Opleiding Magnetiseren | SORAG-Akademie

Magnetiseren

Magnetiseren is een therapievorm waarmee je een groot aantal klachten met succes kunt behandelen. Op het eerste gezicht lijkt het een eenvoudige manier van werken, maar in de praktijk kun je magnetiseren op heel wat verschillende manieren toepassen. Dat maakt het mogelijk om je behandeling heel individueel af te stemmen op degene die je hulp inroept. Het is een volwaardige therapievorm, die je overigens ook ter ondersteuning van andere behandelmethoden kunt toepassen.


Magnetiseren kun je samenvatten als het werken met energieën, iets wat ook bij Reiki het geval is. Reiki is echter een doorgeefluik van energie, terwijl bij magnetiseren de energie gerichter overgebracht wordt. Het is een werkwijze waarbij je met je handen op een directe wijze energie overbrengt. Dat kunnen verschillende vormen van energie zijn, bijvoorbeeld kosmische energie en zonne-energie. Magnetiseren kan in elke situatie toegepast worden, al dien je wel de technieken te beheersen om de energie optimaal en op een juiste manier op een ander over te kunnen brengen. In deze cursus leren we je hoe je daarbij het beste te werk kunt gaan.

Magnetiseren kan iedereen leren en je hoeft er niet paranormaal begaafd voor te zijn. De energie waarmee je werkt is de energie die je uit het universum opneemt en dus niet je eigen energie, want anders zou je uitgeput kunnen raken. Je leert hoe je deze energie kunt ontvangen en gericht weer aan de ander kunt afgeven, met als doel te helpen en te genezen. Daarbij wordt de energie overgebracht op de verschillende zenuwstelsels, de chakra’s en de aura, vooral met het doel blokkades op te heffen.

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
Wat is magnetiseren en hoe kun je het toepassen, de verschillende soorten energie, de invloed van magnetiseren op de verschillende zenuwstelsels, de aura, de plexus, de chakra’s, energieblokkades en -lekkages, aarden en beschermen en het aanvoelen van energie, de aura en de chakra’s. Ook komt de elementenleer aan de orde, evenals het reinigen van je praktijkruimte en de ondersteuning van een behandeling met bloesems, edelstenen en andere therapievormen. Daarnaast bevat de cursus een groot aantal individuele oefeningen.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot:
SORAG-Spiritueel Gezondheid specialist

Deze cursus is ook opgenomen in het Cursusvoordeelpakket:
Innerlijke Kracht en Magnetiseren

Andere op Energetische geneeswijzen toegespitste opleidingen zijn:
Chakratherapie
Kleurentherapie
Edelsteentherapie

In de cursus De Kracht van Magnetiseren worden de volgende onderwerpen behandeld:

Magnetiseren
Wat is magnetiseren eigenlijk?
Energie
Kosmische energie
Zonne-energie
Bio-energie
Gebruik van energietesten
Magnetiseren niet voor iedereen weggelegd
Wat is nu eigenlijk energie?
Wat kun je met energie doen?
Positieve en negatieve energie
Oefening 1. Energie in je handen voelen
Oefening 2. Energie voelen in de hand van een partner
Oefening 3. Energie voelen met je partner op afstand
Oefening 4. Chakra’s in de handpalmen openen

De mens als energetisch wezen
Het zenuwstelsel
Het sacrale gebied
Het lumbale gebied
Het thoracale gebied
Het cervicale gebied

Het zenuwstelsel
Het sympathisch zenuwstelsel
Het parasympathisch zenuwstelsel
Autonome spanning herkennen
Reacties van het autonome zenuwstelsel
Autonome ontspanning

De vier elementen
De vier elementen en kleuren
Huidgebieden
De aura en de chakra’s
Verschil tussen chakra en plexus
Het etherische lichaam
Het emotionele lichaam
Het mentale lichaam
Het astrale lichaam
Het etherisch-causale lichaam
Het universele liefdeslichaam
Het ketherisch-causale lichaam
Oefening 5. Energie waarnemen in je handen en tussen je vingers
Oefening 6. Energie opnemen en doorgeven in je eigen handen
Oefening 7. Energie laten circuleren in je eigen handen

Energieblokkades
Wat is een blokkade?
De baalblokkade
De hogedrukblokkade
De maliënkolder
De pantserblokkade
De energie-uitputting
Het energielek
Eerst werken aan jezelf
Een blokkade voelen en herkennen
Koude energie
Warme energie
De zeven lagen van de aura voelen
Oefening 8. Voelen van de eerste laag van de aura
Oefening 9. Voelen van de tweede laag van de aura
Oefening 10. Voelen van de derde laag van de aura
Oefening 11. Voelen van de vierde laag van de aura
Oefening 12. Voelen van de vijfde laag van de aura
Oefening 13. Voelen van de zesde laag van de aura
Oefening 14. Voelen van de zevende laag van de aura
Toegankelijkheid van de aura
Het belang van handen afslaan
Oefening 15. Handen onder koud water afspoelen
Afstrijken van het lichaam
Oefening 16. Recht afstrijken
Oefening 17. Zigzag afstrijken van het lichaam
Oefening 18. Zigzag afstrijken
Oefening 19. De aura afsluiten en groter maken
Oefening 20. Het afsluiten van de aura
Oefening 21. De aura groter maken
De technieken
Puntsgewijs instralen
Bewegingen tijdens het behandelen
Oefening 22. Je eerste echte behandeling

Kennis en gevoel
Wat is kennis?
Wat is gevoel?
De voordelen van voelen
De nadelen van voelen
Het zien van problemen
Oefening 23. Oorzaken van klachten leren zien bij jezelf
Vragen en opdrachten
Oefening 24. Oorzaken van klachten leren zien bij een ander
Behandelen van de plexi
Oefening 25. Een algemene behandeling van de plexi

Opdrachten
Casus 1
Casus 2
Antwoorden casus 1
Antwoorden casus 2
Al doende leer je

Veel voorkomende klachten
Hoofdpijn
Migraine
Keelproblemen
Ademhalingsproblemen
Longproblemen
Hyperventilatie
Tintelende vingers
Hartklachten
Maagproblemen
Leverproblemen
Pancreasproblemen
Darmproblemen
Nierproblemen
Vrouwenproblemen
Mannenproblemen
Algemene problemen in het onderlichaam
Psychische problemen
Karakterproblemen
Plaatselijke klachten
Reacties tijdens de behandeling
Het ontstaan van de reacties
Mogelijkheden om reacties te verminderen
Reacties na een of meer dagen

Chakra’s
Wat is een chakra
De functies van een chakra
Symbolenoverzicht per chakra
Eerste chakra
Tweede chakra
Derde chakra
Vierde chakra
Vijfde chakra
Zesde chakra
Zevende chakra

Leren voelen van een chakra
Waar moet je op letten?
Een chakra opsporen
Oefening 26. Je zonnevlecht voelen
Tegenwerking van een chakra
Testen met biosensor en pendel
Het toepassen van het testrapport
Een voorbeeldbehandeling

Chakra’s behandelen
Oefening 27. Chakra rechtzetten
Oefening 28. Het laten draaien van een cha-kra
Oefening 29. Chakra begeleiden tijdens een reactie
Oefening 30. Begeleiden van de ademhaling
Behandelen van de kleine chakradeeltjes
Oefening 31. De kleine deeltjes openen met de hand
Oefening 32. De kleine deeltjes met de pendel openen

De aura behandelen
Oefening 33. Het dichten van een gat in een auralaag
Gecombineerde behandeling van chakra’s en aura

Behandelen in de praktijk
Patiënt A
De behandeling van patiënt A
Patiënt B
De behandeling van patiënt B
Patiënt C
De behandeling van patiënt C

Chakra’s openen door yoga-oefeningen
 
 
Het eerste chakra
Oefening 34. Meditatie om te gronden/aarden
De knie naar de borst brengen
De brug
De sprinkhaan
Het hoofd naar de knieën brengen
Chakra en benen opladen
Voetdrukken

Het tweede chakra
Meditatie voor het tweede chakra
De goddelijke houding
Je heupen op en neer liften
Je heupen draaien
De benen scharen
Het uiten van emoties

Het derde chakra
Ademhalingsoefeningen
Houthakken
Buikschommelen
Je lichaam omhoog drukken
De letter V
Armen zwaaien

Het vierde chakra
De borst openmaken
De cobra slang
Ruimte maken in de borstholte
Armen draaien en molenwieken

Het vijfde chakra
Hoofd en nek draaien
Je hoofd optillen
Op je schouders staan
De ploeg

Het zesde chakra
Kleuren visualiseren

Het zevende chakra
Manieren van mediteren
Het ultieme doel van mediteren
Eerste meditatie. Gedachten volgen
Tweede meditatie. Geleide-oefening
Antwoord op je vraag

Magnetiseren en visualisatie
Oefening 35
Oefening 36
Opladen met energie
Oefening 37
Energie opladen door middel van visualisatie
Energie opladen via je kruinchakra
Energie opnemen via de aarde
Energie opnemen door middel van inademen
Energie opnemen via je (open) handen
Energie opnemen via je handen, vanuit de lotus-houding
Visualiseren tijdens het magnetiseren
Manier van werken
Visualisatie in de chakra’s
Oefening 38
Visueel kleuren instralen

Kleuren in de aura aanbrengen

Aarden en zelfbescherming
Oefening 39
Oefening 40
Oefening 41
Oefening 42
Oefening 43
Het belang van aarden en zelfbescherming
Energietrekkers en -vreters
Bewust iemand van energie beroven

Waarom worden wij ziek?
Inwendig leren kijken
Oefening 44
Oefening 45
Oefening 46
Een analyse maken
Afstemmen op de energie van de patiënt
De vier binnenste lagen van de aura behandelen
Oefening 47
Oefening 48 Energie inbrengen

Cheleren toepassen
Tips bij het cheleren
Schoonmaken van de ruggengraat
Oefening 49. De ruggengraat cheleren
Oefening 50. Bekloppen van een chakra
Oefening 51
Oefening 52. Gidsen in je auraveld toelaten
Gidsen toelaten
Operaties in de vijfde auralaag
Na de behandeling door gidsen
De zevende auralaag behandelen
Behandeling van de chakra’s door gidsen
Behandelen van de zesde auralaag
Het afsluiten van de behandeling

De ontwikkeling tot magnetiseur en heler
Kijken naar jezelf
Belangrijke punten voor de praktijk

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat 612 pagina’s op A5-formaat

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

mbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding nodig

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal thuisexamen afleggen

ERKENNING

ACCREDITATIECODE KTNO

K5402

ECTS PUNTEN

6.5 ECTS
PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


De Kracht van Magnetiseren.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Magnetiseren

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.