagring

Pupiltekens
Afvlakking bovenop de pupil
Afvlakking onderin de pupil
Zijdelingse afvlakking
Tweezijdige afvlakking bovenin beide pupillen
Anisocorie
Mydriasis
Miosis

Scleratekens
De pinguecula
Bloedvaatjes
Gekronkeld bloedvat
Parallel lopende bloedvaten
Buiten zijn oevers getreden bloedvat
Parelsnoerig bloedvat
Kronkelvat met plaatselijke verdikkingen
Opgezwollen bloedvat
Naar orgaanveld wijzend bloedvat
Bloedvat gelijklopend met ciliairrand
Netwerk van kleine dunne bloedvaten
Herkenningspunten

Iriscopie in de praktijk

De spijsverteringsenzymen

De maag
Reflexgebieden van de maag
Leerproces van de maag
Iristekens van de maag

De darmen

De dunne darm
Leerproces van de dunne darm
Reflexgebieden van de dunne darm
Iristekens van de dunne darm

De dikke darm
Leerproces van de dikke darm
Reflexgebieden van de dikke darm
Iristekens van de dikke darm

De blinde darm
Leerproces van de blinde darm
Reflexgebieden van de blinde darm
Iristekens van de blinde darm

De endeldarm en de anus
Leerproces van de endeldarm en de anus
Reflexgebieden van de endeldarm en de anus
Iristekens van de endeldarm en de anus

De pancreas
Leerproces van de pancreas
Reflexgebieden van de pancreas
Iristekens van de pancreas

De lever
Leerproces van de lever
Reflexgebieden van de lever
Iristekens van de lever

De galblaas
Leerproces van de galblaas
Reflexgebieden van de galblaas
Iristekens van de galblaas

Bovenste luchtwegen

De sinussen en de neus
Leerproces van de sinussen en de neus
Reflexgebieden van de sinussen en de neus
Iristekens van de sinussen en de neus

De keel
Leerproces van de keel
Reflexgebieden van de keel
Iristekens van de keel

De oren
Leerproces van de oren
Reflexgebieden van de oren
Iristekens van de oren

Onderste luchtwegen
Leerproces van de onderste luchtwegen
Reflexgebieden van de onderste luchtwegen
Iristekens van de onderste luchtwegen

De ogen
Leerproces van de ogen
Reflexgebieden van de ogen
Iristekens van de ogen

Het hart
Leerproces van het hart
Reflexgebieden van het hart
Iristekens van het hart

De milt
Leerproces van de milt
Reflexgebieden van de milt
Iristekens van de milt

De rug
Leerproces van de rug
Reflexgebieden van de rug
Iristekens van de rug

De nek en de schouders
Leerproces van de nek en de schouders
Reflexgebieden van de nek en de schouders
Iristekens van de nek en de schouders

De buik en het bekken
Leerproces van de buik en het bekken
Reflexgebieden van de buik en het bekken
Iristekens van de buik en het bekken

De benen
Leerproces van de benen
Reflexgebieden van de benen
Iristekens van de benen

De armen en de handen
Leerproces van de armen en de handen
Reflexgebieden van de armen en de handen
Iristekens van de armen en de handen

De urinewegen

De nieren
Leerproces van de nieren
Reflexgebieden van de nieren
Iristekens van de nieren

De blaas
Leerproces van de blaas
Reflexgebieden van de blaas
Iristekens van de blaas

De geslachtsorganen

De vagina en de penis
Leerproces van de vagina en de penis
Reflexgebieden van de vagina en de penis
Iristekens van de vagina en de penis

De eileiders, zaadleiders en testikels
Leerproces van de eileiders, zaadleiders en testikels
Reflexgebieden van de eileiders, zaadleiders en testikels
Iristekens van de eileiders, zaadleiders en testikels

De baarmoeder en de prostaat
Leerproces van de baarmoeder en de prostaat
Reflexgebieden van de baarmoeder en de prostaat
Iristekens van de baarmoeder en de prostaat

De huid
Leerproces van de huid
Reflexgebieden van de huid
Iristekens van de huid
 

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat een gedrukt lespakket van 659 pagina's op A5-formaat met bij de laatste les een gratis bestand in PDF in formaat met alle behandelde irisfoto's

PRAKTIJKDAGEN

bij voldoende belangstelling worden praktijkdagen georganiseerd

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

mbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding nodig

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

ACCREDITATIECODE KTNO

K5423

ECTS PUNTEN

13 ECTS
PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Werken met Iriscopie.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Iriscopie

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.