Opleiding Medische Basiskennis van Honden en Katten | SORAG Opleidingen en Cursussen

Medische Basiskennis Honden en Katten

Voldoende medische kennis van de anatomie, fysiologie en de ziekten van honden en katten is van groot belang om deze dieren met succes te kunnen behandelen. Op verzoek van veel cursisten hebben wij deze cursus samengesteld waarin het lichamelijk -maar ook het geestelijk- functioneren van honden en katten uitgebreid wordt behandeld. In elke les worden bepaalde lichaamsdelen en orgaansystemen van honden en katten besproken en wordt er aandacht besteed aan de specifieke symptomen die bij bepaalde ziekten op kunnen treden. Daarbij is ook veel plaats ingeruimd voor de wijze waarop de reguliere dierenarts te werk gaat bij het diagnosticeren en behandelen van aandoeningen.

Juist omdat dieren niet kunnen spreken en je bij het stellen van een diagnose vooral af moet gaan op de mededelingen van de eigenaars, de waarneembare afwijkingen van het dier en je eigen conclusies, is deze cursus niet alleen leerzaam en interessant, maar zal het de kwaliteit van je eigen functioneren verhogen.


De anatomie en fysiologie van honden en katten lijkt in sommige opzichten op elkaar, maar vertoond ook een aantal opvallende verschillen. Omdat je als therapeut in de diergeneeskundige praktijk vaak wordt geconfronteerd met aandoeningen van honden en katten is de kennis die je in deze cursus krijgt aangereikt in feite onmisbaar voor het op een juiste manier kunnen toepassen van natuurgeneeskunde en homeopathie.

Daarnaast leer je in deze cursus ook hoe je eerste hulp kunt verlenen en zowel honden als katten kunt behandelen met behulp van een aantal reguliere therapievormen. Alle nuttige diagnostische methoden worden uitgebreid besproken. Belangrijk is daarbij dat je ook leert een verantwoorde keuze te maken tussen het zelf behandelen van een dier of het eventueel doorverwijzen naar een dierenarts.

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
Anatomie, fysiologie en pathologie van honden en katten. Alle organen en orgaansystemen worden besproken, zowel de opbouw als het functioneren en eventueel optredende stoornissen en aandoeningen. Ook komt een groot aantal symptomen van aandoeningen en hun behandeling aan de orde, waarbij er veel aandacht is voor het stellen van een juiste diagnose. Daarnaast besteden we aandacht aan de noodzaak van eventueel doorverwijzen naar een dierenarts en het verlenen van eerste hulp.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot:
SORAG-Diergezondheid adviseur

Andere op Dier natuurgeneeskunde toegespitste opleidingen zijn:
Homeopathie voor Dieren
Homeopathie voor Dieren specialisatie
Natuurgeneeskunde voor Dieren

In de cursus Medische Basiskennis van Honden en Katten worden de volgende onderwerpen behandeld:

De ogen
Entropion
Ectropion
Progressieve retina atrofie
Collie eye anomalie
Progressieve blindheid
Plotseling blind worden
Tijdelijke blindheid
Oftalmie
Cataract
Conjunctivitis
Glaucoom
Uitgezakt knipvlies
Epiphora
Gezwollen oogleden
Ooglidwratten
Ontstoken ooglidrandkliertjes
Tekort aan traanvocht
Hoornvliesontsteking
Blauw hoornvlies
Toedienen van oogmedicatie

De oren
Oormijt
Uitwendige oorontsteking
Middenoorontsteking
Bloedblaar op het oor
Doofheid
Vreemd voorwerp in het oor
Toedienen van oormedicatie

De neus
Hooikoorts
Neusbloeding
Verdikte neushuid
Niezen
Omgekeerd niezen
Niesziekte
Neusbijholteontsteking
Pigmentverlies

Laboratoriumonderzoek
Onderzoek van de ontlasting
Huidschraapsels
Bloedonderzoek
Chemisch bloedonderzoek
Bloedsuikergehalte
Ureum
Creatinine
Amylase
Lipase
Leverprofieltest
Urineanalyse
Bacteriologie
Weefselbiopsie
Röntgenfoto’s

Koorts
Koortsverwekkend eiwit
Opnemen van de lichaamstemperatuur
Controle op vochttekort
Het toedienen van vocht
Het toedienen van tabletten

De spijsvertering
De mondholte
Het gebit
Bouw van tanden en kiezen
Slechte adem
Periodontitis
Gebruik van antibiotica
Tandvleesontsteking
Dubbele hoektanden
Losstaande tanden
Tandvleesgezwel
Ontsteking van het mondslijmvlies
Gehemeltespleet
Kikvorsgezwel
Eosinofiel granuloom

De slokdarm

De maag
De functie van zoutzuur

Het darmstelsel
Dunne darm
Dikke darm

De alvleesklier

De lever en de galblaas
Afbraak van eiwitten
Opslag van glycogeen
Uitscheiden van gal

Darmparasieten
Haakwormen
Protozoën
Protozoën-toxoplasmose
Spoelwormen
Rondwormen
Lintwormen

Spijsverteringsproblemen
Braken
Maagtorsie of maagkanteling
Diarree
Constipatie
Problemen van de anus
Vergrote eetlust
Verminderde eetlust

Gewichtsproblemen
Ondergewicht
Overgewicht

De ontwikkeling van hond en kat
Evolutietheorie volgens Darwin

Bloed en bloedvatenstelsel
De transportfunctie
De bufferfunctie
De afweerfunctie
De bloedstolling

De bloedsamenstelling
Rode bloedlichaampjes
Witte bloedlichaampjes
Bloedplaatjes
Bloedgroepen
Landsteiner antigenen

De bloedvaten
Poortaderstelsel
Arteriosclerose
Beroerte
Shock

Lichaamsvloeistoffen

Het hart
Boezemkamerkleppen

Bloedsomloop
Kleine bloedsomloop
Grote bloedsomloop
Hartslag opnemen
Pols opnemen
Klepfibrose
Cardiomyopathie
Hartfalen
Hartworm
Tachycardie
Bradycardie

Lymfe
Amandelontsteking
Thymus

De milt
Verwijdering van de milt

Miltabces
Milttumor
Miltvergroting

Het bewegingsapparaat
Het skelet
De botten
Desmale verbening
Enchondrale verbening
Herstel van een botfractuur
Het kraakbeen
Spierweefsel

Onderzoek van het bewegingsapparaat
Een diagnose stellen

Aandoeningen van het bewegingsapparaat
Verstuikingen, verrekkingen en kneuzingen
Botbreuken
Gecompliceerde fractuur
Ruggenwervelbreuken
Behandeling van een botbreuk
Dislocatie
Patelluxatie
Distorsie
Kraakbeenontsteking
Spit
Spieratrofie
Overbelasting van spieren
Jicht
Slijmbeursontsteking
Heupdysplasie
Het vaststellen van heupdysplasie
Behandelmethoden bij heupdysplasie
Hernia

Vaccinaties
De werking van vaccins
De gevaren van vaccinaties
Nosoden
Het vaccineren
Post vaccinaal syndroom

De luchtwegen
Zuurstof en overige gassen
De ademhalingsorganen

De neusholte

De keelholte en het strottenhoofd

De luchtpijp

De longen, het longvlies en het borstvlies

De ademhaling

Longfunctieonderzoek
Eenvoudig longonderzoek
Bloedgasmeting
Overige onderzoeksmethoden

Ziekten van de luchtwegen
Amandelontsteking
Strottenhoofdontsteking
Keelontsteking
Acute bronchitis
Chronische bronchitis
Hoest
Kennelhoest
Longontsteking
Bronchopneumonie
Longabces
Borstvliesontsteking
Astma
De astma-aanval

EHBO voor hond en kat
Het benaderen van een gewond dier
In bedwang houden van een gewond dier
Kunstmatige ademhaling
Reanimatie
Hartmassage
Een tourniquet aanleggen
Shockbehandeling
Dreigende verdrinking
Een spalk aanbrengen
Verbanden aanleggen
Een poot of staart verbinden
Borst of buik verbinden
Het verbinden van een voet
EHBO-kit
Een gewond dier vervoeren

Hormoonproducerende klieren

Hormonen
De werking van hormonen
De analyse
Praktijkvoorbeeld

De hypothalamus

De hypofyse
Bouw en functies

De epifyse

De bijnieren en de bijnierschors
Het bijniermerg
Gestoorde bijnierschorsfunctie

De schildklier
Myxoedeem en krop
Schildkliertumor
De bijschildklieren
Hyperparathyroïdie
Hypoparathyroïdie

De pancreas
Suikerziekte
Diabetes type I
Diabetes type II
Acute complicaties
Overige symptomen van suikerziekte
Behandeling van suikerziekte
Insulinetherapie
Pancreasontsteking
Pancreastrauma
Alvleesklierkanker

Het zenuwstelsel
De reflexboog

Het centrale zenuwstelsel
De kleine hersenen
De grote hersenen
De motorische centra
Het limbisch systeem
Hersenstam
Het verlengde merg
Het ruggenmerg
De bloedsomloop in de hersenen

Ziekten van het centrale zenuwstelsel
Hersenontsteking
Doorbloedingsstoornissen in de hersenen
Hersenbloeding
Herseninfarct
Toevallen, epilepsie en stuiptrekkingen
Hersentumor
Hersenschudding
Zonnesteek

Het perifere zenuwstelsel
De werking van het willekeurige of animale
zenuwstelsel

Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel
Zenuwontsteking

Het autonome zenuwstelsel
De sympathicus
De vagus of parasympathicus
De besturing van de spieren

Psyche en gedrag van de hond
Fysieke oorzaken
Kwetsuren
Infectieziekten
Gebrek aan voedingstoffen
Gezichts- en gehoormoeilijkheden
Schijnzwangerschap
Te sterke geslachtsdrift
Hersenbeschadigingen
Psychische oorzaken
Erfelijkheid
Ervaringen als pup
Frustratie
Spanningen
Communicatie
Gedragskunde

Nieren en urinewegen

De nieren
Diabetes insipidus
Nierfunctieonderzoek

Nierziekten
Afwijkingen van de verzamelbuizen
Nierfalen
Acuut nierfalen
Chronisch nierfalen
Acute nierontsteking
Chronische nierontsteking
Nierbekkenontsteking
Chronische nierbekkenontsteking
Nierstenen
Acute nierinsufficiëntie

De blaas en de urinewegen

Ziekten van de blaas en de urinewege
Onderzoek van blaas en urinewegen
Afwijkingen van de urine
Troebele urine
Afscheiding van urine
Blaasontsteking
Acute blaasontsteking
Chronische blaasontsteking
Blaas- en nierbekkenontsteking
Blaasstenen en -gruis
Ontsteking van de urinebuis
Urine-incontinentie
Overloopblaas

Het geslachtsapparaat

De mannelijke voortplantingsorganen
De teelballen
Cryptorchidie
Monorchidie
Anorchisme
De bijballen
De prostaat
De penis
De zaadleider
De balzak

Aandoeningen van de mannelijke geslachtsorganen
Acute prostaatontsteking
Chronische prostaatontsteking
Prostaatvergroting
Prostaatoedeem
Ontsteking van de teelballen
Balzakeczeem
Weefselwoekeringen aan de penis
Voorhuidslijmvliesontsteking
Onanie
Castratie en sterilisatie

De vrouwelijke geslachtsorganen
Ovulatiecyclus
Bloedingen
De oestrus-cyclus
Castratie
Sterilisatie
Ongewenste dekking

De zwangerschap
Schijnzwangerschap

De bevalling
De moeilijke bevalling
Weeënzwakte
Pups of kittens met ademhalingsmoeilijkheden
De verzorging van de jongen
De lichaamstemperatuur van pups
Voeding van moederloze pups en kittens
Het voeden van een pup of kitten
Het spenen

Pre- en postnatale problemen
Hubertusklauwtjes
Brucellose
Navelbreuk
Jeugdpuistjes
Borstontsteking
Baarmoederontsteking
Acute baarmoederontsteking
Eclampsie

Huid en beharing
De huid
De huidlagen
De opperhuid
De lederhuid
Het onderhuids bindweefsel
Huidklieren
Zweetklieren
Geurklieren
Talgklieren
Huidfuncties
Beschermende functie
Temperatuurregulatie
De huidzintuigen
Vitamineproductie van de huid

De kleur van de huid
Roodheid van de huid
Bleke huid
Donkere huidverkleuring
Blauwe huidverkleuring
Gele huidverkleuring

Huidaandoeningen
Huidverschijnselen
Erytheem
Erythema chromicum migrans
Allergische dermatitis
Contactdermatitis
Pododermatitis
Ringworm
Wonden
Genezing van een wond
Wond aan de voetzool
Wondinfectie
Bijtwonden
Abcessen
Overige abcesvormen
Tetanus
Gebroken nagels
Eeltplekken
Puppyacne en impetigo
Pustulaire dermatitis
Acne vulgaris
Wratten
Verruca seborrhoica
Seborroe
Bloeduitstortingen
Tumoren
Eczeem
Acuut eczeem
Chronisch eczeem
Labiaal eczeem
Constitutioneel eczeem
Contacteczeem
Netelroos
Oksel- en lieseczeem
Intertrigo
Huidjeuk
Lupus erythematodus
Ziekte van Cushing
Testikeltumor
Huidparasieten
Vlooien
De levenscyclus van een vlo
Behandeling tegen vlooien
Vlooiensprays en -poeders
Vlooienbanden
Gevaren van vlooienbanden
Teken
Het verwijderen van teken
Luizen
Huidschimmel
Mijten
Oormijt
Schurftmijt
Symptomen van schurft
De behandeling van schurft
Jongehondenschurft
Twee vormen van jeugdschurft
Roosmijt
Haaruitval
Haarklitten
Afgebroken haar
Huidschilfers
Aantasting door maden
Uitvallende snorharen

De voeding van de kat

Ingrediënten en toebereiding
Vlees en organen
Wild en gevogelte
Vis
Melk- en zuivelproducten
Eieren
Eendagskuikens
Groenten en overige voedingstoffen

Droogvoer
Droogvoer voor de kat
Droogvoer voor de hond
Voer moet blijvend worden gegeten
Voer moet in balans zijn
Eiwitten
Vetten mogen
Koolhydraten
Vitaminen, mineralen en sporenelementen
Anti-oxidanten en conserveermiddelen
Soja
Geen destructiemateriaal
Energie
Voedingsadvies

Algeheel welzijn
De aanschaf van hond of kat
De kennel of cattery
De aankoop van een pup of kitten
Hondentaal

Van pup tot volwassen hond
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
Samenvatting

Gedragsproblemen van de hond
Angst
Angst voor mensen
Angst voor honden
Ongemotiveerde angsten
Angst door slechte ervaringen
Angst voor onweer en/of vuurwerk
Agressie
Agressie naar de gezinsleden toe
Agressiviteit ten opzichte van vreemden
Agressie ten opzichte van andere honden
Niet alleen kunnen blijven

Het gedrag van de kat
Achtervolgen
Het doden van een prooi
Voedsel
Geuren
(Be)graven
Jagen
Kittens doden
Krabben
Kattenloop
Het bedekken van de ontlasting
Paargedrag
Conflicten
Sproeien

Behandeling en therapie

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat een gedrukt lespakket van 913 pagina's op A5-formaat

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week bij 

NIVEAU

mbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding nodig

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

erkend door SGZ

 

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Medische Basiskennis honden en katten.pdf

Medische Basiskennis van Honden en Katten.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Medische Basiskennis Honden en Katten

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.