Veel gestelde vragen SORAG Opleidingen en Cursussen

VEEL GESTELDE VRAGEN


Een thuisstudie volgen bij de SORAG heeft heel wat voordelen. Je kunt zelf beslissen wanneer je studeert en je verliest geen tijd aan reizen, spaart het milieu en loopt minder kans om lessen mis te lopen. Je kunt daarover uitgebreid lezen op de pagina De voordelen van een thuisstudie
Een vooropleiding op mbo- of hbo-niveau is doorgaans gewenst, maar niet verplicht.
Wanneer je bij ons of een ander opleidingsinstituut een opleiding gevolgd en een diploma behaald hebt, kun je je studiebegeleider schriftelijk om een vrijstelling vragen.
Je kunt het hele jaar door op elk door jou gewenst moment met je studie beginnen.
De leerstof is bij elke opleiding helemaal in het lesmateriaal verwerkt. Je behoeft dus geen studieboeken aan te schaffen. En zijn er toch studieboeken nodig, dan krijg je die kosteloos met het lesmateriaal meegestuurd.
Dat is heel goed mogelijk en wanneer je je huiswerk via internet instuurt met behulp van het SORAG-Huiswerkprogramma, ontvang je het huiswerk doorgaans binnen enkele dagen via het bij het inzenden gebruikte e-mailadres retour.
Van alle cursussen kun je een proefles bekijken door deze via de button “Proefles bekijken” op betreffende cursus informatiepagina te downloaden.
Je kunt je voor een cursus of opleiding inschrijven door het internet inschrijfformulier in te vullen en aan het secretariaat van de SORAG te zenden. Je kunt je natuurlijk ook tijdens kantooruren telefonisch inschrijven (085-7430261).
Het lesgeld kun je betalen door ons te machtigen om dit van je bankrekening af te schrijven of door middel van een factuur of een factuur per e-mail. Bij betaling ineens kun je ook gebruikmaken van IDeal. Belgische cursisten ontvangen altijd een factuur of een factuur per e-mail. Ineens betalen is het meest voordelig, maar je kunt bij de meeste cursussen ook kiezen voor het gemak van maandelijkse betaling.
De korting die op het moment van inschrijving van toepassing is, heeft betrekking op het lesgeld over de hele cursus of opleiding. Dit geldt ook voor een inschrijving waarbij pas na 1 tot maximaal 3 maanden na datum van inschrijving gestart gaat worden. Heb je voor betaling per maand gekozen, ook dan zal de korting op het lesgeld gewoon over het gehele aantal maanden dat de cursus of opleiding duurt van kracht zijn.
Bij betaling van het volledige lesgeld krijg je alle lessen ineens toegestuurd. Bij maandelijkse betaling ontvang je elke maand een of meer lessen die je kunt opbergen in de speciale opbergband(en) die je bij een cursus krijgt. De lessen worden bij maandelijkse betaling altijd in de eerste week van de nieuwe maand aan je toegezonden.
Wil je het tempo van je studie verhogen of verlagen, dan kan de studiebegeleider dat in een aantal gevallen regelen.
Het is mogelijk om met een opzegtermijn van 1 maand met je studie te stoppen wanneer je een studie volgt die langer duurt dan 6 maanden. Stelt de eerste les van een cursus je teleur, dan kun je binnen 14 dagen na ontvangst hierover in overleg met je studiebegeleider een regeling treffen.
Je studie is gedeeltelijk schriftelijk en gedeeltelijk digitaal. Het lesmateriaal is schriftelijk, zodat je het later ook als naslagwerk kunt gebruiken.
Op de SORAG-Plaza kun je als cursist of oud-cursist gebruik maken van een aantal speciale diensten:

• Contact maken met je medestudenten en ervaringen uitwisselen.

• Contact maken met en vragen stellen aan je studiebegeleider en studieadviseur.

• Een e-mailbericht naar je docent sturen.

• Nagaan wanneer je docent met vakantie is.

• Een examen aanvragen.

• Het huiswerkprogramma downloaden.

• Huiswerk inzenden via de online huiswerkpagina. (special voor alle niet Windows gebruikers)

• Studietips raadplegen.

Heb je nog geen toegang tot de SORAG-Plaza vraag deze dan aan. Aanvraag toegang tot de SORAG-Plaza>via het contactformulier.

Wanneer je je voor een cursus inschrijft krijg je een persoonlijke studiebegeleider toegewezen die je met raad en daad bijstaat als het gaat om inzenden van het huiswerk, toezending van lesmateriaal of betaling van het lesgeld en alle andere niet lesstof inhoudelijke zaken. Tel. 077-3076600 of secretariaat@sorag.nl
Al onze cursussen en Opleidingen zijn afgestemd op afstandsonderwijs en bevatten daarom alle lesstof die je nodig hebt. De lesstof is samengesteld op basis van de praktijk en daarom zijn klassikale lessen of praktijkdagen doorgaans niet noodzakelijk. Ook worden in het lesmateriaal voorbeelden gegeven hoe je in je eigen omgeving oefeningen uit kunt voeren om je kennis te verbreden.
Na het bestuderen van elke les kun jij je huiswerk per post, met behulp van het speciale SORAG-Huiswerkprogramma of met behulp van de online huiswerk pagina via internet ter correctie insturen. Je ontvangt dit vervolgens per post of e-mail retour met naast eventuele correcties een beoordelingscijfer. Het inzenden van huiswerk is niet verplicht.

Het digitaal inzenden van het huiswerk gebeurt via de speciale online huiswerk module die je terug vind op jouw persoonlijke omgeving van de SORAG-Plaza. De toegang tot de Plaza wordt automatisch bij het ontvangen van de eerste inschrijving door ons aangemaakt.

Heb je al het huiswerk ingestuurd, dan ontvang je aan het einde van je studie binnen maximaal 3 weken kosteloos digitaal per e-mail een studieverklaring met daarop het gemiddelde beoordelingscijfer. 
Je hebt tot maximaal 3 jaar na ontvangst van de laatste les van een cursus of een opleiding het recht je huiswerk ter correctie in te zenden.
Bij de alle cursussen en opleidingen studieduur van 6 maanden of meer bestaat de mogelijkheid om een digitaal Thuisexamen af te leggen. Overigens is zo'n Thuisexamen op een bepaalde manier samengesteld, zodat je de antwoorden niet zomaar in het lesmateriaal terug kunt vinden. Je kunt zo'n examen gedurende bijna het gehele jaar thuis afleggen.

De examenkosten bedragen € 45,00. Buiten Nederland bedragen de examenkosten i.v.m. de verzendkosten € 50,00.

Met uitzondering van de zomervakantie en de laatste 2 weken van het jaar kun je het examen op elk gewenst moment afleggen.

Vraag het examen aan. (Alleen toegankelijk voor SORAG-Cursisten)

Je krijgt de garantie dat - wanneer je niet slaagt voor een bepaald thuisexamen - je drie maanden na het examen voor de betreffende cursus nogmaals kosteloos een thuisexamen af kunt leggen. Slaag je desondanks na een aantal examens niet voor dezelfde cursus, dan betalen we je het lesgeld terug.
Een Opleiding tot SORAG-Specialist is opgebouwd uit verschillende modulen. Je kunt per module aan een examen deelnemen en een diploma ontvangen. Heb je alle modulen met een diploma afgerond, dan ontvang je kosteloos het diploma ‘SORAG'-Specialist.
Verschillende beroepsorganisaties erkennen ons onderwijs, waaronder de Stichting GezondZorg. Een uitgebreid overzicht kun je zien in de rubriek Accreditaties.
Dat is afhankelijk van welke zorgverzekeraar een cliënt heeft en of deze ook een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Steeds minder mensen sluiten echter een dergelijke verzekering af vanwege de stijgende premiekosten en de lage vergoedingen.
Als de studiekosten zakelijk zijn, zijn ze aftrekbaar. Dat is dus het geval als de kosten die je maakt in het belang van jouw onderneming. Maar de kosten zijn alleen aftrekbaar als je ze maakt om bestaande vakkennis op peil te houden. Aldus de belastingdienst. Het lesgeld is vrijgesteld van btw.

Het antwoord op deze vraag kan alleen je werkgever geven. Vraag hem of haar daar in ieder geval naar, want in veel gevallen zijn jouw studiekosten ook door je werkgever aftrekbaar voor de belasting.
In Nederland mag iedereen een groot aantal verschillende medische handelingen uitvoeren. Dit is geregeld in de wet Beroepsuitoefening Individuele Geneeswijzen (Wet BIG). Deze wet moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten of cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Deze wet maakt een verschil tussen twee groepen medici: Artikel 3 : Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen, die verplicht zijn zich te registreren bij de overheid. Alleen zorgverleners die in dit register staan mogen een beschermde titel voeren zoals die in de wet staat genoemd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de opleidingsverplichting die medische beroepsbeoefenaren hebben om hun vakkennis op peil te houden. Artikel 40: Therapeuten die een opleiding hebben gevolgd, zoals bij de SORAG, niet onder artikel 3 van de Wet BIG vallen en dus ook niet geregistreerd hoeven te worden. De IGZ let op de naleving van artikel 40 uit de Wet BIG. Daarin staat onder andere dat een individuele medische beroepsbeoefenaar verantwoorde zorg moet leveren en aan kwaliteitsbewaking moet doen. Meer informatie hierover kun je lezen op de website van Overheid.nl de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden. Lees meer over artikel 40 >>>>
Bij veel cursussen zorgen wij ervoor dat je al tijdens je studie op een verantwoorde manier kunt praktiseren en daardoor ervaring opdoen. Nadat je je studie hebt afgerond en over voldoende medische basiskennis beschikt kan de Stichting GezondZorg je een brede ondersteuning geven en ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld aan de Nederlandse wettelijke eis tot het hebben van een klachtenregeling voldoet. Meer informatie kun je lezen op de website van de Stichting GezondZorg.
De SORAG stelt alles in het werk om je een zo goed mogelijke scholing te laten volgen. Ben je ondanks onze inspanningen niet tevreden, dan kun je daar te allen tijde contact over opnemen met ons secrtariaat. Een gesprek met ons secretariaat leidt nagenoeg altijd tot een voor jou als cursist aanvaardbare oplossing, maar is dit onverhoopt niet het geval, dan heb je de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van de SORAG. Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van de Klachtencommissie van de SORAG, kun je alsnog een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de Stichting Kwaliteiten Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) te Eindhoven. Op onze website kun je alles over de klachtenprocedure lezen.