Opleiding Medische Basiskennis hbo | SORAG Opleidingen en Cursussen

Medische Basiskennis hbo

Bij deze cursus ontvang je gratis het boek Anatomie van het menselijk lichaam. Deze cursus voldoet aan de kwaliteitseisen van de Stichting GezondZorg.

Medische Basiskennis vormt de ondergrond van elke vorm van medisch handelen. Om verantwoord te kunnen werken in de medische en natuurgeneeskundige praktijk is kennis over de werking van het menselijke lichaam, de oorzaken en het diagnosticeren van afwijkingen en ziekten van groot belang. Alleen met voldoende kennis op dit gebied ben je in staat om mensen daadwerkelijk te helpen, zowel door middel van het uitstippelen van een behandelplan, als door het adviseren en toepassen van verschillende therapievormen en het adviseren van natuurlijke geneesmiddelen. Een goede medische basiskennis op Hbo-niveau stelt je tevens in staat om tot een betere communicatie te komen met artsen, specialisten en andere hoger geschoolde werkers in de gezondheidszorg.


Deze cursus op het niveau van Hoger beroepsonderwijs bestaat uit twee modulen.

In module I worden de organen, lichaamsfuncties, lichamelijke aandoeningen, alsmede reguliere diagnose- en therapeutische methoden behandeld. De opzet van deze module is nagenoeg gelijk aan de cursus Ziektenleer en Anatomie. Bestudering van deze module stelt je in staat om lichamelijke gezondheid en ziekten op een professionele manier te kunnen benaderen.

In module II wordt onder andere aandacht besteed aan aspecten van de professionele beroepsuitoefening en beroepshouding, menswetenschappen, maatschappij en gezondheidszorg, psychologie en psychische stoornissen, de omgang met en de rechten van de patiënt, de invloed van ziekte op het sociale functioneren, filosofie en basisprincipes van de natuurgeneeswijzen, vormen van gezondheidszorg, alsmede veel gebruikte farmaceutische geneesmiddelen en de invloed van voeding op ziekte en genezing. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan methoden om je studie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze cursus komt in grote lijnen overeen met de theoretische Hbo-opleiding voor verpleegkunde. Tijdens de studie ontvang je elke maand zowel een les van module I als van module II. Wanneer je in het bezit bent van het diploma Ziektenleer en Anatomie krijg je vrijstelling voor het volgen van module I van deze opleiding.

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
Tijdens deze Hbo-opleiding wordt zowel het lichamelijke als het psychische functioneren en de daarbij optredende aandoeningen, het diagnosticeren en behandelen hiervan, de reguliere behandelmethoden en farmaceutische geneesmiddelen, de alternatieve behandelmethoden en de wijze van benadering van de patiënt uitgebreid behandeld. Tevens wordt aandacht besteed aan de sociale gevolgen van het ziek zijn, de beroepshouding van de therapeut en het proces van efficiënt en doelgericht studeren.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot:
SORAG-Gezondheid specialist
SORAG-Homeopathie specialist
SORAG-Reflexologie specialist
SORAG-Bachbloesem specialist
SORAG-Kruiden- en Voeding specialist
SORAG-Orthomoleculair Voeding specialist
SORAG-Massage- en Ontspanning specialist
SORAG-Personal Coaching specialist
SORAG-Psychologie specialist
SORAG-Spiritueel Gezondheid specialist
SORAG-Natuurgeneeskunde specialist

Andere op Medische vakken toegespitste opleidingen zijn:
Medische Basiskennis hbo II

In de cursus Medische Basiskennis hbo-module I worden de volgende onderwerpen behandeld:

Gezondheid en ziekte
Handicaps en gebreken
Symptomen
Modaliteiten
Mening patiënt is het belangrijkst

Ziekteoorzaken
Aangeboren afwijkingen
Erfelijke ziekten
Mechanisch geweld
Andere vormen van geweld
Toxische oorzaken
Degeneratieve oorzaken
Allergische oorzaken
Auto-immuunziekten
Infectie als oorzaak
Psychogene oorzaak

Onderzoek en diagnose
Urineonderzoek
Ontlastingsonderzoek
Bacterieel onderzoek
Bloedonderzoek
Röntgenonderzoek
CT-scanonderzoek
MRI-onderzoek
Scintigrafie
Endoscopisch onderzoek
Echografie
Punctie en biopsie
Elektrografie
Katheterisatie
Longfunctieonderzoek
Huidtest

De diagnose

Koorts
Te hoge lichaamstemperatuur
Te lage lichaamstemperatuur
Fluctuaties in de lichaamstemperatuur
Het koortsmechanisme
Koorts in soorten
Koortsverschijnselen
Snelle temperatuurstijging
Snel dalende lichaamstemperatuur
De oorzaak van koorts
Koorts wel of niet onderdrukken?

Infectie
Vatbaarheid
Mechanische afweer
Immuniteit
Aangeboren immuniteit
Verworven immuniteit
Ziekteverwekkers in soorten
Bacteriën
De kokken
Bacillen
Spirillen
Kommavormige bacteriën
Virussen
Gecombineerde infectie
Besmetting door virussen
Protozoa

De afweerreactie
Antistoffen
Leukocyten
Veranderd bloedeiwit
Antistoffen in soorten

Ontsteking
Ontstekingsverschijnselen
Algemene ontsteking
Abcesvorming
Steriele ontsteking

Bloedvergiftiging
Symptomen van bloedvergiftiging
Bloedvergiftiging in soorten
Lymfvatontsteking
Allergie en auto-immuunziekten

Griep
Behandeling van de griep

De luchtwegen
Sputum in soorten

De luchtpijp

Acute bronchitis
Oorzaken van acute bronchitis

Bronchiolitis
Acute bronchiolitis
Symptomen van chronische bronchiolitis

Luchtpijpverwijding
Gelokaliseerde bronchiëctasie
Multiple bronchiëctasieën
De longen
De ademhaling
Longvlies en borstvlies
De inademing
De uitademing
Ademhaling in soorten
Het ademcentrum

Ademhalingsstoornissen
Dyspnoe
Ongelijkmatige ademhaling
Hyperventilatie

Longfunctieonderzoek
Eenvoudig onderzoek
Longcapaciteit
Bloedgasmeting
Andere onderzoeksmethoden

Longontsteking
Ontbreken van immuniteit
Longontsteking in soorten
Lobulaire pneumonie
Friedländer-pneumonie
Bronchopneumonie
Pneumonie door stafylokokken
Pneumonie door gram-negatieve bacteriën
Haempohilus-pneumonie
Verslikpneumonie
Viruspneumonie
Lichte viruspneumonie
Ernstige viruspneumonie

Longabces

Borstvliesontsteking
Ontwikkelingsstadia

Pneumothorax

COPD

Astma
Oorzaken van astma
De astma-aanval

Chronische bronchitis
Ontstaan van chronische bronchitis

Emfyseem
Oorzaken van emfyseem
De gevolgen van emfyseem

Beroepslongziekten
Silicose
Asbestose
Extrinsieke allergische alveolitis
Sarcoïdose
Uitingen van sarcoïdose

Longkanker
Oorzaken van longkanker
Verschijnselen van longkanker
Bronchusadenoom

De bovenste luchtwegen

De neusholte
De functie van de neus
De bijholten

Neusaandoeningen
Neusslijmvliesontsteking
Bijholteontsteking
Hooikoorts
Neuspoliepen

De keelholte
De amandelen
Onderzoek van de keelholte

Aandoeningen van de keelholte
Amandelontsteking
Chronische amandelontsteking
Angina van Plaut-Vincent

Het strottenhoofd
Onderdelen van het strottenhoofd
Het strotklepje
De stembanden
Het tongbeen
Onderzoek van het strottenhoofd

Ziekten van het strottenhoofd
Strottenhoofdontsteking
Pseudo-kroep
Heesheid en stemverlies
Stembandpoliepen

Hoest
Hoest in soorten

Kinkhoest

De mond
Niet-biologische functies van de mond
Biologische functies van de mond
De mondholte
Het verhemelte

Ziekten van de mond
Slechte adem
Mondslijmvliesontsteking
Aften
Mondkanker

Het gebit
Gebitsontwikkeling
De opbouw van de tand

Gebitsziekten
Tandbederf
Voorkomen is beter dan genezen
Tandvleesontsteking
Tandvleesontsteking met zweervorming
Parodontitis
Tand- en kiespijn
Trekken van tanden en kiezen
Kaakontsteking

De speekselklieren
Opbouw en plaats van de speekselklieren

Speekselklieraandoeningen
Speekselvloed
Droge mond
Speekselsteen

De tong

Tongaandoeningen
Tongontsteking
Tongbranden
Vormafwijkingen van de tong
Kleurafwijkingen van de tong
Tongkanker
Smaakstoornissen

Kinderziekten

Mazelen
Begin van de klachten
Verder verloop van mazelen
Complicaties van mazelen

Rode hond
Beginstadium van rode hond
Verder verloop van rode hond

Roodvonk
Beginklachten van roodvonk
Ontstaan van de huiduitslag
Verder verloop van roodvonk
Complicaties bij roodvonk

Waterpokken
Beginstadium van waterpokken
Verder verloop van waterpokken

De bof
Het begin van de bof
Verder verloop van de bof
Ernstige complicaties

Hoofdpijn
De oorzaken van hoofdpijn
Hoofdpijn tijdens verkoudheid
Hoofdpijn door gezichtsproblemen
Hoofdpijn en ooraandoeningen
Hoofdpijn door voedingsfouten
Hoofdpijn en gebitsproblemen
Hoofdpijn en ademhaling
Hoge bloeddruk en hoofdpijn
Hoofdpijn door spierspanning
Hoofdpijn door nieraandoeningen
Hoofdpijn en stress
Hoofdpijn en menstruatie
Hoofdpijn en wervelkolom
Hoofdpijn en letsel
Hoofdpijn en hersenaandoeningen
Hoofdpijn en medicijngebruik
Tijdstip van de klachten
Algemene adviezen bij hoofdpijn

Aangezichtspijn

Migraine
Migraineverschijnselen
Migrainesymptomen
Uitlokken van een migraineaanval
De behandeling van migraine
Migraine bij kinderen

Hersenschudding
Klachten in soorten

De ogen
De opbouw van de oogbal
De iris
Het netvlies
Glasachtig lichaam
De lens
De opbouw van het netvlies
Accommodatie
Waarneming van licht en kleur
De oogspieren
De oogleden
De traanklieren
De wenkbrauwen
De oogkas

Oogaandoeningen
Onderzoek van het oog
Oogbindvliesontsteking
Ooglid- en ooglidrandontsteking
Strontje
Hoornvliesontsteking
Netvliesaandoeningen
Staar
Verhoogde oogdruk
Pupilafwijkingen
Irisaandoeningen
Glasvochtafwijkingen
Brekingsafwijkingen
Vermoeide en droge ogen
Scheelzien

De oren
Het uitwendige oor
Het middenoor
Het binnenoor
Het evenwichtzintuig
Halfcirkelvormige kanalen
Onderzoek van het gehoororgaan
Onderzoek van het evenwichtszintuig

Ziekten van het gehoor- en evenwichtsorgaan
Te veel oorsmeer
Lijmoor
Oorpijn
Uitwendige oorontsteking
Steenpuist in het uitwendige oor
Middenoorontsteking
Acute middenoorontsteking
Chronische middenoorontsteking
Oorsuizen
Binnenooraandoeningen
Syndroom van Ménière
Duizeligheid
Slechthorendheid en doofheid
Geleidingsslechthorendheid
Perceptieslechthorendheid
Lawaaidoofheid
Otosclerose

De huid
De huidlagen
De opperhuid
De lederhuid
Huidklieren
De zweetklieren
De geurklieren
De talgklieren

Huidfuncties
Beschermende functies
Temperatuurregulatie
Zintuigfunctie van de huid
Vitamineproductie van de huid

Huidsymptomen
Roodheid van de huid
Bleke huid
Donkere huid
Blauwe huidverkleuring
Gele verkleuring van de huid
Bovenhuidse verschijnselen

Erytheem
Erythema nodosum
Erythema multiforme
Erythema induratum
Erythema chromicum migrans

Talgklierstoornissen
Acne vulgaris
Contactacne
Acne rosacea
Talgvloed
Seborroïsch eczeem

Eczeem
Constitutionele eczeem
Contacteczeem
Eczema nummulare

Netelroos

Gordelroos

Koortsuitslag

Wratten
Verruca seborrhoica
Vijgwratten

Vitiligo

Psoriasis

Huidschimmels
Zwemmerseczeem
Oksel- en lieseczeem
Candida-infecties
Smetten
Zemelenuitslag

Transpiratieproblemen

Huidjeuk
Jeukziekte

Lichen
Lichen ruber planus
Lichen sclerosus et atrophicus

Blarenkoorts

Keratose

Visschubbenziekte

Lupus erythematodes

Wondroos

Steenpuistziekte
Negenoog

Huidzeer

Kleurafwijkingen van de huid
Rode geboortevlekken
Wijnvlek
Moedervlek
Levervlekken

Huidparasieten
Schurft
Luizen
Kleerluis
Haarluis
Schaamluis

Waterzucht
Oedeem door schildklierbezwaren

Eelt
Likdoorns

Huidkanker
Pigmenttumor

De nagels

Nagelproblemen
Structuurfouten van de nagel
Nagelschimmels
Psoriasisnagels
Ingegroeide nagels
Fijt

Het hoofdhaar
De haarkleur
De haarontwikkeling

Kaalheid
Abnormale haaruitval
Normale haaruitval

Abnormale haargroei
Overmatig lichaamshaar bij vrouwen
Roos

Bloedsomloop en hart- vaatstelsel

Het bloed
De functie van het bloed
Bloedplasma
Plasma-eiwitten
Plasmazouten
De bloedlichaampjes
Rode bloedlichaampjes
Samenstelling van hemoglobine
Witte bloedlichaampjes
Bloedplaatjes
Het beenmerg
Rood beenmerg
Geel beenmerg
De bloedstolling
Bloedgroepen
Resusfactor
De zuurgraad
De lichaamstemperatuur

Bloedonderzoek

Bloedziekten
Bloedarmoede
Hemolitische anemie
Verminderde aanmaak van rode bloedcellen
Bloedarmoede door ijzertekort
Pernicieuze anemie
Bloedarmoede door chronische ontstekingen
Te veel rode bloedlichaampjes
Tekort aan witte bloedcellen
Te veel witte bloedlichaampjes
Leukemie
Acute leukemie
Chronische leukemie
Ziekte van Hodgkin
Ziekte van Kahler
Bloedingsneiging
Stollingsfactorstoornissen
Verhoogd aantal bloedplaatjes
Tekort aan bloedplaatjes
Trombose
Symptomen van trombose
Slagaderlijke trombose
Aderlijke trombose
Embolie
Te hoog cholesterolgehalte
Oorzaak van te hoog cholesterolgehalte

Het hart
De opbouw van het hart
Het inwendige hart
De hartkleppen
Werkingsmechanisme van het hart
Zuurstofvoorziening van het hart
De hartprikkel
Slagvolume en hartminuutvolume

Hartonderzoek

Hartaandoeningen
Aangeboren hartafwijkingen
Hartdecompensatie
Oorzaken van hartdecompensatie
Linksdecompensatie
Rechtsdecompensatie
Behandeling van decompensatie
Cardiale astma
Hartkramp
Oorzaken van angina pectoris
Hartinfarct
Symptomen van het hartinfarct
Behandeling van het hartinfarct
Ontsteking van het hartzakje
Hartspierontsteking
Inwendige hartontsteking
Klepgebreken
Hartritmestoornissen
Oorzaken van hartritmestoornissen
Hartkloppingen
Te trage hartslag
Te snelle hartwerking
Hartblock
Boezemfladderen
Kamerfladderen

De bloedsomloop
De grote bloedsomloop
Aderstelsel van de grote bloedsomloop
Stelsel van de kleine bloedsomloop
Bloedstroomsnelheid

Onderzoek van de bloedsomloop

Bloedsomloopaandoeningen
Flauwvallen en shock
Symptomen van shock
Oedeem
Aderontsteking
Doorbloedingsstoornissen
Slagaderverkalking
Verschijnselen van slagaderverkalking
Etalagebenen
De behandeling van etalagebenen
Spataderen
De behandeling van spataderen
Open been
Aambeien
Het ontstaan van aambeien
Behandeling van aambeien
Winterhanden en wintervoeten
Plaatselijke vaatverwijding
Beroerte
Kleine beroerte
Verschijnselen van een beroerte
Hemiparese
Andere klachten na een CVA

De bloeddruk
Bloeddrukbepalende factoren
Bloeddrukevenwicht
Te hoge bloeddruk
Verschijnselen van te hoge bloeddruk
Te lage bloeddruk

De spijsvertering
Spijsverteringsstelsel
De mond en de slokdarm
Maag en twaalfvingerige darm
Dunne darm en dikke darm
Gestoorde spijsvertering

De slokdarm

Slokdarmziekten
Slokdarmontsteking
Chronische slokdarmontsteking
Slokdarmontsteking en voeding
Middenrifbreuk
Divertikels in de slokdarm
Bemoeilijkt slikken
Slokdarmkanker
Hik

De maag
De onderdelen van de maag
Het maagslijmvlies
Het maagsap
De functies van de maag

Maagklachten
Maagpijn
Oprispingen
Misselijkheid
Oorzaken van misselijkheid
Braken
Diagnostische waarde van braaksel
Behandeling van braken
Maagzuurproblemen
Maagslijmvliesontsteking
Acute maagslijmvliesontsteking
Chronische maagslijmvliesontsteking
Maag- en darmzweer
Oorzaken van maag- en darmzweren
Behandeling van maag- en darmzweren
Maagverwijding
Maagkanker

De dunne darm
Functie van de dunne darm
Opbouw van de dunne darm
Het darmslijmvlies
Werking van de dunne darm

Ziekten van de dunne darm
Darmslijmvliesontsteking
Behandeling van dunne-darmontsteking
Dunne-darmontsteking door parasieten
Dunne-darmbloeding
Dunne-darmtumoren

De dikke darm
De blinde darm
De karteldarm
De endeldarm
De opbouw van de dikke darm
De functie van de dikke darm

De ontlasting
De samenstelling van de ontlasting
Vormafwijkingen
De kleur van de ontlasting
Bijmengsels in de ontlasting
De geur van de ontlasting
Frequentie van het ontlasten

Onderzoek van het spijsverteringskanaal

Ziekten van de dikke darm
Acute buik
Winderigheid en buikpijn
Opgezette buik en winderigheid
Spastische darm
Diarree
De behandeling van diarree
Valse diarree
Verstopping
Behandeling van verstopping
Gestoorde darmpassage
Mechanische ileus
Darmverlamming
Behandeling van ileus
Blindedarmontsteking
Dikke-darmontsteking
Zweerziekte van de dikke darm
Darmdoorbraak
Buikvliesontsteking
Darmuitstulping
Draaiing van de darm
Ingewandsbreuk
Anusklachten
Anale incontinentie
Darmtumoren

De lever
De leverfuncties
Opslag van voedingsstoffen
Productie van gal
Vorming van vitaminen
Ontgifting
Vorming van antistoffen
Regulering van de wateruitscheiding
Bloedreservoir
Opbouw van de lever
De leverbuis
Opbouw van het leverweefsel

Leveronderzoek
Direct leveronderzoek
Indirect leveronderzoek

Leveraandoeningen
Geelzucht
Hepatogene icterus
Stuwingsicterus
Hemolytische incterus
Geneesmiddelicterus
Zwangerschapsicterus
Gele baby
Leverontsteking
Hepatitis A
Chronische leverontsteking
Hepatitis B
Leverabces
Leverbeschadiging en leverbreuk
Levercirrose
Vetlever
Levercoma
Levertumor

Galblaas en galwegen
De galblaas
De samenstelling van galvloeistof

Galaandoeningen
Galblaasontsteking
Galblaasettering
Galwegontsteking
Galsteenziekte
Verminderde galproductie
Galweg- en galblaastumoren

De alvleesklier
Productie van alvleeskliersap
Hormoonproductie van de alvleesklier

Ziekten van de alvleesklier

Suikerziekte
Diabetes in soorten
Diabetes type 1
Diabetes type 2
Latent diabetes
Acute complicaties
Verdere symptomen van suikerziekte
Onderzoek naar suikerziekte
Behandeling van suikerziekte
Diabetesdieet
Insulinetherapie
Hypoglykemie
Alvleesklierontsteking
Pancreastrauma
Alvleesklierkanker

Vetzucht
Hoeveelheid lichaamsvet
Eetziekte
Afslankindustrie
Gewichtsvermindering simpel te bereiken
Complicaties van vetzucht

De milt
De functies van de milt
Ziekten van de milt
Aangeboren miltafwijkingen
Miltvergroting
Miltontsteking
Miltabces
Miltfunctiestoornissen
Miltinfarct
Milttrauma
Milttumor

Het lymfvatenstelsel
De lymfklieren
Taak van de lymfklieren
De lymfvaten

Ziekten van het lymfsysteem
Lymfvatontsteking
Lymfklierontsteking
Lymfkliertuberculose
Lymfklierzwelling
Lymfklier- en lymfvatkanker

Reticulo-endotheliale systeem

Ziekten van het RES
De ziekte van Pfeiffer

De thymus

Ziekten van de thymus

Schildklier en bijschildklieren
Productie van schildklierhormoon
Schildklierfunctie

Schildklierfunctieonderzoek
Opbouw van de bijschildklieren

Schildklieraandoeningen
Struma
Overmatige schildklierwerking
Te zwakke schildklierwerking
Schildkliergebrek bij jonge kinderen
Te geringe schildklierfunctie bij volwassenen
Myxoedeem
Schildklierontsteking
Acute etterige thyreoïditis
Subacute schildklierontsteking
Chronische schildklierontsteking
Tumoren van de schildklier
Verhoogde bijschildklierwerking
Te zwak werkende bijschildklieren

Het uitscheidingssysteem

De nieren
Water- en zouthuishouding
De vochtbalans
Negatieve vochtbalans
Positieve vochtbalans
Zuren- en basenevenwicht
Uitscheidingsfunctie van de nieren
De opbouw van de nieren

Nierfunctieonderzoek

Ziekten van de nieren
Acute nierweefselontsteking
Chronische nierweefselontsteking
Nierbekkenontsteking
Chronische nierbekkenontsteking
Niersteenziekte
Symptomen bij niersteenvorming
Gestoorde nierfunctie
Nefrose
Paranephritis
Plaatsafwijkingen van de nier
Wandelnier
Nieraandoeningen tijdens de zwangerschap
Niertrauma
Niertumoren

De blaas en de urinewegen

Ziekten van de blaas en de urinewegen
Blaas- en urinewegonderzoek
Afwijkingen van de urine
Troebelheid van de urine
De urineafscheiding
Blaasontsteking
Acute blaasontsteking
Chronische blaasontsteking
Blaas- en nierbekkenontsteking
Blaasstenen en -gruis
Blaastumoren
Urinebuisontsteking
Urinebuisvernauwing
Ongewild urineverlies
Inspanningsincontinentie
Aandrangincontinentie
Bedplassen
Overloopblaas
Moeilijkheden bij het urineren
Vermeerderde urineproductie
Veelvuldig urineren
Nachtelijk urineren

De bijnieren
Bijnierschors
Bijnierschorshormonen in soorten
Het bijniermerg

Bijnieraandoeningen
Gestoorde bijnierschorsfunctie
Te sterke werking van het bijniermerg
Syndroom van Cushing

Het hersenaanhangsel
Overmatige groeihormoonproductie
Diabetes insipidus

Vrouwenziekten en zwangerschap

Inwendige geslachtsorganen

De eierstokken
De ontwikkeling van eicellen
De puberteit
Rijping van de eicel
Eisprong
De rijpingsfase
Afscheidingsfase
De eileiders

De baarmoeder
Stand van de baarmoeder
Bekleding van de baarmoeder
Bevestiging van de baarmoeder

Eierstok- en andere eileideraandoeningen
Eileiderontsteking

Kanker van de eierstok
Kanker van de eileiders

Baarmoederaandoeningen
Baarmoederkanteling
Achteroverkanteling van de baarmoeder
Vormafwijkingen van de baarmoeder
Baarmoederontsteking
Vleesbomen
Endometriose
Baarmoederhalsontsteking
Tumoren van de baarmoeder en de baarmoederhals

De uitwendige geslachtsorganen
De vagina
Schaamheuvel
Grote schaamlippen
De kleine schaamlippen
De kittelaar
Voorhof van de vagina

Ziekten van de uitwendige
geslachtsorganen
Witte vloed
Witte vloed bij jonge kinderen
Ontsteking van de vagina
Tamponziekte
Vaginauitzakking
Jeuk aan de schaamspleet
Bartholinitis
Moeilijkheden bij geslachtsgemeenschap
Kanker van de vagina

De menstruatie
Menstruatieklachten
Ovulatiebloeding
Menstruatiepijn
Te sterke of te lange menstruatie
Te zwakke menstruatiebloeding
Te late menstruatie
Wegblijvende menstruatie
Tussenbloeding

Premenstrueel syndroom

De overgang
Overgangsklachten in soorten
Vervroegde overgang

Vruchtbaarheid en bevruchting
Secundaire geslachtskenmerken
De bevruchting
Onvruchtbaarheid
De pil

Zwangerschapsklachten
Diarree
Verstopping
Spataderen
Kuitkramp
Duizeligheid
Veranderd eetgedrag
Misselijkheid en braken
Rugklachten
Zwangerschapsstriemen
Verhoogde bloeddruk
Zwangerschapssuikerziekte
Zwangerschapsoedeem
Bloedarmoede
Bloedverlies tijdens de zwangerschap
Loslating van de moederkoek
Vroeggeboorte
Te late geboorte
Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
Liggingsafwijkingen

Postpartum depressie

De borsten

Borstaandoeningen
Borstvoeding komt niet op gang
Te veel moedermelk
Tepelkloven
Borstklierontsteking
Borstkanker

Mannenziekten

De teelballen

 

De bijballen

 

De zaadleider

 

De balzak

 

De prostaat

 

De penis

 

Prostaataandoeningen
Acute prostaatontsteking
Chronische prostaatontsteking
Prostaatabces
Prostaatvergroting
Prostaatkanker

Ziekten van de uitwendige
geslachtsorganen
Teelbalontsteking
Bijbalontsteking
Liggingsafwijkingen van de teelballen
Verdraaiing van de zaadstreng
Afwezig zijn van de teelballen
Teelbalkanker
Waterzakbreuk
Spataderen in de balzak

Ziekten van de penis
Vernauwing van de voorhuid
Ontsteking van de eikel en de voorhuid
Stijf blijven van de penis
Peniskanker

Voortplantingsstoornissen

Geslachtsziekten

Het bewegingsapparaat

De botten
De opbouw van de beenderen
Botsamenstelling en leeftijd
Botstructuur
De vorming van de botten
Het beenvlies
Het kraakbeen
Kraakbeen in soorten
Verbinding tussen de botten
Het gewricht
De slijmbeurs
De meniscus
Synoviale gewrichten in soorten
Kraakbeenverbindingen
Bindweefselverbindingen

De onderdelen van het skelet
De wervelkolom
De halswervels
De borstwervels
De lendenwervels
Heiligbeenwervels
Staartbeenwervels
De ribben
Het borstbeen
De schoudergordel
De armen
De hand
Het bekken
De benen
De voet
De schedelbeenderen
De kaken

Botaandoeningen
Beenontsteking
Gewrichtsafwijkingen door metalen
Beenderaandoeningen door andere ziekten
Botaandoeningen door tekorten
Botontkalking
Bot- en kraakbeenontsteking
Beenvliesontsteking
Wervelkolomafwijkingen
Scheefhals
Wervelkolomdegeneratie
wervelontsteking
Degeneratie van de tussenwervelschijven
Hernia van de tussenwervelschijf
Nekpijn
Schouderpijn
Bevroren schouder
Schouder-handsyndroom
Uitstralende armpijn
Rugpijn
Spit
Pijnlijk stuitbeen
Ischias
Jicht
Artrose
Gewrichtsontsteking
Chronische jeugdartritis
Artritis van een gewricht
Steriele gewrichtsontsteking
Infectieuze artritis
Gewrichtsontsteking en psoriasis
Gewrichtsontsteking door een tekenbeet
Heupgewrichtontsteking
Reuma
Acute reuma
Gewrichtsreuma
Slijmbeursontsteking
Tennisarm en -elleboog
Botgezwellen

De spieren en de pezen
Spierweefsel in soorten
Dwarsgestreept spierweefsel
Het proces van samentrekking
Pezen
Willekeurige spierbewegingen
Buigers en strekkers
Spiersamentrekking
Spiertonus
Prikkelvoorziening
Glad spierweefsel
Hartspierweefsel
Voeding van de spieren
De spieren van het lichaam

Spier- en peesaandoeningen
Spierontsteking
Spierpijn
Spierkramp
Spierverlamming
Spierverkwijning
Snelle vermoeidheid
Spiergezwellen
Fibromyalgiesyndroom
Peesontsteking
Peesschedeontsteking

Kwetsuren van het bewegingsapparaat
Botbreuk
Gewone breuk
Symptomen van botbreuk
Het genezingsproces
Vermoeidheidsbreuken
Heupfractuur
Ontwrichting
Schouderontwrichting
Dwangstand van het gewricht
Peesblessures
Verrekking en verstuiking
Meniscusletsel
Kneuzing

Het zenuwstelsel
Het animale zenuwstelsel

Het centrale zenuwstelsel
De hersenen
De motorische centra
Het limbisch systeem
De hersenstam
De middenhersenen
Het verlengde merg
De kleine hersenen
De bloedsomloop in de hersenen
Het ruggenmerg

Ziekten van het centrale zenuwstelsel
Hersenontsteking
Doorbloedingsstoornissen in de hersenen
Hersenbloeding
Herseninfarct
Afasie
Multiple sclerose
Epilepsie
De oorzaak van epilepsie
Epilepsie in soorten
Behandeling van de epilepsie
Ziekte van Parkinson
Verschijnselen van de ziekte van Parkinson
Behandeling van de ziekte van Parkinson
Hersentumor
Hersenschudding
Schedelbasisfractuur
Hersenkneuzing
Hersenvliesontsteking
Ruggenmergontsteking
Kinderverlamming
Ruggenmergsgezwellen
Dwarslaesie

Het perifere zenuwstelsel
Ruggenmergszenuwen
Ziekten van het perifere zenuwstelsel

Zenuwontsteking
Ontsteking van meerdere zenuwen tegelijk

Het vegetatieve zenuwstelsel
Het centrale systeem
Het sympatische zenuwstelsel
Het parasympatische zenuwstelsel
Het perifere systeem

Ziekten van het vegetatieve zenuwstelsel

In de cursus Medische Basiskennis hbo-module II worden de volgende onderwerpen behandeld:

Studiemethodiek
Leren als begrip
Relatief blijvend

Leeractiviteiten en leervaardigheden

Leerstijl
Leerprocessen
Vier leervaardigheden
Lezen ofwel studeren
Structureel lezen
Integraal lezen
Toetsen

Anatomie in vivo
Techniek van het inspecteren
Auscultatie
Percussie
Palpatie
Algemene indruk
Inspectie ventraal
Inspectie dorsaal
Inspectie lateraal

Verzamelen van gegevens
Inspectie van de huid en de slijmvliezen
Beoordeling van de voedings- en vochttoestand
Beoordeling van de pols
Meting van de bloeddruk
Beoordelen van de ademhaling

Farmacotherapie
Geneesmiddelen
Definiëring van begrippen
Herkomst van geneesmiddelen
Voorschrijven van geneesmiddelen
Recepttaal

Indeling geneesmiddelen
Indeling naar werkwijze
Indeling naar toedieningswijze
Systemische toediening

Toepassing van geneesmiddelen
Dosering
De famacokinetische fase
Invloed van voeding op de resorptie van geneesmiddelen
Invloed van de toedieningswijze op de farmacokinetiek
Eliminatie van geneesmiddelen
Invloed van het geneesmiddel op de mens

Farmacodynamische fase
Hoofdwerking en bijwerking
Indicatie en contra-indicatie
Interacties
Additie, potentiëring, synergisme en antagonisme

Gewenning en verslaving

Belangrijkste groepen geneesmiddelen
Toelichting geneesmiddelen beschrijving
Naam van het geneesmiddel
Samenstelling
Eigenschappen
Indicaties
Contra-indicaties
Zwangerschap en lactatie
Bijwerkingen
Interacties
Waarschuwingen/voorzorgen
Overdosering
Dosering

Geneesmiddelgroepen

Latijn in de medische praktijk
Apothekerslatijn
Uitspraak van het latijn
De plaats van de klemtoon

Psychopathologie
Beeldvorming en visie psychiatrie en maatschappij
Psychiatrie in de twintigste eeuw
Medisch model
Instanties psychiatrische zorg
Overzicht van specialisaties binnen de psychiatrie
Beroepsgroepen binnen de psychiatrische hulpverlening

Diagnostiek en behandelwijze
Classificeren
Klinische syndromen
De overige vier assen
Diagnostiek

Verklaring en begrippen
Oorzaken
Biologische verklaringen
Psychodynamische verklaringen
Sociale verklaringen

Behandelingswijzen
Principes van de hulpverlening
Hulpverlening in fasen
Biologische behandeling
Psychotherapie
Sociale psychiatrie

Verloop en preventie
Epidemiologie
Prognose
Preventie

Psychiatrische stoornissen
Onderverdeling van psychiatrische stoornissen

Psycho-organische stoornissen
Delier

Dementie
De algemene behandeling
Amnestisch syndroom

Stoornissen door gebruik van alcohol en drugs
Alcohol
Drugs
Kenmerken van intoxicatie

Schizofrenie en andere psychosen

Wanen en hallucinaties

Schizofrenie

Niet schizofrene psychosen

Stemmingstoornissen

Depressie

Manie en bipolaire stoornis

Angststoornissen
Angst en angststoornissen
De paniekstoornis
Fobieën

Dwangstoornis
Posttraumatische stressstoornis

Dissociatieve stoornissen

Somatoforme stoornissen
Somatisatie- en conversiestoornis
Hypochondrie

Eetstoornissen
Anorexia nervosa en boulimia
Andere eetstoornissen
Lichamelijke gevolgen van anorexia nervosa en boulimia nervosa

Seksuele stoornissen
Seksuele disfuncties
Parafilieën

Gender-identiteitsstoornis

Slaapstoornissen
Parasomnia
Dyssomnie

Stoornissen in de impulscontrole
Impulsief gedrag en zelfbeheersing
Impulscontrolestoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen

Vreemd en excentriek gedrag

Dramatische, emotionele of onvoorspelbare gedragingen

Angst en onzekerheid

Aanpassingsstoornissen
Stress en aanpassing

Stoornissen bij kinderen en adolescenten

Autisme
Aandachtstekortstoornis en hyperactiviteit
Anti-sociale gedragsstoornis
Ticstoornissen
Specifieke ontwikkelingsstoornissen
Stoornissen in de uitscheiding

Verklarende woordenlijst

Filosofie en antropologie
Wat is filosofie?
Wat is antropologie?
Het belang van de antropologie voor de natuurgeneeswijzen

Psychologie
Psychologie en het belang voor de additieve therapeut
Systematiek in de psychologie
Velden in de psychologie
Stromingen en scholen in de psychologie
Basisgebieden in de psychologie
Geschiedenis van de psychologie
De nature-nuturekwestie

Scholen in de psychologie
Psychoanalyse
Belangrijke uitgangspunten van het psychoanalytisch denken
De persoonlijkheid van de mens
Psychologische processen als oorzaak
Persoonlijkheid wordt in de kinderjaren bepaald
Mensbeeld vanuit de psychoanalyse
Belangrijke principes van de psychoanalyse
Afweermechanismen
Overdracht en tegenoverdracht
Psychotherapie vanuit de psychoanalyse

Behaviorisme
Belangrijke uitgangspunten van het behaviorisme
Mensbeeld vanuit het behaviorisme
Belangrijke principes van het behaviorisme
Klassieke conditionering
Operante conditionering
Psychotherapie vanuit het behaviorisme

Humanistische psychologie
Belangrijke uitgangspunten van de humanistische psychologie
Mensbeeld vanuit de humanistische psychologie
Belangrijke principes uit de humanistische psychologie
Gentle teaching
Psychotherapie vanuit de humanistische psychologie

Cognitieve psychologie
Belangrijke vertegenwoordigers en hun uitgangspunten
Mensbeeld vanuit de cognitieve psychologie
Belangrijke principes uit de cognitieve psychologie
Computer als model voor menselijke denkprocessen
Depressiemodel van Beck
Psychotherapie vanuit de cognitieve psychologie

Biologische psychologie
Belangrijke vertegenwoordigers en hun uitgangspunten
Mensbeeld vanuit de biologische invalshoek
Belangrijke principes uit de biologische psychologie
Het evolutiedenken
Erfelijkheid en gedrag
Hersenen en gedrag
Psychotherapie van de biologische psychologie

Het multicausale model

Functieleer
Psychische functies en stoornissen
Waarneming
Waarnemingstoornissen
Geheugen
Geheugenstoornissen
Oriëntatie
Oriëntatiestoornissen
Denken
Denkstoornissen
Wil en motivatie
Wils- en motivatiestoornissen
Gevoelens
Gevoelstoornissen
Taal
Taalstoornissen
Intelligentie
Intelligentiestoornissen
Bewustzijn
Bewustzijnstoornissen

Bewustzijn, waarnemen, observeren en interpreteren

Geheugen en denken
Geheugen
Denken
Oplossingsstrategiën

Emoties
Lichamelijke opwindingstoestand
Cognitief label
Relatie tussen lichamelijke en cognitieve processen bij emoties
Het belang van de functieleer voor de therapeut

Persoonlijkheidsleer
Het begrip ’persoonlijkheid’
Persoonlijkheidstheorieën
De trektheorie van Cattell
De cognitieve theorie van Ellis
De ‘big five’ theorie van John
Verschillen tussen mensen
Het meten van verschillen
Beoordelingseffecten
Belang van de persoonlijkheidsleer voor de therapeut

Ontwikkelingsleer
Ontwikkelingstheorieën
Piaget: de cognitieve ontwikkeling
Kohlberg: theorie over de morele ontwikkeling
Freud: theorie over de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de psychoseksuele ontwikkeling
Erikson: theorie over de psychosociale ontwikkeling
Het belang van de ontwikkelingsfasen voor de therapeut

Gedragsleer
Psychologie van de groep
Het individu in de groep
De rol van het individu in de groep
Socialisatie
Cognitieve dissonantie
Relaties in een groep
Leiderschap, macht en status
Soorten groepen
Ontstaan van een groep
De functie van een groep
Groepscohesie
De fundamentele attributiefout

Waarden, normen en sociale controle
Waarden
Normen
Sociale controle
De schaduwkant van de mens
Het omstandereffect
Het belang van gedragsleer voor de therapeut

Sociologie
Sociologie vierde gedrags-en maatschappijwetenschap
Sociologie betrekkelijk nieuwe wetenschap
Sociologie en cultuur
Invloed op de maatschappij
Sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit
Sociale veranderingen
Sociologie en de therapeut

Beroepshouding van de additieve therapeut
Een goede beroepshouding
Respect
Empathie
Echtheid

Macht binnen het therapeutisch proces
Machtsongelijkheid
Therapeutische relatie
Bronnen van macht
Machtsgebruik

Het therapeutisch proces
Omgaan met stress in de praktijk van de therapeut
Stress in de praktijk
Verwerkingsmechanismen

Ziek en gezond
De lichaamsbeleving
Beleving van de eigen persoonlijkheid
Isolement
Tijdsbeleving
Beleving van ruimte en omgeving
Afhankelijkheid en onmondigheid
Kwetsbaarheid en overgevoeligheid

Communicatie en interactie met zorgvragers en anderen
Communicatie
Informatie, zender, ontvanger en kanaal
Middelen tot communicatie
Soorten communicatie
Verbale en non-verbale communicatie
Intentionele en niet-intentionele communicatie
Horizontale en verticale communicatie
De eigenschappen van communicatie
Communicatiestoornissen
Feedback
Wat betekent feedback?
Feedback leren geven
De sandwichmethode
Verantwoordelijkheden

Communicatieve en sociale vaardigheden
Elementaire vaardigheden
Gesprekstechnieken en –modellen
Het slechtnieuwsgesprek
Het voorlichtingsgesprek
Het informatieverzamelend gesprek
Het probleemgesprek

Conflicthantering

Begeleidingsstrategieën
Attitude
Attitudebeïnvloeding
Attitudeverandering
Begeleiding van het veranderingsproces
Krachtenveldanalyse
Methodische begeleiding
Bevorderen van de therapietrouw

Omgaan met specifieke zorgvragers
Psychosociale reacties
Specifieke psychosociale reacties
De cliënt met angst of vrees
Vrees
Angst
Agressie
Verwardheid
Acute verwardheid
Chronische verwardheid
Verdriet

Menswetenschappen
Machteloosheid
Observatielijst
Resultaten meting
Inadequate therapiediscipline
Meetschalen voor evaluatie
Resultaten ten aanzien van de therapietrouw
Inadequate probleemhantering
Geestelijke nood

Zorgvragers in een crisis
Kenmerken van een crisis
Fasen van een crisis
Checklist voor de therapeut in geval van een crisis

Suïcidaal gedrag
Complex van factoren
Risicofactoren
Directe aanleidingen

De oudere mens in onze samenleving
Verouderingsprocessen
Lichamelijk ouder worden
De invloed van ziekten
Geestelijk ouder worden
Maatschappelijk ouder worden
Dementie
Vormen van dementie
Ziekte van Alzheimer
Multi-infarctdementie
Depressie bij ouderen

Transculturele hulpverlening
Culturele minderheidsgroepen

De gehandicapte medemens
De lichamelijk gehandicapte medemens
De verstandelijk gehandicapte medemens

Omgaan met seksualiteit, pijn, rouw, sterven en euthanasie
Seksualiteit en intimiteit
Menselijke behoefte
Professionaliteit van de therapeut in relatie tot seksuele intimidatie
Verschijnselen van seksueel misbruik
Samenlevingsvormen

Pijn
Functie van pijn
Pijnmeting
Pijnbehandeling
Lichamelijke beïnvloeding van de pijn
Psychische beïnvloeding van de pijn
Gevoelens
Controle over de eigen situatie
Aandacht voor de pijn
Draaglijkheid van de pijn

Sterven
Angst voor het sterven
1e stadium: onzekerheid
2e stadium: ontkenning en isolering
3e stadium: woede
4e stadium: marchanderen
5e stadium: depressie
6e stadium: aanvaarding

Rouw
Het rouwproces
Fasen van het rouwproces
Normale rouw
Identificatieproblemen
Anticiperende rouw
Pathologische rouw
Hulpverlening

Levenseinde
Euthanasie
Wilsonbekwaamheid
Weefsel- en orgaandonatie

Gezondheidsvoorlichting en opvoeding in de additieve praktijk
Cliëntenvoorlichting
Samenwerkingsrelatie
Maatschappelijke en juridische context van voorlichting
Gedragsgerichte voorlichting
Stappenreeks ten behoeve van gedragsgerichte voorlichting
Persoonlijke bagage
Voorlichtingsmodel gerelateerd aan de stappenreeks

Beroepsinhoud en beroepsontwikkelingen
Beroepsprofiel
Gekwalificeerd voor de toekomst
De hulpvrager en het zorgaanbod
Verpleegkundig beroepsprofiel

Beroepsethiek
Kritisch denken en handelen
Wat houdt kritisch denken in?
Definitie van kritisch denken
Kenmerken van kritisch denken
Gedragscodes

Bewustwordingsproces van de therapeut
Persoonlijke bewustwording in het functioneren als therapeut
Bewustwording in relatie tot de ander

Beroepsgeheim
Wettelijke bepalingen bewaren van gegevens
Waarborg van de privacy

Ethische en gezondheidsvraagstukken
Ethische beslissingen
De ethische rechtvaardigheidsgronden
Onderzoeken van een situatie
Zorgvuldig handelen bij ethische dilemma’s
Het driestappenplan

Maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van arbeid, werk en vrije tijd
Sociologisch standpunt
De politiek
De mening over werk
Belang voor de therapeut
Visie op vrije tijd
Energie en vrije tijd
Visie op vrijwilligers en betaald werk

Oriëntatie op de additieve geneeswijzen
Basisprincipes ten behoeve van de additieve geneeswijzen
Verantwoord werken met additieve geneeswijzen
Levenskracht
Mensbeeld
Behandelingsniveau
Minimale interventie
De eed van Hippocrates

Humorale pathologie
Zelfhelend vermogen

Systeemtheorie
Homotoxicoseleer van Reckeweg
Humorale fase = reversibel
Cellulaire fase = irreversibel

Betekenis van de organen binnen de additieve geneeswijzen
Maag
Darmen
Lever
Galblaas
Pancreas
Mond
Keel
Schildklier
Nieren
Ogen
Blaas
Voortplantingsorganen
Longen
Huid
Hart
Hersenen

Verschil benaderingswijze regulier en additief
Gang van de cliënt binnen de reguliere geneeskunde
Gang van de cliënt bij de additieve geneeswijze
Anamneseformulier

Ontwikkeling van het beroep van additieve therapeut
BIG-wet
Registratie is niet vereist
Onderscheid in regelingen
Voorbehouden handelingen

Gewenste veranderingen/verbeteringen binnen de praktijk
Intercollegiale consultatie en toetsing
Intervisie als onderdeel van kwaliteitsbeleid
Wat is intervisie?

Additieve geneeswijzen in soorten

Homeopathie
Bevrijden van energie
De wetten van de homeopathie
De modaliteiten
Potenties
Hoge en lage potenties
De geneesmiddelen toepassen

Acupunctuur
Filosofie
Meridianen
Wetten van de acupunctuur
De klassieke acupunctuur en hulpmiddelen

Cupping ofwel schröpfen en bloedzuigers

Voeding
Vitaminen
De naamgeving
In vet of in water oplosbaar
Mineralen en sporenelementen
Diverse mineralen en hun eigenschappen
Vitaminen en hun eigenschappen
Vitamineaanvullingen
Vitaminepreparaten in soorten
E-nummers

Vastenkuur/reinigingskuur
Onvrijwillig vasten
Bewust vasten
Vastencrisis
Aanbevelingen tijdens de kuur
Afbouwperiode
Vastenperiode
Opbouwperiode
Kruidenthee

Kleitherapie
Samenstelling van klei
Uitwendig gebruik
Inwendig gebruik

Fytotherapie
Instinct
De apothecaris en de chirurgijn
Simplex- en complexrecepturen
Ontwikkelingen rond het jaar 1800
Het synthetiseren van geneesmiddelen
De hedendaagse fytotherapie
Verzamelen van de grondstoffen
Drogen en bewaren van de kruiden
Het zetten van een kruidenthee
Het warme aftreksel
Het koude aftreksel
Het maken van een tinctuur
Warme en koude kompressen
Gemmopreparaten
Werking en dosering van gemmotherapeutica
Leef- en voedingsgewoonten
Benaming in het latijn
Bewaren van geneesmiddelen
Gevaren bij het innemen
Geneesmiddelgebruik, zwangerschap en lactatie

Bach-bloesemtherapie
Bachs filosofie over gezondheid en ziekten
Bachs geneeswijze voor iedereen toepasbaar
Alfabetisch overzicht van de remedies
Verschillende diagnosemethoden
De indeling in zeven groepen
Eerste hulp-remedie
De inname van Bach-remedies

Aromatherapie
De ontwikkeling van de medische toepassing
Toepassing van etherische stoffen in de Middeleeuwen
Etherische oliën
Essence en distillaat
Niet oplosbaar in water
Uitpersen
De werking van etherisch oliën
Snelle opname via de huid en inhalatie
Energetische invloed
Gebruik en voorzorgen
Aromatherapie en homeopathie
Speciaal gebruik op de huid
Ontgiftingsreacties en overgevoeligheid
Baden
Kompressen
Verstuiving
Verdamping
Massage
Schoonheidsbehandeling
Sauna’s en stoombaden
Sportblessurebehandeling

Reflexologie
Vormen van reflexologie
Indeling in zones
Het gebruik van tussenstoffen
De werking van reflexologie
Wel of niet toepassen?
Houding van de cliënt
De massageruimte
De reflexologiebehandeling
Causale benadering
Hoe vaak behandelen?
Het behandeltempo
Reacties op de behandeling
Gevaarlijke reacties
Reacties na de behandeling

Ontspanningstechnieken
De oorzaken van gespannenheid
Gespannenheid ervaren
De noodzaak van ontspanning
De angst om te ontspannen
Het belang van jezelf rust te gunnen
Opnieuw programmeren van het vegetatieve zenuwstelsel
Ontspanning voor iedereen
Ademhalingsoefeningen
Autogene training
Speciale toepassingsmogelijkheden
Het instellen van de rust bij jezelf
De zes oefeningen
Zwaartegevoel en ontspannen van de spieren

Massagetechnieken

Psycho- en gedragstherapie
Het gesprek met de cliënt
Het therapeutisch gesprek
Vereisten voor een goed therapeutisch gesprek
Het eerste consult
Geuren
Het limbische systeem
Geurtherapie
Kleuren
Kleurentherapie
Prikkels in de verstandelijke gehandicaptenzorg (VGZ)

Irisdiagnostiek
Oude wetenschap
Ontwikkeling van de moderne irisdiagnostiek
Filosofie
Plaats in de moderne geneeskunde
Anatomie van het oog
De iris
Het netvlies
Opbouw van de iris
Iristopografie
Praktische toepassing
Standaard werkpatroon
Gebruik van een cliëntenkaart
De diagnose stellen
Constitutie
Vaststellen van de constitutie
Kleurveranderingen in de iris
Geboren met blauwe ogen
Oertypen blauwe en bruine ogen
De constitutietypen
Diathesen

Chakratherapie
Wat is een chakra?
Karma
De zeven hoofdchakra’s
Chakrablokkade

Zelfzorg en mantelzorg in relatie met professionele zorg
Zelfzorg
Mantelzorg
Professionele hulpverlening

Gezondheid als waarde en norm
Belang van de leefstijl
Invloed van gezondheidsgedrag
Het interne milieu
Het externe milieu
Leefwijze is een uniek patroon

Zorg voor de gezondheid
Het gezondheidsgedrag

Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO)
Vormen van voorlichting
Preventieve taken van GVO
Voorlichting gericht op gedragsverandering
GVO stappenplan
Gezondheidsvoorlichtingsplan

De organisatie van de gezondheidszorg
Indeling van de gezondheidszorg
De extramurale gezondheidszorg
De semimurale gezondheidszorg
De intramurale gezondheidszorg

De rol van de overheid in de Nederlandse gezondheidszorg
Gezondheidswetgeving vanaf 1956 tot nu

Wet BIG
Additief werkende therapeuten vrijgesteld
Beschermde beroepen
Registratie van beroepsgroepen
Voorbehouden handelingen
Tuchtrechtspraak

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Klachtrecht cliënten in de Zorgsector
Tuchtrecht
De rol van de Inspectie
Bekendmaken van de klachtenregelingen

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Rechten en plichten van de hulpverlener
Rechten van de patiënt
Recht op informatie
Second opinion
De toestemmingsvereiste
Wilsverklaring
Inzagerecht
Kopie van het patiëntendossier
Bewaartermijn en vernietiging
Duidelijkheid van groot belang
De patiëntenadministratie
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Bescherming bij medische experimenten
Plichten van de patiënt

Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering
Kwaliteitszorg bevorderen
De patiënt wordt kritischer
Communicatie met andere hulpverleners
De eigen beroepshouding
Deskundigheidsbevordering
Participatie in maatschappelijke ontwikkelingen
 

LESGELD

het lesgeldbedrag bij betaling per maand of ineens is het bedrag dat op het moment van inschrijving op onze website van toepassing is
omdat onze opleidingen beroepsvormend zijn is er geen BTW op het lesgeld van toepassing

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat een gedrukt lespakket van 1663 pagina's op A5-formaat met gratis een Anatomie atlas

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet (tot 3 jaar na het beëindigen van de toezending)

STUDIEBELASTING

bij 2 lessen per maand 8-10 uur per week

NIVEAU

hbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

toegankelijk vanaf mbo-niveau

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen
het thuisexamen betreft één examen over beide modules
de examenkosten zijn niet in het lesgeld meegenomen

ERKENNING

Wil je meer informatie de erkenning en accreditatie?

 

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Medische Basiskennis hbo module I.pdf

Medische Basiskennis hbo module II.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Medische Basiskennis hbo

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.