Opleiding Werken als therapeut | SORAG Opleidingen en Cursussen

Werken als therapeut

Dé opleiding tot integraal therapeutschap die geen enkele therapeut mag missen!

Je wordt als mens geboren, maar als therapeut word je gevormd. Dat is een gevoelig maar ook heel mooi proces: leren werken aan de gezondheid en het geluk van anderen die je hulp inroepen. Dat is de rode draad die door deze unieke opleiding heen loopt. Een opleiding die gebaseerd is op het persoonlijke ontwikkelingsproces van je docent van deze opleiding. Zij is in de afgelopen tientallen jaren uitgegroeid van leerling-verpleegster tot een 1e graads docent in een ziekenhuis en een autoriteit op het gebied van de natuurgeneeswijzen. Zij neemt je mee op een unieke reis en laat je het plezier van je persoonlijke ontwikkeling tot therapeut voelen, maar ook de hobbels die je daarbij ongetwijfeld tegen zult komen en hoe je daarmee om kunt gaan.


Vanuit de zoektocht binnen haar beroep en de vele ontmoetingen die daarvan het gevolg waren, geeft je docent in deze opleiding haar visie weer op de zaken waarmee je als hedendaags therapeut nu en in de toekomst te maken krijgt. Welke rol kun je als therapeut hebben en welke persoonlijke wensen heb je ten aanzien van het therapeutschap, de opleiding en de bij- en nascholing? De ontwikkeling van de natuurgeneeswijzen staat niet stil, net zo min als je persoonlijke ontwikkeling als therapeut die de aangeleerde therapieën toepast. Het is bijzonder om achteraf te kunnen bekijken hoe je eigen ontwikkeling op onderwijsgebied eruit heeft gezien, door jezelf af te vragen of je ervan genoten hebt, hoe je het onderwijs ervaren hebt, wat je ervan geleerd hebt en wat die leerervaringen voor je hebben betekend. Hetzelfde is het geval met de ervaringen die je daarna hebt opgedaan.

De vorming die deze opleiding je persoonlijk biedt is gericht op het ‘implanteren' van de therapeutische professionaliteit in je leven. Hoe beter je als therapeut gevormd bent, hoe beter je ook je werk zult kunnen doen. Dat betekent ook dat de gedrevenheid en het voorbeeldgedrag van jou als therapeut andere therapeuten in beweging zal brengen en hen kan leiden naar het ontwikkelen van hun passie en de mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Binnen de therapeutische vorming in deze opleiding hebben ook alle andere vakinhoudelijke onderwerpen hun plaats gekregen en worden verbindingen gelegd tussen de vele mogelijkheden om je medemens te helpen.

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
De ontwikkelingen van het therapeutschap en de wetgeving op therapeutisch gebied in Nederland, de ontwikkeling van de mens, je mogelijkheden om uit te groeien tot een goede therapeut, je houding tegenover cliënten en collega's, gewenst en ongewenst gedrag, therapeutische mogelijkheden en onmogelijkheden, de opleidingsmogelijkheden, de beroepsidentiteit, het therapeutisch proces, de beleving van ziekte en gezondheid, de visie op de westerse en oosterse behandelwijzen, het belang van de chakra's en het aarden, evenals het vinden van een balans in je werk en een innerlijke transformatie. 

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Andere op Natuurgeneeskunde uitoefenen toegespitste opleidingen zijn:
Iriscopie
Natuurgeneeskunde
Chronische Ziekten
In de opleiding Therapeutische Vorming hbo worden de volgende onderwerpen behandeld:

Voorstellen en motivatie van de auteur
Opbouw van de opleiding   
Thema’s     

Het natuurgeneeskundig therapeutschap in Nederland

Natuurgeneeswijzen in historisch perspectief 20e eeuw      
Kijk op gezondheid en ziekte    
Het reguliere model
Het christelijke model
Het medische model     
Het holistische model     
Indeling in ziekten     
Reguliere indeling in ziekten   
Natuurgeneeskundige indeling in ziekten  
De homotoxineleer van Reckeweg   
LEM-systeem      
Miasma’s      
De diverse miasma’s     
Registratie en wetgeving    
Het CAM-register     
Achtergrond en terminologie    
Wetgeving en alternatieve geneeswijzen  
De wetgeving in de lidstaten van de Europese Unie anno 2009 
Wetenschap en onderzoek    
De kijk van artsen op natuurgeneeswijzen  
Recht op eigen lichaam     
Betekenis van de ontwikkelingen voor huidige en toekomstige therapeuten

Maatschappelijke beeldvorming van de cliënt  
Ontwikkelingen van het onderwijs in de afgelopen tweehonderd jaar 
Andere stromingen binnen de mazen van de wetgeving 
Montessori-onderwijs      
De Vrije School van Rudolf Steiner   
De Daltonschool     
De Jenaplanschool     
Ervaringsgericht onderwijs    
Ontwikkelingsgericht onderwijs    
Nutsonderwijs      
De eerste en tweede fase sinds 1968   
Zelfsturing en zelfstandigheid van de student in de tweede fase 
Competentiegericht onderwijs    
Zelfstandigheid op de universiteiten en hogescholen 
Technische, medische en ethische ontwikkelingen 
De 19de eeuw      
De 20ste eeuw      
Sociale ontwikkelingen     

De therapeuten en de huidige ontmoetingen  
De cliënt      
De collega      
De opleiding      
Therapeutische vorming    
Bij- en nascholing     
Beroepsidentiteit     
Uitgangspunten hbo-therapeut    

Visie van het Oosten op ontwikkeling en groei  
De psychologie van het ontwaken
Boeddha      
Het confucianisme     
Menselijkheid (Ren)     
Kinderlijke gehoorzaamheid (Xiao)   
Rechtvaardigheid (Yi)     
Fatsoen (Li)      
Trouw (Chun)      
Wederkerigheid (Shu)     
Het taoïsme       
De I Tjing      
Wat is nu de visie van het Oosten?   

Samensmelten van Oosten en Westen  
Westerse ethiek en oosterse filosofie   
Verbinding in een integrale geneeswijze   
Psychosomatiek in analyse    
Analysemodel van denken naar doen   
Psychosomatiek nader verklaard   

Visie op het therapeutschap    
Visie op natuurgeneeskunde    
Toelichting visie op natuurgeneeskunde   
Professioneel handelen     
Samenwerken      
Persoonlijke groei en ontwikkeling   
Visie van het westen op ontwikkeling en groei  
Waarden en normen     
Ethiek en moraal     
Twee hoofdstromen van ethiek    
Waarover gaat ethiek?     
Deugden binnen het ethos van de hulpverlener  
Integriteit      
Mededogen      
Moed       
Liefde       
Morele kwaliteiten

Funderen / aarden / aandacht voor het lichaam 
Fundering      
Zelfbehoud      
Zijn en worden      
Lichamelijk niveau     
Anatomie en fysiologie     
Cellen en weefsels     
Homeostase      
Osmotische druk     
Bloed       
Ingewanden      
Motorisch stelsel     
Spieren       
Beenderen      
Bijnieren      
Pathologie van ons fundament    
Emotioneel      
Mentaal      
Spiritueel      
Fundering in relatie tot de universele grondgedachten van het therapeutschap 
Menselijke kwaliteiten     
Universele waarden     
Universele normen     
Drijfveren, waarden en normen    
Het kiezen van de inspiratiebronnen/ drijfveren  
Inspiratiebronnen / drijfveren    
Waarden      
Normen      
Verstevigen van je fundament    
Zorg voor jezelf      
Kracht en disbalans bij de kwaliteiten van de fundering 
Gezondheid      
Realisatie      
Zuiverheid     
Voortbestaan      

Afstemming      
Afstemming niet vanzelfsprekend   
Zelfvoldoening      
Voelen en gewaarworden    
Lichamelijk niveau     
Anatomie en fysiologie     
De buik       
De uitscheiding      
De geslachtsorganen     
De vrouwelijke geslachtsorganen   
De mannelijke geslachtsorganen   
Vloeistoffen      
Sperma       
Urine       
Pathologie van de afstemming    
Emotioneel niveau     
Gezond schuldgevoel     
Ongezond schuldgevoel    
Mentaal niveau      
Schuldgevoelens als rookgordijn   
Spiritueel niveau     
Afstemming in relatie tot de diagnostische fase van het therapeutisch proces 
Empathie en effectieve natuurgeneeswijze  
Non-dualiteit als voorzichtig uitgangspunt  
De grondregels van het helperschap   
Van instinct tot intuïtie     
Versteviging van de afstemming   
Ombuigen van het schuldgevoel   
Verschil tussen schuld- en schaamtegevoelens  
Kracht en disbalans van de kwaliteiten bij de afstemming 
Intimiteit      
Samenwerken      
Geborgenheid      
Verantwoordelijkheid 
    

Transformeren      
Transformatie      
Zelfbepaling      
Willen en bepalen     
Lichamelijk niveau     
Anatomie en fysiologie     
Onderrug      
Maag       
Lever       
Galblaas/gal      
Alvleesklier      
Milt       
Spieren       
Autonoom zenuwstelsel     
Sympathisch zenuwstelsel    
Parasympathisch zenuwstelsel    
Pathologie van de afstemming    
Emotioneel niveau    
Mentaal niveau      
Spiritueel niveau     
Afstemming in relatie tot de inhoudelijke bepaling van het behandelplan 
Macht       
Negativiteit      
Macht is energie     
Lichaamstaal     
Authenticiteit      
Onmacht oftewel machteloosheid  
Verstevigen van de transformatie   
Moed       
Keuzes       
Kracht en disbalans bij de kwaliteiten van het transformeren 
Moed      
Macht       
Actie       
Onschuld      
Trauma       
Vertrouwen      
Beweging      
De wereld is beweging   

Balanceren      
Balans       
Zelfacceptatie      
Houden van en waarderen    
Lichamelijk niveau     
Anatomie en fysiologie     
Borstkas      
Bronchi       
Longen       
Aderen       
Slagaderen      
Aorta       
Bloeddruk      
Bloedsomloop      
Buikholte     
Hart       
Ribben       
Huid       
Pathologie van het balanceren    
Emotioneel niveau     
Soorten verdriet     
Kort verdriet      
Lang verdriet      
Eeuwig verdriet      
Vorm geven aan liefde     
Verlies anderen niet uit het oog   
Creëer nabijheid     
Word een aanrakel     
Relativeer en toon humor    
Waardeer en ontvang     
Wees aardig!      
Mentaal niveau      
Spiritueel niveau     
Balanceren in relatie tot waardering van de mogelijkheden tot behandeling 
Evenwicht, liefde en relaties    
Besef dat je liefde nodig hebt    
Vind balans tussen geven en nemen   
Gun de ander het plezier van ‘liefde geven’  
Versterk de relaties die je hebt    
Sta open voor verrassingen    
Verwen jezelf      
Durf liefde te ontvangen     
Ja, ik accepteer      
Compassie      
Mededogen      
Versteviging van de balans    
Zelfbespiegelend bewustzijn    
De spirituele code van de SNU    
Kracht en disbalans bij de kwaliteiten ten behoeve van de balans 
Onvoorwaardelijkheid     
Rechtvaardigheid     
Genegenheid      
Vraag en aanbod     
Herstellen      

Creatie       
Creëren      
Zelfexpressie      
Communicatie en creativiteit    
Lichamelijk niveau     
Integrale anatomie en fysiologie    
De toppen van de longen    
Keel/hals      
Schildklier      
Bijschildklieren      
Integrale pathologie van de afstemming   
Emotioneel niveau     
Mentaal niveau      
Spiritueel niveau     
Creëren in relatie tot de mogelijkheden tot begeleiden 
Thema gecentreerde interactie (TGI)   
Creëren van je eigen werkelijkheid   
Aandacht in overdracht     
Vijf stemmen      
Communicatie      
Emotie       
Spreken en overtuigen     
Verzoening      
Verstevigen van de creatie    
Mening       
Dialoog       
Uitingen van onze creatie    
Kracht en disbalans in de kwaliteiten van de creatie 
Communicatie      
Gevoeligheid      
Rebels       
Creëren      
Creativiteit      

Reflecteren      
Reflecteren      
Zelfreflectie       
Zien en herkennen     
Lichamelijk niveau     
Integrale anatomie en fysiologie    
De epifyse      
Kleine hersenen     
Sensorisch stelsel     
Pathologie van de reflectie    
Emotioneel niveau     
Mentaal niveau      
Spiritueel niveau     
Reflecteren in relatie tot het aanbieden van inzichten binnen het behandelingsproces 
Patronen      
Het modelleren van een patroon   
Visie en missie: van ontwikkelen tot ont-wikkelen 
Ont-wikkelen      
Meervoudige intelligenties    
Indicator meervoudige intelligenties   
De acht verschillende intelligenties   
Verstevigen van de reflectie    
Zelfreflectie      
Zelfreflectie met het reflectiemodel   
Rituelen? Alleen als ze ‘echt’ zijn   
Het spel van de illusie     
Kracht en disbalans in de kwaliteiten van de reflectie 
Zelfverwezenlijking     
Waarnemen      
Welvaart      
Verandering      
Verbondenheid      

Begrijpen      
Begrijpen      
Zelfkennis      
Denken en weten     
Lichamelijk niveau     
Integrale anatomie en fysiologie    
De kleine hersenen     
Hersenvliezen      
Grote hersenen      
Hypofyse       
Hersenstam      
Hypothalamus      
De thalamus      
Amygdala      
Integrale pathologie van het begrijpen  
Emotioneel niveau    
Mentaal niveau     
Ontwikkeling van de mens in de afgelopen tweehonderd jaar 
Ontwikkeling van het denken   
Historisch perspectief    
Wat is denken?     
Vormen van denken    
Spiritueel niveau    
Spiritualiteit verbindt Oost en West  
Hildegard von Bingen    
Haar visioenen     
Haar muziek     
Wilde en wijze vrouw   
Het bewandelen van een innerlijke weg  
Begrijpen in relatie tot de creatie van mogelijkheden tot helder weten 
De essentie van mystiek   
Visie en ontwikkeling    
Verstevigen van het begrijpen   
Betekenisontwikkeling    
Fasen van betekenisontwikkeling  
Het sprookje     
De vrije manier     
De zeven regels van het Europese sprookje 
Zien wat is     
De mier en de eekhoorn kregen les van de zwaan 
Kracht en disbalans in de kwaliteiten van het begrijpen 
Deskundigheid     
Bewustzijn     
Nieuwsgierigheid    
Grenzen     
Acceptatie     
Eindeloos     
Loslaten     

Zingeving tijd voor de ziel   
Een subtielere werkelijkheid   
De ziel      
Heel-in(g)     
Een helder innerlijk weten   
Spiritualiteit in relatie tot sacrale ervaringen 
Religie en spiritualiteit    
Waar geloof ik nog in?    

Integrale ontwikkeling    
Waarden, leiderschap en veranderingen in het dynamisch model 
De acht vMemes worden verdeeld in twee groepen 
Beige - overleving    
Paars - geborgenheid    
Rood - macht en energie   
Blauw - orde     
Oranje - succes     
Groen - gemeenschap    
Geel - synergie     
Turkoois - holistisch leefsysteem  
Koraal - alles     
Waarde van Spiral Dynamics voor het integraal therapeutschap 

Integrale healing = therapeutschap  
Integrale gezondheid    
Het lichaam     
Geestelijke gezondheid    
Sociale gezondheid    
De spirituele of existentiële gezondheid  
De integrale praktijk    
Wat is integraal volgens Ken Wilber? 
Het kwadrant vanuit ziekte bekeken  
Uitleg van een eenheid    
Het kwadrant van de integrale therapeut 

Natural healing of natuurlijke genezing  
De kernwaarden van de integrale therapeutische praktijk 
Mensvisie integrale geneeswijzen  
Vijf karakteristieken van omgaan met healing afgeleid van de oude Griekse kijk op geneeswijzen
Holistisch     
Evolutionair     
Intentioneel     
Persoonsgericht    
Dynamisch     
De integrale therapeut    
De integrale datamap    
De therapeut     
De cliënt     
De integrale relatie    
De integrale diagnose    
Het integrale behandelplan   
De therapeutische setting   

Natuurlijk therapeutisch zijn   
Vergiftigende therapeutische rollen  
Therapeutische relatie in ontwikkeling  
Mijzelf 

LESGELD

het lesgeldbedrag (inclusief de korting) per maand of ineens is het lesgeldbedrag dat op het moment van inschrijving op onze website van toepassing is
omdat onze opleidingen beroepsvormend zijn is er geen BTW op het lesgeld van toepassing

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat een gedrukt lespakket van 472 pagina's op A5 formaat met inhoudsregister

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

hbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

hbo-niveau is wenselijk, maar niet noodzakelijk

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal thuisexamen afleggen

ERKENNING

ACCREDITATIECODE KTNO

K5467

ECTS PUNTEN

17.5 ECTS
PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Therapeutische Vorming hbo.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Werken als therapeut

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.