Opleiding Psycho- en Gedragscoaching | SORAG Opleidingen en Cursussen

Psycho- en Gedragscoaching

Steeds meer mensen hebben last van psychische problemen. In de dagelijkse therapeutische praktijk word je dan ook steeds vaker geconfronteerd met patiënten die lijden aan psychische of gedragsproblemen. Daarnaast ontstaan ook veel lichamelijke klachten als gevolg van psychische afwijkingen, iets dat in de reguliere praktijk vaak wordt behandeld met medicijnen. De positieve effecten van zo'n medicamenteuze behandeling zijn vaak gering en het gevaar van medicijnverslaving ligt daarbij altijd op de loer. In de additieve medische praktijk staat ons een groot aantal therapiemogelijkheden ten dienste. Om deze zo goed mogelijk toe te passen is de Basiscursus Psycho- en Gedragstherapie samengesteld.


Door deze cursus te volgen word je als het ware betrokken bij de psychische en gedragsprocessen die in een mensenleven kunnen ontstaan. Je leest niet alleen over de geschiedenis en de achtergronden van bepaalde therapieën, maar je leert ook hoe je deze zelf toe kunt passen. Ook word je keer op keer gevraagd hoe je bepaalde psychische en gedragssituaties in je leven persoonlijk hebt ervaren, zodat je aan de hand van je eigen functioneren en reageren inzicht krijgt in de ingewikkelde processen in de hersenen.

Uiteraard komen de verschillen tussen de reguliere en de alternatieve behandelvormen van psychische aandoeningen ter sprake, maar tevens wordt uitgebreid ingegaan op de leer van Freud, Jung en Adler. Een groot aantal ziektebeelden en hun behandeling wordt besproken, alsmede ontwikkelingspsychologie, de definities van gedrag, probleemverwerking en emoties.

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
De leer van Freud, Jung en Adler, het wezen van psychologie en verschillen met de psychiatrie, ontwikkelingspsychologie van baby tot volwassene, emoties, vormen van gedrag, probleemverwerking en verwerkingsprocessen, verbindingen met lichamelijke aandoeningen, karakter en persoonlijkheidsvormen, fobisch en paranoïde gedrag, eetstoornissen, alsmede een groot aantal ziektebeelden en hun behandeling.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus is ook opgenomen in het Cursusvoordeelpakket:
Gedragstherapie

Andere op Psyche en Psychologie toegespitste opleidingen zijn:
Stresscoaching
Ontspanningscoaching
Hypnotherapie
NLP
Psychologie
Praktische psychologie
Lichaamsgerichte Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
Mindfulness (based cognitive therapy)
In de Basiscursus Psycho- en Gedragstherapie worden de volgende onderwerpen behandeld:

Inleiding

Wat is psychologie?
Klinische psychologie
Het verschil met psychiatrie

Freud
Hysterie
Het ‘es’

Depressie
Involutiedepressie
Postpartum depressie
Puberteitsdepressie
Winterdepressie
Pathologische depressie
Welke invloed heeft depressie op de omgeving?
Manie
Ondersteunende oefeningen bij depressie
Affirmaties
Praktijkvoorbeeld

Ontwikkelingspsychologie
Groei
De zuigeling
Taalontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Sociale ontwikkeling
De geest van de baby

Emotie: angst

Freud en het libido
De ontwikkeling van het libido
Voorbeelden van frustraties en fixaties

Psychose
Bewustzijnsvernauwing
Bewustzijnsverlaging
Borderline-problematiek
Depersonalisatie
Hallucineren
Psychose eenmalige aandoening

Menselijk gedrag
Conditioneren
Negatieve gevolgen van conditionering

Ontwikkelingspsychologie de peuter
Leren lopen

Emotie: agressie

Inzicht geeft kennis en kracht

Freud: het oedipuscomplex

Schizofrenie
Vormen van schizofrenie
Gespleten persoonlijkheid
Paranoïde schizofrenie
Taalgebruik en communicatie
De orthomoleculaire therapie en schizofrenie

Probleemverwerking
Hoe reageren wij op problemen
Problematische ontwikkelingen
Gedragsrepertoire
Je zelfbeeld en wereldbeeld
Probleemverwerking en orgaanfuncties
De boeddhistische leer
Chinese benadering

Ontwikkelingspsychologie de kleuter
Periode van identificatie
De waarneming van de kleuter
Sociale ontwikkeling
Uiterlijke kenmerken
Spel/leermanieren van de kleuter
De kleuterschool

Emotie: verdriet
Wanneer ontstaat er verdriet?
Uitgestelde emoties
Kinderverdriet

De psychologische test
Intelligentietest
Zwakzinnigheid

Freud: het ich en het über-ich
Het ich
Het über-ich
Freudiaanse versprekingen

Hyperesthetisch-emotioneel en neurastheen syndroom
De oorzaak van overspannenheid
De holistische visie
Verschil ontspanning en depressie

Probleemverwerking
Conflicthantering
Ruzie
Voorkomen van ruzie
Vergeven
Vergeten

Ontwikkelingspsychologie het basisschoolkind
De klas als sociale omgeving
Opvoeding
Pesten
Onderwijs
Hoogbegaafdheid
Dyslexie

Emotie: vreugde

Jung
Het bewuste en het onbewuste
Verschillende vormen van bewustzijn
De vier menselijke functies

Probleemverwerking
Echtscheiding
Scheiden is niet alleen van deze tijd
Energieën
Kinderen en scheiding
De verandering
Stiefouders
Gezinstherapie
Oorzaken van verschillen tussen partners
De functie van de omgeving
Het huwelijk als wet
De ontwikkeling tussen de partners
Scheiden doe je niet zomaar
Relatietherapie
Periode van onzekerheid
Contact met je ex
De functie van de trouwring bij een scheiding
Huwelijk en persoonlijke groei

Dromen
Dromen volgens Freud
De droomuitleg van Jung
De fysiologie van de slaap
Droomtijd / slaaptijd
James Redfield: De Celestijnse Belofte
Meningen
Therapeutische bruikbaarheid van dromen
Narcolepsie

Ontwikkelingspsychologie de puber
Persoonlijke veranderingen
Geestelijke groei
Wat voor mens word je uiteindelijk
Groepsconformisme
Puberteitsproblematiek
Seksuele ontwikkeling
Puberteitsdepressie

Emotie: schrik, verbazing en verbijstering
Schrik
Verschillende meningen
Verbazing en verbijstering
Bach-bloesemtherapie

Jung: menstypen
De extravert
De introvert
Acht typen

Psychologie en ziekteprocessen
Onvoldoende gerichtheid op de geest
Oorzaken van ziekte
Beter worden
Ziek zijn?
De wil tot genezen
De mening van Roy Martina
Dethlefsen

Ontwikkelingspsychologie de adolescent
Fysiologische en psychische verandering
Eindstation volwassenheid

Emotie: geestdrift
Geestdrift als reflex
Arousal

Jung: de archetypen
De mandala

Verwerkingsprocessen: omgang met je patiënt
Het brengen van slecht nieuws
Reactie van de patiënt

Het syndroom van Korsakoff

Het karakter
Karaktertypen binnen de iriscopie
Typologie van Kretschmer

Emotie: huilen

Adler
De individualpsychologie

Macht
Status en prestige
Rolpatronen
Machtsafstand
Bach-remedies

Verwerkingsprocessen: sterven
Een strak protocol
Emotionele verwerking
Intensivering van het leven
Het joodse sterven
Boeddhistische sterven
Andere cultuurgebonden riten
Sterven in welvaart
Rouwbegeleiding
Bach-remedies

Inwerking van prikkels op ons bewustzijn en onbewustzijn
Geuren
Geurtherapie
Aromatherapie
Kleuren
Kleurentherapie
Prikkels in de zwakzinnigenzorg

Emotie: lachen

Adler: overcompensatie
Gezinsstructuur

Mishandeling
Slachtoffers van seksueel geweld
Hoe ‘ gewoon’ is seksueel geweld?
Vrouwenmishandeling
Waarom mishandelde vrouwen niet weggaan?
Hulpverlening

Scholen binnen de psychologie: gestaltpsychologie

Fobisch gedrag
Fobie
De sociale fobie
De dwangneurose
De obsessie
Smetangst of smetvrees
Onheilsangst
Indeling in niveaus
Flooding

Emotie: jaloezie
Achterhalen van de oorzaak belangrijk
Bachremedies

Emoties en homeopathie
Angst
Hysterie
Jaloersheid
Melancholie
Stress en nervositeit
Woede en agressie

Natuur en psyche

Kindermishandeling
Foetale mishandeling
Syndroom van Münchhausen bij proxy
Verwaarlozing
Lichamelijke mishandeling
Psychische mishandeling
Seksuele mishandeling
Hulpverlening

Scholen in de psychologie: behaviorisme
Skinner

Agorafobie
Het ontstaan van agorafobie
Therapiemogelijkheden
Behandeling van agorafobie

Emoties: emotionele stoornissen

Jean Piaget
Piaget in de psychologie
Kinderen
Verschillende ontwikkelingsstadia
Structuur

Paranoïde stoornissen
Transactionele analyse
Vormen van paranoïde stoornissen
Kenmerken
De paranoïde persoonlijkheid
Therapeutische mogelijkheden

Scholen in de psychologie: geesteswetenschappelijke oriëntatie
Typologie

Pijn
Pijngedrag
De kracht van positief denken
Pijnbeleving
Onderzoek naar pijn
Pijn in soorten
Pijnbehandeling
Meningen over pijn

Anorexia en boulimia nervosa
Anorexia nervosa
Diverse achtergronden
Boulimie bij anorexie
Gevolgen van anorexia nervosa
Invloed van het gezin
Behandeling van anorexia nervosa
Natuurgeneeskunde en anorexia nervosa
Gangbare therapieën voor anorexia-nervosapatiënten
Signalering van de klachten
Boulimia nervosa
De behandeling van boulimia nervosa

Dementie
Dementia senilis
Stoornissen van het korte en lange termijn geheugen
Ziekte van Alzheimer
Invloed van externe factoren
Orthomoleculaire therapie
Dementie, een trieste zaak

Verslaving
Relationele verslaving
Lichamelijke verslaving
Geestelijke verslaving
Verschillende drugs, verschillende werking
Onthouding
Bespreking van verschillende middelen
Benzodiazepinen
Soft drugs
Harddrugs
Alcohol
Gokverslaving
Seksverslaving
Hulp aan de verslaafde

Scholen in de psychologie: fenomenologie

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
Hersenfuncties en PTSS
het psycho-organisch syndroom
Geweld
Brand en ongevallen
Richtlijnen voor hulp

Evaluatie
Therapeuten
Psychofarmaca
Wie werken er in de geestelijke gezondheidszorg?

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat 944 pagina's met inhoudsregister

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

mbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding nodig

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

ACCREDITATIECODE KTNO

K5400

ECTS PUNTEN

13 ECTS
PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Basiscursus Psycho- en Gedragstherapie.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Psycho- en Gedragscoaching

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.