Privacy statement | SORAG Opleidingen en Cursussen SORAG Opleidingen en Cursussen

Privacy statement
 
De SORAG doet rechtstreeks zaken met haar cursisten. Het contact dat je als (potentiële) cursist met de SORAG hebt, verloopt voornamelijk per telefoon, per post of via internet.
 

Bescherming persoongegevens

De SORAG respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cursisten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt de SORAG zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
 

Gebruik van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door de SORAG gebruikt om je gericht te informeren over onze opleidingen of daarmee samenhangende producten die voor jou interessant kunnen zijn. Stel je geen prijs (meer) op deze informatie, dan kun je dat schriftelijk kenbaar maken aan het secretariaat. Betreft het informatie per e-mail, dan kun je de desbetreffende e-mail terugsturen met als onderwerp 'unsubscribe'. Als er daarnaast nog een andere mogelijkheid is, zal dit in de disclaimer van de e-mail worden opgenomen.
 

De SORAG verkoopt absoluut geen gegevens

De SORAG verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en zal deze uitsluitend aan derden, die betrokken zijn bij de begeleiding van (potentiële) cursisten, ter beschikking stellen . Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan begeleidende docenten.
 

Cookies

De SORAG gebruikt cookies (kleine stukjes informatie die in je browser worden opgeslagen) om bezoekgegevens van onze site bij te houden, zoals de meest bezochte pagina's. Dit doen wij om de inrichting van onze website te optimaliseren. Daarnaast worden cookies gebruikt om je te herkennen bij een volgend bezoek en je gerichte aanbiedingen te doen. Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, dan kun je in je internetbrowser de cookies uitschakelen. In het programma Internet Explorer vind je deze onder Internet, Extra, Beveiliging, Aangepast niveau. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Als je de cookies accepteert, dan zullen deze gedurende maximaal 5 jaar in je computer opgeslagen blijven. Natuurlijk kun je ze handmatig verwijderen.
 

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je een e-mail sturen naar het secretariaat.