Opleiding Personal Coaching | SORAG Opleidingen en Cursussen

Personal Coaching

Met veranderingen in het leven worden we bijna elke dag geconfronteerd. Die veranderingen voltrekken zich niet altijd even gemakkelijk en daarom kan het nuttig of zelfs noodzakelijk zijn dat we in dit veranderingsproces gecoacht wordt. Oude structuren die we tijdens ons leven als vanzelfsprekend hebben geaccepteerd kunnen een blokkade vormen om aan onze toekomst en ons functioneren een wending te geven. Toch zijn die veranderingen noodzakelijk, want anders loop je, zoals veel mensen overkomt, vast in het leven. Daarbij is het de kunst om de negatieve ervaringen van de positieve ervaringen te scheiden. Het op een goede manier gebruiken van de positieve ervaringen kan een stevige basis vormen voor een verandering in je leven. Gelukkig zijn kun je leren!


In deze cursus leer je de basisprincipes waarmee je anderen op een verantwoorde manier kunt coachen, maar ook hoe je voor jezelf als coach op kunt treden. Bij personal coaching snijdt het mes aan twee kanten: je helpt de ander, maar je leert er als coach ook zelf heel veel van. Je ontdekt in deze cursus gaandeweg wie je zelf bent en hoe groot je mogelijkheden zijn. Mogelijkheden waar je je vooraf niet bewust van was. Deze cursus is erop gericht om de persoonlijke mogelijkheden van je cliënten te vergroten, terwijl je daarbij zelf in een voortdurend ontwikkelingsproces als coach meegroeit. Coaching is niet altijd even gemakkelijk, maar zorgt ervoor dat je, als je over de nodige kennis beschikt, op een bevredigende en gelukkige manier kunt omgaan met het leven en de realiteit.

In deze cursus zijn een aantal oefeningen opgenomen die je samen met een hulpvrager kunt uitvoeren, maar die je ook voor jezelf kunt toepassen. De lesstof wordt verder aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden verduidelijkt. De wijze van coachen en de voor- en nadelen die aan bepaalde manieren van werken met een cliënt verbonden zijn komen uitgebreid aan de orde. Ook raak je bekend met de verschillende manieren waarop je kunt coachen, maar ook de valkuilen die je daarbij soms tegenkomt. Je persoonlijke betrokkenheid als coach is daarbij van groot belang. Ook komt in deze cursus het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het begeleiden van mensen tijdens een rouwproces uitgebreid aan de orde.

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
De verschillende technieken en mogelijkheden van personal coaching, de positie van de coach en de cliënt, het doel van de coaching, het persoonlijke ontwikkelingsproces van de coach en wave-ing, het geven van feedback en bijsturing, het vergroten van de competentie, valkuilen bij het coachingsproces, het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), het belang van moedig zijn, praten en het gebruik van de stem, de kunst van het luisteren, rouwverwerking, de verschillende vormen van betrokkenheid van de coach, evenals het toepassen van verschillende vormen van sociaal-psychologische hulp bij het coachen.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot:
SORAG-Personal Coaching specialist

Deze cursus is ook opgenomen in het Cursusvoordeelpakket:
Personal Coaching en NLP
Personal Coaching en Stresscoaching

Andere op Coaching toegespitste opleidingen zijn:
Kindercoaching
Traumacoaching
Pubercoaching
Depressiecoaching

In de cursus Personal Coaching komen de volgende onderwerpen aan de orde:

De basis van het coachen
Begripsomschrijving
Gelijkwaardigheid
Gelijkwaardigheid versus gelijkheid
Oog voor blinde vlekken

Het thema bij het coachen
Je vermogens uitbreiden: behalve ja, ook
nee kunnen zeggen Je vermogens uitbreiden: een andere
weg inslaan
Ingrijpende gebeurtenissen verwerken
Aspecten bij het verlies van werk
Het verbreken van een relatie
Wie van de partners neemt de stap?
Inzicht in de relatie
Een dierbaar persoon door de dood verliezen

De positie van de coach
Macht en invloed
Macht
De vos en de mango’s
Invloed
De vloeiende overgang tussen macht en invloed

Het doel van de coaching
De positie van de coach
Van uiterlijke gids naar innerlijke gids
De taak van de coach
De uiterlijke gids
De innerlijke gids
Het proces van de cliënt
Angst omzetten in vertrouwen

Je eigen ontwikkelingsproces als coach
Je ontwikkeling als mens
Basiskennis bij coaching
Het belang van meditatie
Meditatie overdragen op de cliënt
Praktische uitvoering
De Gourishankar-methode
Meditatiehouding en -benodigdheden
De vier fasen van de Gourishankar-meditatie
Nabespreking met de cliënt
Reactie van de coach
Ervaringen van de cliënt tijdens de meditatie
Reacties van de coach
Meditatie is geen concentratie
Het stilzitten went
Afdwalen is gewoon

De aanpak bij het coachen
Zo veel mogelijk zelf laten ontdekken
Openheid en verantwoordelijkheid
Het intakegesprek
Aanmoediging
Sterke emoties
Menselijk optreden
Een andere benadering
Het effect van alternatieve middelen

Werkwijze bij het gebruik van inzichtkaarten
De gevoelshand
Totale aandacht
Kiezen
Leerproces

Speelsheid tijdens de coaching
Speelsheid bij de cliënt
Speelsheid bij de coach
Speelsheid aanwakkeren bij de cliënt
De natuurlijkheid van speelsheid
Het voordeel van indirecte benadering

Feedback geven en bijsturen
Feedback geven
Positieve feedback
Negatieve feedback
Stevige kritiek werkt averechts
Feedback op het gedrag van de persoon
en niet op de persoon zelf
Kleine elementen bij de horens nemen
Kleine stapjes zetten
Je tijd efficiënt gebruiken

Verschillende processen bij het coachen
Een coach consulteren Beginsituatie
Verveling vormt een goed begin
Een veel voorkomende reactie: uitstel
De beginfase
Latere fasen

Een verhaal als methode
Een leerzaam verhaal
Van uitstel naar actie

Het vergroten van de competentie
Uitgangspunt
Situatieschets
Het onderwerp van de coaching
Gezamenlijk plan
Bestaande competenties
Gewenste competenties
Vaststellen Persoonlijk Ontwikkelings
Plan (POP)
De verschillende coachgesprekken
Het verkennende coachgesprek
Actief luisteren
Samenvatten van wat de cliënt naar
voren brengt
Reflecteren op wat de cliënt zegt
Het informatieve coachgesprek
Informeren
De aandacht bij jezelf houden
Rust creëren voor je zelf
Vragen van de cliënt
Het coachgesprek voor suggesties
Suggesties
Een levensechte setting creëren
De uitgangspositie
Suggesties doen
Het losweken van eigen ideeën
Commentaar van de coach op de suggestie
en aanvulling
Enkele algemene opmerkingen

Oefening om grondig op te ruimen
De adem vasthouden
Oefening om te aarden
De basis van het lichaam
Ademen vanuit je voetzolen

Valkuilen bij het coachingsproces
Projectie
Projectie in de praktijk
Projectie tijdens het coachen

POP: Het persoonlijk ontwikkelingsplan (vervolg)
Vervolg coachgesprek: de verworvenheden
van de vorige coaching
De reactie van de coach
De vorderingen benadrukken en vieren
Wat kan er verder verbeterd worden?
Reactie van de coach
Ondersteuning
Bewust maken
De nieuwe stappen
De geboden setting
Het begin
Evaluerend coachgesprek
Het verdere verloop
De oefeningen voortzetten

Het bijzondere van het coachen
De vraag komt van de cliënt
De problematiek presenteren
De zaken hanteerbaar maken
Achtergrond: de ijsberg
De haalbaarheid in het oog houden
Praktische uitwerking
Problematiek vaststellen
Observatie
De wijze van verhalen
Het gebruik van trucs
De lichaamstaal
Het belang van emoties
Energie verspelen
Controle of beheersing
Onderdrukking door jezelf
Overdreven neiging tot ordenen
Het formele leven is kil
Op blokkades stuiten
Manieren van reageren
Doorvragen
Minimale verandering bevestigen
Gevoelens naar boven halen
Positief reflecteren

Belangrijke kwaliteiten: moedig zijn
Je eigen moed verkennen
Middelen en omgeving
Een plek geven
De kwaliteit moed uitdiepen
Voorstelling
Symboliek
Moed bij persoonlijke coaching
Oefening voor het vergroten van moed
Houding en doel
De uitvoering
Nabespreking
De tweede tekening
De moed van de coach
Moed om jezelf tegen te houden
Diepere achtergrond

Het wiel opnieuw uitvinden
De uitdaging is nodig
Groeien door met tegenslagen om te gaan

De kunst om lage verwachtingen te hebben
Omgaan met verwachtingen
Het creëren van frustratie

Het belang van praten
Goed luisteren
Verschillende doelen van luisteren
De juiste informatie verzamelen
Luisteren naar aanmoediging
Voorbeeld eigen ervaring
Tips voor de coach

Het gebruik van de stem
Stemgeluid en intonatie
De klank van de stem
Toonhoogte

Stemervaringsoefening
Eerste deel
Tweede deel
De hardheid of zachtheid van de stem

Achtergronden bij de kunst van het luisteren
Aandacht
Dagelijks proces bij aandacht geven
Energieverlies
Technieken tegen energieverlies
Selectief kijken
Energie terug laten vallen
Toepassing bij het coachen

Feedbackgesprekken
Observatie of afgaan op een verhaal?
Aspecten van feedbackgesprekken
Uitwerking
Toespitsing van het probleem
Het verhaal van de cliënt
Reactie van de coach
Vlaggetjes plaatsen
Reactie van de coach op het geplaatste
vlaggetje en het alternatief
De heuristische werking van vragen
Reactie van de cliënt
Gebruik van de juiste toon
Wakker schudden

Coaching en humor
Grappige voorvallen vertellen
Iemand met humor wijzen op het eigen gedrag

Persoonlijke problematiek
Wat is persoonlijke problematiek?
Het gaat om de ervaring
Verlies van een dierbaar persoon

Rouwverwerking
De fasen van het rouwproces
In een roes leven
In een gat vallen
De ontkenning van het verdriet
Uitingen van ontkenning
Het loskomen van de gevoelens
Sterke emoties, waarbij ook oude pijn los
kan komen
Binnenhalen van aandacht
Het aantikken van onverwerkte gevoelens
Geleidelijke rouwverwerking
Voorzichtige acceptatie
Meer omvattende ervaring
Het rouwproces van Ton
Blokkering van het rouwproces
Diepere achtergrond
Hoofdkarakteristiek
Bijkomende houding
Opladen in plaats van uitputten
Wat de winst is bij een verlies

Het persoonlijke proces bij de coach
Wave-ing
Het sterfelijke en het eeuwige
Oefening
Eerste fase
Tweede fase
Derde fase
Vierde fase
Vijfde fase
Nabespreking
Oefenen met een partner
Oefenen in een groep
Ervaring versus praten
Richting geven aan het proces
Naar de emoties toe
Gestalt-benadering

Verschillende vormen van betrokkenheid van de coach
Identificatie: totale verplaatsing in de positie van de cliënt
Concreet probleem
Juiste taakopvatting van de coach
Identificatie bij de coach
Tendentieuze vraagstelling
Plaatsvervangende kwaadheid
Identificatie voorkomen
Jezelf vrijmaken
Eventueel doorverwijzen
Een brug slaan naar je vervanger
Empathie: meevoelen met de ander
Oefening om de balans te vinden
De eerste stap
De tweede stap
De derde stap
Grens tussen empathie en identificatie bewaken
Een houding van vriendelijkheid: vriend zijn voor
Een echte vriend zijn voor iemand anders
De achtergrond
Onafhankelijk naast elkaar in het leven staan
Bloei

Sociaal-psychologische hulp bieden bij het coachen
Het verhaal over de talenten
Talenten ontdekken en ontwikkelen bij het coachen
Stap voor stap
Oude zaken goed afronden
Niet te veel haast hebben
Praktijkvoorbeeld
Onrust: het verlangen om ‘het’ te vinden

Het lemniscaatpatroon
Lemniscaatpatroon
Hoe zie ik mijzelf?
Wat zit daaronder?
Hoe toon ik mezelf?
Zien anderen jou net zoals jij jezelf ziet?
Geef de indruk weer die je wilt maken
Wat kun je sterker maken bij het naar buiten treden?
Wat volgt hieruit?

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat 464 pagina's op A5-formaat

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

mbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding nodig

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

ACCREDITATIECODE KTNO

K5397

ECTS PUNTEN

6.5 ECTS
PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Basiskennis Personal Coaching.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Personal Coaching

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.