Opleiding Traumacoaching | SORAG Opleidingen en Cursussen

Traumacoaching

- DEZE WEEK MET 50 % KORTING -

Traumacoaching staat tegenwoordig sterk in de aandacht. Zowel door gebeurtenissen in het huidige hectische bestaan, als door ongelukken of het meemaken van ernstige incidenten kunnen lichamelijke, maar ook psychische trauma’s ontstaan. Een voorbeeld hiervan zijn de militairen die voor vredesmissies naar verre landen gestuurd worden en daar met ernstig traumatiserende gebeurtenissen worden geconfronteerd. Maar ook mensen die het lijden van een verwante, iemands dood of een echtscheiding hebben meegemaakt, kunnen een trauma opgelopen hebben. De opleiding Traumacoaching, gaat in op de oorzaken van trauma’s, de gevolgen ervan en op de behandelmethoden die toegepast kunnen worden. Deze cursus is niet alleen bedoeld als beroepsopleiding op hbo-niveau, maar je kunt de kennis die je tijdens je studie opdoet ook heel goed toepassen op jezelf.


Traumatische ervaringen zijn in onze tijd bijna aan de orde van de dag. In tal van situaties komen we ze tegen, ook waar dit bijna voor onmogelijk wordt gehouden. Zo zijn recentelijk op grote schaal zaken rond seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk, de jeugdzorg en bij pleeggezinnen aan het licht gekomen. En ook zijn er de afgelopen tijd zedenschandalen aan de orde geweest bij jeugd- en sportverenigingen. Ook natuurrampen, pesterijen en ervaringen op het werk leiden vaak tot trauma’s en zelfs het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS).

Veel hulpverleners krijgen in diverse situaties met getraumatiseerde mensen te maken. Er wordt een relatie gelegd tussen de problemen die mensen nu hebben, en de ervaringen die verband houden met vroegere traumatische gebeurtenissen. De mate van bewustzijn tijdens het meemaken van het trauma is bepalend voor het soort hulp dat mensen geboden kan worden. In deze cursus wordt beschreven hoe trauma’s kunnen ontstaan in de vroege menselijke ontwikkeling en als gevolg van externe factoren. Hierbij wordt aangegeven welke processen zich bij de verschillende soorten trauma’s voordoen.

Bij het ondergaan van pijnlijke ervaringen maakt men onderscheid tussen manifeste en latente ervaringen. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden wordt beschreven welke ervaringen zich allemaal voor kunnen doen in beide categorieën. Gaandeweg wordt duidelijk hoeveel traumatische ervaringen er inmiddels te onderscheiden zijn en hoeveel mensen er in de afgelopen jaren in totaal door getroffen zijn. Meer dan ooit is er behoefte aan goede traumatherapieën en adequaat opgeleide therapeuten, zo blijkt overduidelijk. Bij mensen met een trauma staan angst, machteloosheid en wanhoop centraal. Om dit proces goed te begrijpen en een cliënt daarbij te kunnen begeleiden, is het belangrijk over kennis van de werking van de hersenen te beschikken. Na het afronden van deze cursus ben je in staat de vele vormen van trauma’s te onderscheiden en deze, samen met de hulpvrager, op een individueel passende manier te behandelen.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus is ook opgenomen in het Cursusvoordeelpakket:
Trauma- Stresscoaching
Trauma- en Depressiecoaching

Andere op Coaching toegespitste opleidingen zijn:
Kindercoaching
Personal Coaching
Pubercoaching
Depressiecoaching
Inhoudsopgave TC

Les 1

Traumaverwerking
Inleiding

De traumatische ervaring

Vroegtijdige traumatische ervaringen
Ontwikkelingstrauma’s
Het embryo
Het kind vanaf de foetus tot de leeftijd van 2 jaar
Fysiek trauma
Verlies en scheiding
Shocktrauma’s
Trauma in een reeks van ervaringen

Het traumatische proces
Manifeste ervaringen
Grootschalig misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk
Aantal meldingen en klachten Kerk en Recht
Omvangrijk zedenschandaal in een kinderdagverblijf
Overleven bij een vliegramp
Een dierbaar persoon verliezen aan de dood of aan een ongeneeslijke ziekte
Verlies door een echtscheiding
Je baan kwijtraken
Een deel van je lichaam, je leven, verliezen
Op de vlucht voor oorlogsgeweld
Trauma tijdens beroepsuitoefening
De hel van Hoek van Holland
Overval op een vrachtwagenchauffeur

Latente ervaringen
Dominantie door anderen
Afwijzing door anderen
Praktijkvoorbeeld
De zorgen en pijn van ouders willen verlichten
Praktijkvoorbeeld
Door machteloosheid en angst bevriezen
Praktijkvoorbeeld
Door ziekte, handicap of ouderdom je huis moeten verlaten
Uitsluiting van specifieke bevolkingsgroepen

Bewustzijn en inzicht in de hersenen
De hersenstam (de reptielenhersenen) of cerebellum
De limbische hersenen (vroege zoogdierhersenen)
Praktijkvoorbeeld
De neocortex
Grote voorhoofdskwab
Wandbeenkwabben en voorhoofdskwabben

Les 2

Inleiding

De traumareacties: vechten, vluchten of bevriezen
Zoeken van bescherming
Overweldigende situaties
De reactie van (zoog)dieren
De reactie van mensen
Vergelijken van signalen
Overdreven alerte staat
Ontwikkelen van traumasymptomen
Praktijkvoorbeeld

Een aanzet tot verwerking
Hulpbronnen buiten onszelf
Hulpbronnen binnen onszelf
Geleide meditatieoefening ‘Hulpbron’

Reflectie hulpbronnen
Actuele voorbeelden
Controle herwinnen
Genezende omgeving
Het genezingsproces
Onderzoeken hoe angsten en klachten bij jezelf werken
Verlies van vertrouwen

Lichamelijke gevolgen van angstreacties
De werking van de amygdala
Vergelijken van nieuw binnengekomen prikkels
Het proces schematisch bezien
Nieuw onderzoek
Associatie door de amygdala
Hyperactiviteit van de amygdala

De werking van het geheugen
Het impliciete geheugen
Het expliciete geheugen

Wat er verder in het lichaam gebeurt
Spanning kan leiden tot hoofdpijn en migraine
Praktijkvoorbeeld
Buitensporige transpiratie van handen en voeten
Klachten over bloeddruk en hart
Gespannen en overbelaste spieren, pijnlijke gewrichten
Praktijkvoorbeeld
Effecten op het spijsverteringsstelsel
Verhoogde gal- en insulineaanmaak
Een onbestemd benauwd gevoel
Koude handen en voeten en continue vermoeidheid
Slapeloosheid en nachtmerries

Les 3

Inleiding

Traumabenadering nu en in het verleden
Traumatiserende gebeurtenissen vroeger
De Tweede Wereldoorlog
De Watersnoodramp van 1953
Treinkapingen in Wijster en De Punt, schoolbezettingen in Bovensmilde in 1975 en 1977
Traumatiserende gebeurtenissen nu
Schietincident in Alphen aan den Rijn

Traumabenadering in het verleden
De Freudiaanse benadering
Pierre Janet
Paul Russell
Professor Bastiaans en het KZ-syndroom
Kritische noot
Traumabenadering bij de Watersnoodramp
Gebrek aan aandacht voor getraumatiseerden
Het fasenmodel bij de traumatische ervaringen ten gevolge van de Zuid-Molukse acties
Uitwerking van de stadia
Ontkenning
Woede
Marchanderen
Depressie
Acceptatie
Lotgenotenverband

Overdracht en tegenoverdracht
De reactie van de therapeut
Overdracht en tegenoverdracht bij trauma’s
Empathie
Van empathische respons naar tegenoverdracht
Reacties die bij iedereen optreden
Zeer specifieke reacties
Praktijkervaring 1
Praktijkervaring 2
Huidige traumabenaderingen

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
DSM IV-classificatie
Niet altijd sprake van PTSS
Aanbrengen van stigma’s
Opeenstapeling van indringende belevingen
Moment van verwarring
Je eigen innerlijke stem (her)ontdekken
Innerlijke stem

Les 4

Inleiding

Indringende gebeurtenissen zijn inherent aan het leven
Praktijkvoorbeeld
Van het leven willen en weten te leren

Opvang na een traumatische ervaring
Getuige zijn van een bijna-verdrinking
Opvang door anderen
Achtereenvolgende nare ervaringen
Het optreden van traumatische koppeling en dissociatie
Het specifieke proces
Beschermingsmechanisme
Praktijkvoorbeeld
Situaties in de kindertijd vaak al tamelijk bedreigend
Voorwaarden voor koppeling
Een zogenoemde getuige
Een zogenoemde volwassene
De lichamelijke kant van dissociatie
Blijvende en langetermijneffecten
Hyperarousal

Relatief nieuwe traumabenadering in Nederland
Uitwerking van de drie concepten
De volwassene
De getuige
Het innerlijke kind
Het verwerkingsproces
Praktische toepassing
Tijdens het onderzoek in het hier en nu blijven

Toepassing van neurolinguïstische inzichten
Instinctieve reactie
Neiging tot interpreteren
Ervaren hulpverleners inzetten
Woede en agressie als kracht
Emoties: opbouw en ontlading
Passieve agressie
Zich naar binnen kerende woede
Gezonde boosheid

Les 5

Inleiding

Somatic Experience
Werking van de Somatic Experience
Maggie Kline: Het weerbare kind
Praktijkvoorbeeld

Het blokkeren van energie

Het penduleren van Peter Levine

Containment

Dynamische Meditatie
Achtergrond
Werkwijze
Uitvoering van de Dynamische Meditatie
Het lichaam geeft de bewegingen aan
Stilteperiode
Terugkeer vanuit de stilte
De verschillende fasen van de Dynamische Meditatie
De eerste fase, duur: tien minuten
De tweede fase, duur: tien minuten
De derde fase, duur: tien minuten
De vierde fase, duur: vijftien minuten
De vijfde en afsluitende fase, duur: vijftien minuten
Effecten van de Dynamische Meditatie
Persoonlijke toepassing
Eerste stap, duur: vier minuten
Tweede stap, duur: vier minuten
Derde stap, duur: vier minuten
Vierde stap, duur: vier minuten
Vijfde stap, duur: zo lang als wenselijk

EMDR
Ontstaan van EMDR
De methode van EMDR
Het verloop van de behandeling
Verklaring van het effect van EMDR
Scepsis over EMDR
Eigen verwerkingsmechanisme

Les 6

Inleiding

Aspecten van het gesprek
Actie en reactie
De kennis van de hulpverlener
De inzichten van de hulpverlener
Het waarnemingsvermogen van de hulpverlener
Het inlevingsvermogen van de hulpverlener
Cliënten en hun reacties
Overtuigingen herkennen
Reeks van traumatische ervaringen

Het ontstaan van angstprikkels
Praktijkvoorbeeld
Het waarnemen en inleven van de hulpverlener
Werken in groepsverband
Noodzaak om de hulpeloosheid in te voelen
Praktijkvoorbeeld
Ingesleten en hardnekkige patronen
De cliënt de keuze laten
Terugtrekkingsgedrag en irritatie

Het stellen van vragen
Generalisaties
Waaromvragen of concrete vragen
Bewust worden van de eigen waarnemingen en gedachten

Andere middelen tot verwerking
Muziek
Taal
Beelden
Beweging: sport en spel en actieve meditatie
Praktijkvoorbeeld van Lesley
Mogelijke therapievormen
Gesprekstherapie
Sport en spel
Muzische hulpmiddelen
De jeugd van Lesley
Diagnoses
Algemene kenmerken van borderline
Belevingswereld van borderline
Behandelplan voor Lesley
Overdracht van de hulpverlener

De maatschappelijke kanten van trauma en traumaverwerking
Kosten voor de samenleving
Keerpunt
Een weg uit een trauma kun je leren

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat 364 pagina's op A5-formaat

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

hbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

mbo-niveau is wenselijk, maar niet noodzakelijk

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

ACCREDITATIECODE KTNO

K6066

ECTS PUNTEN

8.5 ECTS
PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Traumacoaching.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Traumacoaching

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.